1,4280 zł
0,00% 0,0000 zł
ABC Data SA (ABC)

Komunikaty spółki - ABCDATA

Wyniki finansowe
Uchwała GPW o wykluczeniu akcji Spółki z obrotu giełdowego
Zmiana terminu publikacji raportu za III kwartał 2019 r.
Otrzymanie postanowienia Sądu Okręgowego w Warszawie o umorzeniu postępowania w sprawie z powództwa Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”
Złożenie pisma do GPW ws. wykluczenia akcji Spółki z obrotu giełdowego oraz wniosku do KDPW o rozwiązanie umowy, której przedmiotem jest rejestracja akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych
Powzięcie wiadomości o udzieleniu przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenia na dematerializację akcji Spółki
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 22 października 2019 r.
Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 22 października 2019 r.
Zawiadomienie w trybie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych
Informacja o transakcji nabycia akcji VICIS New Investments S.A. przez MCI Venture Projects sp. z.o.o. VI S.K.A.
Rejestracja akcji własnych na rachunku papierów wartościowych Spółki
Zawarcie umowy nabycia akcji własnych
Korekta raportu 71/2019 - Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 9 września 2019 r.
Korekta raportu 78/2019 - Treść uchwał podjętych przez NWZ Spółki w dniu 4.10.2019 r.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 04 października 2019 roku
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.