Komunikaty spółki - 14ZACH

Przejęcie Emitenta przez Narodowy Fundusz Inwestycyjny Progress S.A.
Przejęcie przez Emitenta spółki West Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.
Rezygnacja osób nadzorujących.
Wniosek o zawieszenie obrotu akcjami Emitenta.
Zatwierdzenie Memorandum Informacyjnego Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress S.A.
Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny SA-QSr
Rezygnacja i powołanie osoby zarządzającej Emitentem.
Zmiana terminu przekazania raportu okresowego za III kwartał.
Wykaz Akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 października 2009 r.
Uchwały podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 19 października 2009 r.
Stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia z West Development Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Stanowisko Zarządu odnośnie planowanego połączenia Funduszu z NFI Progress S.A.
II zawiadomienie o połączeniu Emitenta z West Development spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
II zawiadomienie o połączeniu z Narodowym Funduszem Inwestycyjnym Progress Spółka Akcyjna.
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.