REKLAMA
KONFLIKT ROSJA-UKRAINA

ABC DATA S.A.: Wybór podmiotu do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki i zawarcie z nim umowy

2019-09-11 23:27
publikacja
2019-09-11 23:27
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 75 / 2019
Data sporządzenia: 2019-09-11
Skrócona nazwa emitenta
ABC DATA S.A.
Temat
Wybór podmiotu do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej Spółki i zawarcie z nim umowy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Vicis New Investments S.A. („Spółka”) informuje, że w związku w podjęciem przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu dzisiejszym uchwały w sprawie wyboru Polska Grupa Audytorska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Audytor”), wpisanej na listę firm audytorskich pod numerem ewidencyjnym 3887, jako podmiotu uprawnionego do przeglądu sprawozdań finansowych Spółki oraz w sprawie zatwierdzania warunków umowy z Audytorem i wyrażanie zgody na zawarcie przez Zarząd Spółki umowy z Audytorem, Spółka zawarła z Audytorem w dniu dzisiejszym umowę o przegląd sprawozdań finansowych.

Przedmiotem umowy jest wykonanie przez Audytora usługi poświadczającej polegającej na przeglądzie:

1) śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., sporządzonego zgodnie z MSR 34 oraz
2) śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 30 czerwca 2019 r., sporządzonego zgodnie z MSR 34.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-09-11 Andrzej Lis prezes zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Najlepsze konta dla płacących kartą lub telefonem - styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki