1,4280 zł
0,00% 0,0000 zł
ABC Data SA (ABC)

Akcjonariat - ABCDATA

Dane ogólne

Kapitalizacja: 178 881 131,772 Liczba dużych akcjonariuszy: 1
Liczba akcji: 125 266 899 Liczba akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 125 266 899
Liczba głosów na WZA: 125 266 899 Procent akcji w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Kapitał akcyjny: 125 266 899,00 Liczba głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 125 266 899
Cena nominalna akcji: 1,00 Procent głosów w posiadaniu dużych akcjonariuszy: 100,00%
Rozwodniona liczba akcji: - Free float: 0,00%

Najwięksi akcjonariusze

Nazwa Uwagi Liczba akcji Liczba głosów Data zmiany Udziały w innych spółkach
MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKA w porozumieniu z MCI.PrivateVentures FIZ i Also Holding AG 125 266 899 (100,00%) 125 266 899 (102,18%) 2019-10-15 -
Vicis New Investments SA 2 672 349 (2,13%) 2 672 349 (0,00%) 2015-03-30 -

Emisje

Opis Data WZA Emisja Cena nominalna Cena emisyjna Kapitał po emisji (liczba akcji w tys. szt. / wartość w tys. zł) Data
wykluczenie akcji z obrotu

KDPW:
KRS:
GPW:


2019-12-06
realizacja oferty menedżerskiej seria I 7 598
1,00 125 266 899
125 266 899,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-06-20
realizacja oferty menedżerskiej seria I 7 598
1,00 125 259 301
125 259 301,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2014-02-21
2014-02-21
realizacja warrantów subskrypcyjnych seria E, F, G 29 539
1,00 125 251 703
125 251 703,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2013-11-22
2013-12-11
podwyższenie kapitału seria F i G 493 856
1,00 125 222 164
125 222 164,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2013-01-07
2012-12-27
podwyższenie kapitału seria D 2 878 869
1,00 124 728 308
124 728 308,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2012-02-20
2012-01-17
podwyższenie kapitału seria F 92 035
1,00 121 849 439
121 849 439,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2011-12-30
2012-01-17
podwyższenie kapitału seria E 285 404
1,00 121 757 404
121 757 404,00
KDPW:
KRS:
GPW:

2010-12-30
seria A - akcje założycielskie 2007-07-25 500 000
1,00 500 000
500 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-02
2007-08-31
seria B - subskrypcja prywatna MCI Management SA 2007-11-15 54 972 000
1,00 55 472 000
55 472 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-02
2007-12-05
seria G - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2008-04-28 369 814
369 814,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria F - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii C 2008-04-28 369 813
369 813,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria E - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii B 2008-04-28 369 813
369 813,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria D - subskrypcja prywatna za warranty subskrypcyjne serii D 2008-04-28 3 412 668
3 412 668,00
1,00 1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria C - subskrypcja prywatna za obligacje zamienne serii B 2008-04-28 44 000 000
44 000 000,00
1,00 1,00 99 472 000
99 472 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-07-02
2009-07-08
seria H - subskrypcja publiczna 2009-12-15 22 000 000
1,00 121 472 000
121 472 000,00
KDPW:
KRS:
GPW:
2010-06-15
2010-06-17
seria I - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii E, F, G, H 2011-06-30 2 128 416
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seria K - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii J 2015-06-15 300 000
1 500 000,00
1,00 5,00
KDPW:
KRS:
GPW:


seia J - oferta menedżerska za warranty subskrypcyjne serii I 2016-05-17 641 000
2 403 750,00
1,00 3,75
KDPW:
KRS:
GPW:


zmiana firmy z ABC Data SA na Vicis New Investments SA 2019-02-06

KDPW:
KRS:
GPW:

2019-07-18
połączenie z SPV Sail sp. z o.o. bez podwyższania kapitału 2019-03-18

KDPW:
KRS:
GPW:


obniżenie kapitału umorzenie akcji 2019-10-22 -113 019 410
1,00
KDPW:
KRS:
GPW:


Zmiany akcjonariatu

Nazwa Uwagi Liczba akcji Procent akcji Liczba głosów Procent głosów Data operacji
MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKA w porozumieniu z MCI.PrivateVentures FIZ i Also Holding AG 122 594 550 (9 120 278) 97,87 (7,28) 122 594 550 (9 120 278) 100,00 (7,44) 2019-07-26
MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKA w porozumieniu z: Roseville Investments sp z o.o., MCI.PrivateVentures FIZ i Also Holding AG 113 474 272 90,59 (0,59) 113 474 272 92,56 (0,56) 2019-06-25
MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKA w porozumieniu z MCI.PrivateVentures FIZ i Also Holding AG 113 474 272 (34 741 545) 90,00 (27,15) 113 474 272 (34 741 545) 92,00 (27,78) 2019-06-25
MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKA w porozumieniu z: Roseville Investments sp z o.o., MCI.PrivateVentures FIZ i Also Holding AG 78 732 727 (1 672 349) 62,85 (1,34) 78 732 727 (1 672 349) 64,22 (1,37) 2018-12-28
TFI PZU SA portfele 300 (-659 369) 0,00 (-0,53) 300 (-659 369) 0,00 (-0,54) 2018-06-30
Santander TFI SA portfele 4 388 393 (2 143 010) 3,50 (1,71) 4 388 393 (2 143 010) 3,50 (1,67) 2018-06-30
TFI PZU SA portfele 659 669 0,53 659 669 0,54 2017-12-31
Santander TFI SA portfele 2 245 383 1,79 2 245 383 1,83 2017-12-31
NN OFE portfel 2 232 000 1,78 2 232 000 1,82 2017-12-31
AgioFunds TFI SA portfele 132 500 0,11 132 500 0,11 2017-12-31
Aviva OFE Aviva Santander 6 229 971 (-2 511 455) 4,97 (-2,00) 6 229 971 (-2 511 455) 5,08 (-1,97) 2016-12-27
Vicis New Investments SA 2 604 849 (30 000) 2,07 (0,02) 2 604 849 (30 000) 0,00 2015-03-27
Vicis New Investments SA 2 574 849 (97 400) 2,05 (0,08) 2 574 849 (97 400) 0,00 2015-03-25
Vicis New Investments SA 2 477 449 (52 000) 1,97 (0,04) 2 477 449 (52 000) 0,00 2015-03-24
Vicis New Investments SA 2 425 449 (47 700) 1,93 (0,04) 2 425 449 (47 700) 0,00 2015-03-23
Vicis New Investments SA 2 377 749 (88 500) 1,89 (0,07) 2 377 749 (88 500) 0,00 2015-03-20
Vicis New Investments SA 2 289 249 (46 414) 1,82 (0,03) 2 289 249 (46 414) 0,00 2015-03-19
Vicis New Investments SA 2 242 835 (77 000) 1,79 (0,07) 2 242 835 (77 000) 0,00 2015-03-18
Vicis New Investments SA 2 165 835 (18 000) 1,72 (0,01) 2 165 835 (18 000) 0,00 2015-03-17
Vicis New Investments SA 2 147 835 (29 000) 1,71 (0,02) 2 147 835 (29 000) 0,00 2015-03-16
Vicis New Investments SA 2 118 835 (18 710) 1,69 (0,02) 2 118 835 (18 710) 0,00 2015-03-13
Vicis New Investments SA 2 100 125 (9 000) 1,67 (0,01) 2 100 125 (9 000) 0,00 2015-03-12
Vicis New Investments SA 2 091 125 (10 000) 1,66 2 091 125 (10 000) 0,00 2015-03-11
Vicis New Investments SA 2 081 125 (30 000) 1,66 (0,03) 2 081 125 (30 000) 0,00 2015-03-10
Vicis New Investments SA 2 051 125 (30 000) 1,63 (0,02) 2 051 125 (30 000) 0,00 2015-03-09
Vicis New Investments SA 2 021 125 (50 000) 1,61 (0,04) 2 021 125 (50 000) 0,00 2015-03-06
Vicis New Investments SA 1 971 125 (67 500) 1,57 (0,06) 1 971 125 (67 500) 0,00 2015-03-05
Vicis New Investments SA 1 903 625 (32 496) 1,51 (0,02) 1 903 625 (32 496) 0,00 2015-03-04
Vicis New Investments SA 1 871 129 (60 700) 1,49 (0,05) 1 871 129 (60 700) 0,00 2015-03-03
Vicis New Investments SA 1 810 429 (54 500) 1,44 (0,04) 1 810 429 (54 500) 0,00 2015-03-02
Vicis New Investments SA 1 755 929 (36 000) 1,40 (0,03) 1 755 929 (36 000) 0,00 2015-02-27
Vicis New Investments SA 1 719 929 (48 000) 1,37 (0,04) 1 719 929 (48 000) 0,00 2015-02-26
Vicis New Investments SA 1 671 929 (15 300) 1,33 (0,01) 1 671 929 (15 300) 0,00 2015-02-25
Vicis New Investments SA 1 656 629 (14 500) 1,32 (0,01) 1 656 629 (14 500) 0,00 2015-02-24
Vicis New Investments SA 1 642 129 (13 500) 1,31 (0,01) 1 642 129 (13 500) 0,00 2015-02-23
Vicis New Investments SA 1 628 629 (12 700) 1,30 (0,01) 1 628 629 (12 700) 0,00 2015-02-20
Vicis New Investments SA 1 615 929 (12 300) 1,29 (0,01) 1 615 929 (12 300) 0,00 2015-02-19
Vicis New Investments SA 1 603 629 (6 000) 1,28 (0,01) 1 603 629 (6 000) 0,00 2015-02-18
Vicis New Investments SA 1 597 629 (11 750) 1,27 (0,01) 1 597 629 (11 750) 0,00 2015-02-17
Vicis New Investments SA 1 585 879 (11 000) 1,26 (0,01) 1 585 879 (11 000) 0,00 2015-02-16
Vicis New Investments SA 1 574 879 (15 000) 1,25 (0,01) 1 574 879 (15 000) 0,00 2015-02-13
Vicis New Investments SA 1 559 879 (15 000) 1,24 (0,01) 1 559 879 (15 000) 0,00 2015-02-12
Vicis New Investments SA 1 544 879 (14 500) 1,23 (0,01) 1 544 879 (14 500) 0,00 2015-02-11
Vicis New Investments SA 1 530 379 (13 500) 1,22 (0,01) 1 530 379 (13 500) 0,00 2015-02-10
Vicis New Investments SA 1 516 879 (7 500) 1,21 (0,01) 1 516 879 (7 500) 0,00 2015-02-09
Vicis New Investments SA 1 509 379 (2 000) 1,20 1 509 379 (2 000) 0,00 2015-02-06
Vicis New Investments SA 1 507 379 (8 250) 1,20 (0,01) 1 507 379 (8 250) 0,00 2015-02-05
Vicis New Investments SA 1 499 129 (7 550) 1,19 1 499 129 (7 550) 0,00 2015-02-04
Vicis New Investments SA 1 491 579 (7 300) 1,19 (0,01) 1 491 579 (7 300) 0,00 2015-02-03
Vicis New Investments SA 1 484 279 (2 000) 1,18 1 484 279 (2 000) 0,00 2015-02-02
Vicis New Investments SA 1 482 279 (6 000) 1,18 (0,01) 1 482 279 (6 000) 0,00 2015-01-30
Vicis New Investments SA 1 476 279 (4 000) 1,17 1 476 279 (4 000) 0,00 2015-01-29
Vicis New Investments SA 1 472 279 (2 000) 1,17 1 472 279 (2 000) 0,00 2015-01-28
Vicis New Investments SA 1 470 279 (2 000) 1,17 1 470 279 (2 000) 0,00 2015-01-27
Vicis New Investments SA 1 468 279 (4 500) 1,17 (0,01) 1 468 279 (4 500) 0,00 2015-01-26
Vicis New Investments SA 1 463 779 (1 017) 1,16 1 463 779 (1 017) 0,00 2015-01-23
Vicis New Investments SA 1 462 762 (6 983) 1,16 1 462 762 (6 983) 0,00 2015-01-22
Vicis New Investments SA 1 455 779 (4 000) 1,16 (0,01) 1 455 779 (4 000) 0,00 2015-01-21
Vicis New Investments SA 1 451 779 (6 000) 1,15 1 451 779 (6 000) 0,00 2015-01-20
Vicis New Investments SA 1 445 779 (1 000) 1,15 1 445 779 (1 000) 0,00 2015-01-19
Vicis New Investments SA 1 444 779 (2 000) 1,15 1 444 779 (2 000) 0,00 2015-01-16
Vicis New Investments SA 1 442 779 (5 000) 1,15 (0,01) 1 442 779 (5 000) 0,00 2015-01-15
Vicis New Investments SA 1 437 779 (2 000) 1,14 1 437 779 (2 000) 0,00 2015-01-14
Vicis New Investments SA 1 435 779 (5 000) 1,14 1 435 779 (5 000) 0,00 2015-01-13
Vicis New Investments SA 1 430 779 (15 000) 1,14 (0,01) 1 430 779 (15 000) 0,00 2015-01-12
Vicis New Investments SA 1 415 779 (5 102) 1,13 (0,01) 1 415 779 (5 102) 0,00 2015-01-09
Vicis New Investments SA 1 410 677 (16 000) 1,12 (0,01) 1 410 677 (16 000) 0,00 2015-01-08
Vicis New Investments SA 1 394 677 (6 000) 1,11 (0,01) 1 394 677 (6 000) 0,00 2015-01-07
Vicis New Investments SA 1 388 677 (29 000) 1,10 (0,02) 1 388 677 (29 000) 0,00 2014-12-30
Vicis New Investments SA 1 359 677 (27 000) 1,08 (0,02) 1 359 677 (27 000) 0,00 2014-12-29
Vicis New Investments SA 1 332 677 (11 694) 1,06 (0,01) 1 332 677 (11 694) 0,00 2014-12-23
MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKA 77 060 378 (-100) 61,51 77 060 378 (-100) 62,85 (0,64) 2014-12-23
MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKA 77 060 478 (51 375 478) 61,51 (41,01) 77 060 478 (51 375 478) 62,21 (41,56) 2014-12-23
ABCD Management sp. z o.o. sp.j. 0 (-51 375 378) 0,00 (-41,01) 0 (-51 375 378) 0,00 (-41,31) 2014-12-23
Vicis New Investments SA 1 320 983 (18 000) 1,05 (0,01) 1 320 983 (18 000) 0,00 2014-12-19
Vicis New Investments SA 1 302 983 (13 000) 1,04 (0,02) 1 302 983 (13 000) 0,00 2014-12-18
Vicis New Investments SA 1 289 983 (10 000) 1,02 1 289 983 (10 000) 0,00 2014-12-17
Vicis New Investments SA 1 279 983 (15 000) 1,02 (0,02) 1 279 983 (15 000) 0,00 2014-12-16
Vicis New Investments SA 1 264 983 (16 000) 1,00 (0,01) 1 264 983 (16 000) 0,00 2014-12-15
Vicis New Investments SA 1 248 983 (16 000) 0,99 (0,01) 1 248 983 (16 000) 0,00 2014-12-12
Vicis New Investments SA 1 232 983 (11 200) 0,98 (0,01) 1 232 983 (11 200) 0,00 2014-12-11
Vicis New Investments SA 1 221 783 (18 000) 0,97 (0,01) 1 221 783 (18 000) 0,00 2014-12-10
Vicis New Investments SA 1 203 783 (7 000) 0,96 (0,01) 1 203 783 (7 000) 0,00 2014-12-09
Vicis New Investments SA 1 196 783 (12 000) 0,95 (0,01) 1 196 783 (12 000) 0,00 2014-12-08
Vicis New Investments SA 1 184 783 (6 300) 0,94 1 184 783 (6 300) 0,00 2014-12-05
Vicis New Investments SA 1 178 483 (25 000) 0,94 (0,02) 1 178 483 (25 000) 0,00 2014-12-02
Vicis New Investments SA 1 153 483 (-17 000) 0,92 (-0,01) 1 153 483 (-17 000) 0,00 2014-12-01
Vicis New Investments SA 1 170 483 0,93 (0,93) 1 170 483 0,00 2014-12-01
Vicis New Investments SA 1 170 483 (23 370) 0,00 (-0,91) 1 170 483 (23 370) 0,00 2014-12-01
Vicis New Investments SA 1 147 113 (2 343) 0,91 1 147 113 (2 343) 0,00 2014-11-27
Vicis New Investments SA 1 144 770 (-3 125) 0,91 1 144 770 (-3 125) 0,00 2014-11-26
Vicis New Investments SA 1 147 895 (13 125) 0,91 (0,01) 1 147 895 (13 125) 0,00 2014-11-26
Vicis New Investments SA 1 134 770 (-4 000) 0,90 1 134 770 (-4 000) 0,00 2014-11-21
Vicis New Investments SA 1 138 770 (-3 000) 0,90 (-0,01) 1 138 770 (-3 000) 0,00 2014-11-18
Vicis New Investments SA 1 141 770 (41 000) 0,91 (0,04) 1 141 770 (41 000) 0,00 2014-11-18
Vicis New Investments SA 1 100 770 (78 286) 0,87 (0,06) 1 100 770 (78 286) 0,00 2014-11-17
Vicis New Investments SA 1 022 484 (1 626) 0,81 1 022 484 (1 626) 0,00 2014-11-04
Vicis New Investments SA 1 020 858 (12 000) 0,81 (0,01) 1 020 858 (12 000) 0,00 2014-11-03
Vicis New Investments SA 1 008 858 0,80 1 008 858 0,00 2014-10-31
Vicis New Investments SA 1 008 858 (5 000) 0,80 1 008 858 (5 000) 0,00 2014-10-30
Vicis New Investments SA 1 003 858 (14 000) 0,80 (0,01) 1 003 858 (14 000) 0,00 2014-10-29
Vicis New Investments SA 989 858 (19 000) 0,79 (0,02) 989 858 (19 000) 0,00 2014-10-28
Vicis New Investments SA 970 858 (16 000) 0,77 (0,01) 970 858 (16 000) 0,00 2014-10-27
Vicis New Investments SA 954 858 (6 764) 0,76 (0,01) 954 858 (6 764) 0,00 2014-10-24
Vicis New Investments SA 948 094 (24 312) 0,75 (0,02) 948 094 (24 312) 0,00 2014-10-23
Vicis New Investments SA 923 782 (-10 812) 0,73 (-0,01) 923 782 (-10 812) 0,00 2014-10-22
Vicis New Investments SA 934 594 (7 155) 0,74 934 594 (7 155) 0,00 2014-10-22
Vicis New Investments SA 927 439 (305 254) 0,74 (0,25) 927 439 (305 254) 0,00 2014-10-21
MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKA 25 685 000 20,50 25 685 000 20,65 2014-09-26
MCI Capital ASI SA poprzez ABCD Management sp z o.o. SKA, MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKA 77 060 378 61,51 (0,52) 77 060 378 61,82 (0,83) 2014-09-26
MCI Capital ASI SA poprzez ABCD Management sp z o.o. SKA, MCI Venture Projects VI sp. z o.o. SKA 77 060 378 60,99 (-0,53) 77 060 378 60,99 (-1,20) 2014-09-26
ABCD Management sp. z o.o. sp.j. 51 375 378 41,01 51 375 378 41,31 2014-08-26
ABCD Management sp. z o.o. sp.j. 51 375 378 41,01 51 375 378 41,31 2014-08-26
Vicis New Investments SA 622 185 (9 483) 0,49 (0,01) 622 185 (9 483) 0,00 2014-08-08
Vicis New Investments SA 612 702 (22 200) 0,48 (0,01) 612 702 (22 200) 0,00 2014-08-07
Vicis New Investments SA 590 502 (-17 700) 0,47 (-0,01) 590 502 (-17 700) 0,00 2014-08-06
Vicis New Investments SA 608 202 (-1 334 553) 0,48 (-1,07) 608 202 (-1 334 553) 0,00 2014-08-06
Vicis New Investments SA 1 942 755 (19 000) 1,55 (0,02) 1 942 755 (19 000) 0,00 2014-08-05
Vicis New Investments SA 1 923 755 (7 000) 1,53 1 923 755 (7 000) 0,00 2014-08-04
Vicis New Investments SA 1 916 755 (16 000) 1,53 (0,02) 1 916 755 (16 000) 0,00 2014-08-01
Vicis New Investments SA 1 900 755 (39 600) 1,51 (0,03) 1 900 755 (39 600) 0,00 2014-07-31
Vicis New Investments SA 1 861 155 (20 000) 1,48 (0,02) 1 861 155 (20 000) 0,00 2014-07-29
Vicis New Investments SA 1 841 155 (6 000) 1,46 1 841 155 (6 000) 0,00 2014-07-28
Vicis New Investments SA 1 835 155 (6 000) 1,46 1 835 155 (6 000) 0,00 2014-07-25
Vicis New Investments SA 1 829 155 (1 500) 1,46 (0,01) 1 829 155 (1 500) 0,00 2014-07-22
Vicis New Investments SA 1 827 655 (2 000) 1,45 1 827 655 (2 000) 0,00 2014-07-21
Vicis New Investments SA 1 825 655 (6 179) 1,45 1 825 655 (6 179) 0,00 2014-07-18
Vicis New Investments SA 1 819 476 (3 749) 1,45 (0,01) 1 819 476 (3 749) 0,00 2014-07-17
Vicis New Investments SA 1 815 727 (20 250) 1,44 (0,01) 1 815 727 (20 250) 0,00 2014-07-16
Vicis New Investments SA 1 795 477 (39 806) 1,43 (0,03) 1 795 477 (39 806) 0,00 2014-07-15
Vicis New Investments SA 1 755 671 (20 503) 1,40 (0,02) 1 755 671 (20 503) 0,00 2014-07-11
Vicis New Investments SA 1 735 168 (6 000) 1,38 1 735 168 (6 000) 0,00 2014-07-10
Vicis New Investments SA 1 729 168 (40 005) 1,38 (0,04) 1 729 168 (40 005) 0,00 2014-07-09
Vicis New Investments SA 1 689 163 (71 029) 1,34 (0,05) 1 689 163 (71 029) 0,00 2014-07-08
Vicis New Investments SA 1 618 134 (41 261) 1,29 (0,04) 1 618 134 (41 261) 0,00 2014-07-04
Sadowski Marek spadkobiercy 0 0,00 0 0,00 2014-07-04
Sadowski Marek spadkobiercy 0 (-214 446) 0,00 (-0,17) 0 (-214 446) 0,00 (-0,17) 2014-07-04
Vicis New Investments SA 1 576 873 (40 892) 1,25 (0,03) 1 576 873 (40 892) 0,00 2014-07-03
Vicis New Investments SA 1 535 981 (34 429) 1,22 (0,03) 1 535 981 (34 429) 0,00 2014-07-02
Vicis New Investments SA 1 501 552 (36 592) 1,19 (0,03) 1 501 552 (36 592) 0,00 2014-07-01
Vicis New Investments SA 1 464 960 (19 400) 1,16 (0,01) 1 464 960 (19 400) 0,00 2014-06-30
Vicis New Investments SA 1 445 560 (31 494) 1,15 (0,03) 1 445 560 (31 494) 0,00 2014-06-27
Vicis New Investments SA 1 414 066 (18 305) 1,12 (0,01) 1 414 066 (18 305) 0,00 2014-06-26
Vicis New Investments SA 1 395 761 (28 908) 1,11 (0,02) 1 395 761 (28 908) 0,00 2014-06-25
Vicis New Investments SA 1 366 853 (15 000) 1,09 (0,01) 1 366 853 (15 000) 0,00 2014-06-24
Weiss Ilona 56 500 0,04 (0,04) 56 500 0,04 (0,04) 2014-06-20
Weiss Ilona 56 500 0,00 56 500 0,00 2014-06-20
Biedrzycki Norbert 38 700 0,03 (0,03) 38 700 0,03 (0,03) 2014-06-20
Biedrzycki Norbert 38 700 0,00 38 700 0,00 2014-06-20
Aviva OFE Aviva Santander 8 741 426 6,97 8 741 426 7,05 2013-11-19
Aviva OFE Aviva Santander 8 741 426 6,97 8 741 426 7,05 2013-11-19
Aviva OFE Aviva Santander 8 741 426 (2 688 279) 6,97 (2,00) 8 741 426 (2 688 279) 7,05 (2,08) 2013-11-19
MCI Capital ASI SA poprzez ABCD Management sp z o.o. SKA, MCI Venture Projects sp. z o.o. SKA 77 060 378 61,52 77 060 378 62,19 2013-05-20
MCI Capital ASI SA poprzez ABCD Management sp z o.o. SKA, MCI Venture Projects sp. z o.o. SKA 77 060 378 61,52 (0,01) 77 060 378 62,19 (0,01) 2013-05-20
MCI Capital ASI SA poprzez ABCD Management sp z o.o. SKA, MCI Venture Projects sp. z o.o. SKA 77 060 378 61,51 (-0,02) 77 060 378 62,18 (-0,03) 2013-05-20
MCI Capital ASI SA poprzez ABCD Management sp z o.o. SKA, MCI Venture Projects sp. z o.o. SKA 77 060 378 (-1 252 222) 61,53 (-1,25) 77 060 378 (-1 252 222) 62,21 (-1,26) 2013-05-20
Zatorski Tomasz 105 162 0,08 105 162 0,08 2012-11-29
Zatorski Tomasz 105 162 0,08 105 162 0,08 2012-11-29
Zatorski Tomasz 105 162 0,08 105 162 0,08 2012-11-29
Zatorski Tomasz 105 162 0,08 105 162 0,08 2012-11-29
Zatorski Tomasz 105 162 0,08 (0,08) 105 162 0,08 (0,08) 2012-11-29
Zatorski Tomasz 105 162 (15 162) 0,00 (-0,07) 105 162 (15 162) 0,00 (-0,07) 2012-11-29
Wereszko Dobrosław 125 800 0,10 125 800 0,10 2012-11-13
Wereszko Dobrosław 125 800 0,10 125 800 0,10 2012-11-13
Wereszko Dobrosław 125 800 0,10 (0,10) 125 800 0,10 (0,10) 2012-11-13
Wereszko Dobrosław 125 800 0,00 (-0,10) 125 800 0,00 (-0,10) 2012-11-13
Wereszko Dobrosław 125 800 0,10 125 800 0,10 2012-11-13
Wereszko Dobrosław 125 800 (95 800) 0,10 (0,08) 125 800 (95 800) 0,10 (0,08) 2012-11-13
Rumiński Michał 22 749 0,01 22 749 0,01 2012-11-13
MCI Capital ASI SA poprzez ABCD Management sp z o.o. SKA, MCI Venture Projects sp. z o.o. SKA 78 312 600 62,78 (0,25) 78 312 600 63,47 (0,25) 2012-09-13
MCI Capital ASI SA poprzez ABCD Management sp z o.o. SKA, MCI Venture Projects sp. z o.o. SKA 78 312 600 (300 000) 62,53 (-1,54) 78 312 600 (300 000) 63,22 (-0,85) 2012-09-13
Vicis New Investments SA 1 351 853 1,08 (0,01) 1 351 853 0,00 2012-08-31
Vicis New Investments SA 1 351 853 1,07 1 351 853 0,00 2012-08-31
Vicis New Investments SA 1 351 853 1,07 1 351 853 0,00 2012-08-31
Vicis New Investments SA 1 351 853 1,07 1 351 853 0,00 2012-08-31
Vicis New Investments SA 1 351 853 (6 832) 1,07 1 351 853 (6 832) 0,00 2012-08-31
Zatorski Tomasz 90 000 (4 236) 0,07 90 000 (4 236) 0,07 2012-08-27
Sadowski Marek 214 446 0,17 214 446 0,17 2012-08-27
Sadowski Marek 214 446 0,17 214 446 0,17 2012-08-27
Sadowski Marek 214 446 0,17 214 446 0,17 2012-08-27
Sadowski Marek 214 446 0,17 214 446 0,17 2012-08-27
Sadowski Marek 214 446 (-4 000) 0,17 214 446 (-4 000) 0,17 2012-08-27
Vicis New Investments SA 1 345 021 (8 111) 1,07 1 345 021 (8 111) 0,00 2012-07-27
Vicis New Investments SA 1 336 910 (8 704) 1,07 (0,01) 1 336 910 (8 704) 0,00 2012-07-26
Vicis New Investments SA 1 328 206 (1 822) 1,06 1 328 206 (1 822) 0,00 2012-07-25
Vicis New Investments SA 1 326 384 (8 752) 1,06 (0,01) 1 326 384 (8 752) 0,00 2012-07-24
Vicis New Investments SA 1 317 632 (8 284) 1,05 (0,01) 1 317 632 (8 284) 0,00 2012-07-23
Vicis New Investments SA 1 309 348 (8 214) 1,04 1 309 348 (8 214) 0,00 2012-07-20
Vicis New Investments SA 1 301 134 (7 838) 1,04 (0,01) 1 301 134 (7 838) 0,00 2012-07-19
Vicis New Investments SA 1 293 296 (7 078) 1,03 1 293 296 (7 078) 0,00 2012-07-18
Vicis New Investments SA 1 286 218 (6 906) 1,03 (0,01) 1 286 218 (6 906) 0,00 2012-07-17
Vicis New Investments SA 1 279 312 (14 385) 1,02 (0,01) 1 279 312 (14 385) 0,00 2012-07-16
Vicis New Investments SA 1 264 927 (-7 274) 1,01 (-0,01) 1 264 927 (-7 274) 0,00 2012-07-13
Vicis New Investments SA 1 272 201 (14 786) 1,02 (0,02) 1 272 201 (14 786) 0,00 2012-07-13
Vicis New Investments SA 1 257 415 (7 684) 1,00 1 257 415 (7 684) 0,00 2012-07-11
Vicis New Investments SA 1 249 731 (7 898) 1,00 (0,01) 1 249 731 (7 898) 0,00 2012-07-10
Vicis New Investments SA 1 241 833 (9 370) 0,99 (0,01) 1 241 833 (9 370) 0,00 2012-06-29
Vicis New Investments SA 1 232 463 (8 703) 0,98 1 232 463 (8 703) 0,00 2012-06-28
Vicis New Investments SA 1 223 760 (8 510) 0,98 (0,01) 1 223 760 (8 510) 0,00 2012-06-27
Vicis New Investments SA 1 215 250 (33 320) 0,97 (0,03) 1 215 250 (33 320) 0,00 2012-06-26
Vicis New Investments SA 1 181 930 (-24 884) 0,94 (-0,02) 1 181 930 (-24 884) 0,00 2012-06-22
Vicis New Investments SA 1 206 814 (8 317) 0,96 1 206 814 (8 317) 0,00 2012-06-22
Vicis New Investments SA 1 198 497 (8 042) 0,96 (0,01) 1 198 497 (8 042) 0,00 2012-06-21
Vicis New Investments SA 1 190 455 (15 010) 0,95 (0,01) 1 190 455 (15 010) 0,00 2012-06-20
Vicis New Investments SA 1 175 445 (9 927) 0,94 (0,01) 1 175 445 (9 927) 0,00 2012-06-18
Vicis New Investments SA 1 165 518 (10 961) 0,93 (0,01) 1 165 518 (10 961) 0,00 2012-06-15
Vicis New Investments SA 1 154 557 (12 361) 0,92 (0,01) 1 154 557 (12 361) 0,00 2012-06-14
Vicis New Investments SA 1 142 196 (21 579) 0,91 (0,02) 1 142 196 (21 579) 0,00 2012-06-13
Vicis New Investments SA 1 120 617 (-12 224) 0,89 (-0,01) 1 120 617 (-12 224) 0,00 2012-06-12
Vicis New Investments SA 1 132 841 (23 079) 0,90 (0,02) 1 132 841 (23 079) 0,00 2012-06-12
Vicis New Investments SA 1 109 762 (26 492) 0,88 (0,02) 1 109 762 (26 492) 0,00 2012-06-08
Vicis New Investments SA 1 083 270 (1 340) 0,86 1 083 270 (1 340) 0,00 2012-06-01
Sadowski Marek 218 446 (30 084) 0,17 (0,02) 218 446 (30 084) 0,17 (0,02) 2012-05-10
Rumiński Michał 22 749 (1 200) 0,01 22 749 (1 200) 0,01 2012-05-10
Vicis New Investments SA 1 081 930 (37 849) 0,86 (0,03) 1 081 930 (37 849) 0,00 2012-02-14
Vicis New Investments SA 1 044 081 (60 819) 0,83 (0,05) 1 044 081 (60 819) 0,00 2012-02-13
Vicis New Investments SA 983 262 (71 909) 0,78 (0,05) 983 262 (71 909) 0,00 2012-02-10
Vicis New Investments SA 911 353 (19 107) 0,73 (0,02) 911 353 (19 107) 0,00 2012-02-09
Vicis New Investments SA 892 246 (61 712) 0,71 (0,05) 892 246 (61 712) 0,00 2012-02-08
Vicis New Investments SA 830 534 (28 734) 0,66 (0,02) 830 534 (28 734) 0,00 2012-02-07
Vicis New Investments SA 801 800 (56 906) 0,64 (0,05) 801 800 (56 906) 0,00 2012-02-06
Vicis New Investments SA 744 894 (52 648) 0,59 (0,04) 744 894 (52 648) 0,00 2012-02-03
Vicis New Investments SA 692 246 (37 862) 0,55 (0,03) 692 246 (37 862) 0,00 2012-02-02
Vicis New Investments SA 654 384 (40 502) 0,52 (0,03) 654 384 (40 502) 0,00 2012-02-01
Vicis New Investments SA 613 882 (39 184) 0,49 (0,03) 613 882 (39 184) 0,00 2012-01-31
Vicis New Investments SA 574 698 (46 895) 0,46 (0,04) 574 698 (46 895) 0,00 2012-01-30
Vicis New Investments SA 527 803 (26 875) 0,42 (0,02) 527 803 (26 875) 0,00 2012-01-27
Vicis New Investments SA 500 928 (41 328) 0,40 (0,04) 500 928 (41 328) 0,00 2012-01-26
Vicis New Investments SA 459 600 (136 570) 0,36 (0,11) 459 600 (136 570) 0,00 2012-01-25
Vicis New Investments SA 323 030 (-110 309) 0,25 (-0,09) 323 030 (-110 309) 0,00 2012-01-24
Vicis New Investments SA 433 339 (41 093) 0,34 (0,03) 433 339 (41 093) 0,00 2012-01-24
Vicis New Investments SA 392 246 (33 618) 0,31 (0,03) 392 246 (33 618) 0,00 2012-01-23
Vicis New Investments SA 358 628 (35 598) 0,28 (0,28) 358 628 (35 598) 0,00 2012-01-20
Vicis New Investments SA 323 030 (103 353) 0,00 (-0,17) 323 030 (103 353) 0,00 2012-01-19
Vicis New Investments SA 219 677 (-34 369) 0,17 (-0,03) 219 677 (-34 369) 0,00 2012-01-19
Vicis New Investments SA 254 046 (-58 438) 0,20 (-0,05) 254 046 (-58 438) 0,00 2012-01-19
Vicis New Investments SA 312 484 (152 455) 0,25 (0,12) 312 484 (152 455) 0,00 2012-01-19
Vicis New Investments SA 160 029 (-32 217) 0,13 (-0,02) 160 029 (-32 217) 0,00 2012-01-13
Vicis New Investments SA 192 246 0,15 192 246 0,00 2012-01-13
Vicis New Investments SA 192 246 (44 621) 0,15 (0,03) 192 246 (44 621) 0,00 2012-01-13
Vicis New Investments SA 147 625 (5 000) 0,12 (0,01) 147 625 (5 000) 0,00 2012-01-09
Vicis New Investments SA 142 625 0,11 142 625 0,00 2012-01-05
Vicis New Investments SA 142 625 (16 626) 0,11 (0,01) 142 625 (16 626) 0,00 2012-01-05
Vicis New Investments SA 125 999 (31 520) 0,10 (0,03) 125 999 (31 520) 0,00 2012-01-04
Vicis New Investments SA 94 479 (21 760) 0,07 (0,02) 94 479 (21 760) 0,00 2011-12-30
Vicis New Investments SA 72 719 (14 791) 0,05 (0,01) 72 719 (14 791) 0,00 2011-12-29
Vicis New Investments SA 57 928 (12 001) 0,04 (0,01) 57 928 (12 001) 0,00 2011-12-28
Vicis New Investments SA 45 927 (11 246) 0,03 (0,01) 45 927 (11 246) 0,00 2011-12-27
Vicis New Investments SA 34 681 (9 586) 0,02 34 681 (9 586) 0,00 2011-12-23
Rumiński Michał 21 549 0,01 21 549 0,01 2011-12-23
Rumiński Michał 21 549 0,01 21 549 0,01 2011-12-23
Rumiński Michał 21 549 (10 569) 0,01 (0,01) 21 549 (10 569) 0,01 (0,01) 2011-12-23
Vicis New Investments SA 25 095 (8 651) 0,02 (0,01) 25 095 (8 651) 0,00 2011-12-22
Vicis New Investments SA 16 444 (8 377) 0,01 (0,01) 16 444 (8 377) 0,00 2011-12-21
Vicis New Investments SA 8 067 (4 197) 0,00 8 067 (4 197) 0,00 2011-12-20
Vicis New Investments SA 3 870 (-122 129) 0,00 (-0,10) 3 870 (-122 129) 0,00 2011-12-19
Arthur Holding GmbH 0 0,00 0 0,00 2011-11-19
Arthur Holding GmbH 0 (-11 094 400) 0,00 (-11,15) 0 (-11 094 400) 0,00 (-11,15) 2011-11-19
Zatorski Tomasz 85 764 0,07 85 764 0,07 2011-11-07
Zatorski Tomasz 85 764 0,07 (0,01) 85 764 0,07 (0,01) 2011-11-07
Zatorski Tomasz 85 764 0,06 85 764 0,06 2011-11-07
Zatorski Tomasz 85 764 0,06 85 764 0,06 2011-11-07
Wereszko Dobrosław 30 000 0,02 30 000 0,02 2011-11-07
Wereszko Dobrosław 30 000 0,02 30 000 0,02 2011-11-07
Wereszko Dobrosław 30 000 0,02 30 000 0,02 2011-11-07
Sadowski Marek 188 362 0,15 188 362 0,15 2011-11-07
Sadowski Marek 188 362 0,15 188 362 0,15 2011-11-07
Sadowski Marek 188 362 (-300 000) 0,15 (-0,25) 188 362 (-300 000) 0,15 (-0,25) 2011-11-07
Rumiński Michał 10 980 0,00 10 980 0,00 2011-11-07
Łastowiecki Wojciech 2 700 0,00 2 700 0,00 2011-11-07
Łastowiecki Wojciech 2 700 0,00 2 700 0,00 2011-11-07
Łastowiecki Wojciech 2 700 0,00 2 700 0,00 2011-11-07
Łastowiecki Wojciech 2 700 0,00 2 700 0,00 2011-11-07
Łastowiecki Wojciech 2 700 0,00 2 700 0,00 2011-11-07
Łastowiecki Wojciech 2 700 0,00 2 700 0,00 2011-11-07
Łastowiecki Wojciech 2 700 0,00 2 700 0,00 2011-11-07
Łastowiecki Wojciech 2 700 0,00 2 700 0,00 2011-11-07
Kottmann Ulrich 7 220 0,00 7 220 0,00 2011-11-07
Kottmann Ulrich 7 220 0,00 7 220 0,00 2011-11-07
Kottmann Ulrich 7 220 0,00 7 220 0,00 2011-11-07
Kottmann Ulrich 0 (-7 220) 0,00 7 220 0,00 2011-11-07
Kottmann Ulrich 7 220 0,00 7 220 0,00 2011-11-07
Kottmann Ulrich 7 220 0,00 7 220 0,00 2011-11-07
Kottmann Ulrich 7 220 0,00 7 220 0,00 2011-11-07
Kottmann Ulrich 7 220 0,00 7 220 0,00 2011-11-07
Kottmann Ulrich 7 220 (5 300) 0,00 7 220 (5 300) 0,00 2011-11-07
MCI Capital ASI SA poprzez ABCD Management sp z o.o. SKA, MCI Fund Management sp. z o.o.MCI.PrivateVentures SKA 78 012 600 64,07 (0,05) 78 012 600 64,07 (-0,02) 2011-08-31
MCI Capital ASI SA poprzez ABCD Management sp z o.o. SKA, MCI Fund Management sp. z o.o.MCI.PrivateVentures SKA 78 012 600 64,02 (1,48) 78 012 600 64,09 (1,45) 2011-08-31
MCI Capital ASI SA poprzez ABCD Management sp z o.o. SKA, MCI Fund Management sp. z o.o.MCI.PrivateVentures SKA 78 012 600 62,54 (-1,53) 78 012 600 62,64 (-1,43) 2011-08-31
Sobol Andrzej 510 000 0,41 510 000 0,41 2011-05-16
Sadowski Marek 488 362 (-21 638) 0,40 (-0,01) 488 362 (-21 638) 0,40 (-0,01) 2011-05-16
MCI Capital ASI SA poprzez MCI.PrivateVentures FIZ, MCI Fund Management sp. z o.o. MCI.PrivateVentures SKA 78 012 600 (-3 050 000) 64,07 (-2,50) 78 012 600 (-3 050 000) 64,07 (-2,50) 2011-02-04
Aviva OFE Aviva Santander 6 053 147 (-61 413) 4,97 (-0,05) 6 053 147 (-61 413) 4,97 (-0,05) 2011-01-17
Aviva OFE Aviva Santander 6 114 560 (17 033) 5,02 (0,01) 6 114 560 (17 033) 5,02 (0,01) 2011-01-14
Vicis New Investments SA 125 999 0,10 125 999 0,00 2011-01-04
Musiał Krzysztof 3 305 745 (-194 255) 2,72 (-0,16) 3 305 745 (-194 255) 2,72 (-0,16) 2010-11-15
Aviva OFE Aviva Santander 6 097 527 5,01 (0,01) 6 097 527 5,01 (0,01) 2010-10-27
Aviva OFE Aviva Santander 6 097 527 5,00 6 097 527 5,00 2010-10-27
Sobol Andrzej 510 000 0,41 510 000 0,41 2010-08-30
Sobol Andrzej 510 000 0,41 510 000 0,41 2010-08-30
Sadowski Marek 510 000 0,41 510 000 0,41 2010-08-30
Sadowski Marek 510 000 0,41 510 000 0,41 2010-08-30
Musiał Krzysztof 3 500 000 2,88 3 500 000 2,88 2010-08-30
Kottmann Ulrich 1 920 0,00 1 920 0,00 2010-08-30
Kottmann Ulrich 1 920 0,00 1 920 0,00 2010-08-30
MCI Capital ASI SA poprzez MCI.PrivateVentures FIZ, MCI Fund Management sp. z o.o. MCI.PrivateVentures SKA 81 062 600 66,57 (-14,92) 81 062 600 66,57 (-14,92) 2010-04-30
MCI Capital ASI SA poprzez MCI.PrivateVentures FIZ, MCI Fund Management sp. z o.o. MCI.PrivateVentures SKA 81 062 600 81,49 (14,76) 81 062 600 81,49 (14,76) 2010-04-30
MCI Capital ASI SA poprzez MCI.PrivateVentures FIZ, MCI Fund Management sp. z o.o. MCI.PrivateVentures SKA 81 062 600 66,73 81 062 600 66,73 2010-04-30
Arthur Holding GmbH 11 094 400 11,15 (2,02) 11 094 400 11,15 (2,02) 2010-04-30
Arthur Holding GmbH 11 094 400 9,13 (0,02) 11 094 400 9,13 (0,02) 2010-04-30
Arthur Holding GmbH 11 094 400 9,11 (0,01) 11 094 400 9,11 2010-04-30
Arthur Holding GmbH 11 094 400 9,10 (0,21) 11 094 400 9,11 (0,21) 2010-04-30
Arthur Holding GmbH 11 094 400 8,89 (0,04) 11 094 400 8,90 (-0,05) 2010-04-30
Arthur Holding GmbH 11 094 400 8,85 11 094 400 8,95 2010-04-30
Arthur Holding GmbH 11 094 400 8,85 11 094 400 8,95 2010-04-30

Operacje na akcjach

Data operacji Rodzaj operacji Komentarz
2018-07-25 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2018-06-29 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,23 zł
2017-12-15 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2017-12-08 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,08 zł
2016-07-11 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
2016-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,39 zł
2015-07-08 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2015-06-23 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2014-07-14 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2014-06-30 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,36 zł
2013-09-23 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2013-09-09 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,24 zł
2012-09-28 Wypłata dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
2012-09-14 Nabycie praw do dywidendy Dywidenda na akcję: 0,16 zł
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.