Kalendarium rynków


-
Poniedziałek
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022 w wysokości 0,08 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy zbycia nakładów poniesionych na nieruchomości gruntowej w części stanowiącej działkę gruntu nr 40071/3 o powierzchni 5934 m2 w Łomży przy ul. Poznańskiej 148A, objętej księgą wieczystą nr LM1L/00068749/6, stanowiących budynki - halę magazynowo-produkcyjną z częścią biurową.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.000 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 30.000 akcji serii D, 60.000 akcji serii E.

Rynek pierwotny

Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 3.000.000 akcji serii A, 300.000 akcji serii B, 700.000 akcji serii C, 200.000 akcji serii D, 150.000 akcji serii E, 250.000 akcji serii F, 400.000 akcji serii G. Wykluczenie spółki z obrotu na NC.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,41 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy zastawu rejestrowego z członkiem RN oraz z prokurentem.

Wtorek
GPW
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,28 zł na akcję.

Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, zmiany polityki wynagrodzeń osób zarządzających i nadzorujących oraz zatwierdzenia Regulaminu RN.

WZA

NWZA ws. ustalenia liczby członków zarządu, powołania wiceprezesa zarządu oraz ustalenia zasad i wysokości wynagradzania wiceprezesa zarządu spółki.

Wyniki spółek

Publikacja wstępnego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

WZA

ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy trwający od dnia 1 lipca 2021 roku do dnia 30 czerwca 2022 roku.

Środa
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1 zł na akcję.

LPP
Wyniki spółek

Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.

M4B
Dywidendy

Wypłata dywidendy 0,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. utworzenia Programu Motywacyjnego 2022-2025 oraz przyjęcia treści Regulaminu Programu Motywacyjnego 2022-2025 oraz zmiany statutu.

Wyniki spółek

Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za rok obrotowy 2021/2022.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2022, w wysokości 0,28 zł na akcję.

Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za III kwartał 2022 w wysokości 0,25 zł na akcję.

PGE
WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN.

WZA

NWZA ws. zmiany uchwały nr 1 NWZ z 29 marca 2022 r.

WZA

NWZA ws. sporządzania przez spółkę sprawozdań finansowych zgodnie z MSR oraz MSSF, zmian w składzie RN oraz zmian w zasadach wynagradzania oraz wysokości wynagrodzenia dla członków RN.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K i L z pozbawieniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii M z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.

Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2022 w wysokości 0,60 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki oraz zmiany statutu.

MCI
Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.028.648 akcji zwykłych na okaziciela serii C1.

Czwartek
GPW
Dywidendy

Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2022 w wysokości 1,09 zł na akcję.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.621.343 prawa do akcji zwykłych na okaziciela serii F.

Dywidendy

Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.

WZA

NWZA ws. uchwalenia Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, zmiany założeń Programu Motywacyjnego dla Pracowników (oraz Współpracowników) Spółki, zmiany uchwał nr 13, 14 oraz 15 ZWZ z 28 czerwca 2019 r. oraz zmiany statutu.

WZA

NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian w statucie.

WZA

NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu, zatwierdzenia regulaminu RN oraz powierzenia zarządowi wykonania wszystkich uchwał przyjętych na NWZ w dniu 15 grudnia 2022 r.

WZA

ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 01.07.2021 r. – 30.06.2022 r.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja raportu za II kwartał roku 2022/2023.

Wyniki spółek

Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.

Rynek pierwotny

Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii J od inwestorów indywidualnych oraz budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.

TIM
Dywidendy

Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,35 zł na akcję.

Wezwania

Zakończenie II fazy zapisów na sprzedaż akcji po 486,12 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Heineken International B.V.

Piątek
GPW
Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.

WZA

NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego opartego o akcje banku dla osób, których działalność zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka banku, wprowadzenia programu motywacyjnego opartego o akcje banku dla wybranych pracowników banku, upoważnienia zarządu do nabywania przez bank akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby programu nabywania akcji własnych, zmiany statutu.

Rynek pierwotny

Dzień pierwszego notowania na NC 75.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.

WZA

NWZA ws. wyboru członka RN.

Zmiany w indeksach

Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu sWIG80.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 500 akcji zwykłych na okaziciela serii S.

TIM
Dywidendy

Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 1,35 zł na akcję.

WZA

ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku netto za rok obrotowy 2021/2022.

Rynek pierwotny

Wprowadzenie do obrotu na GPW 25.703.086 akcji zwykłych.

Rynek pierwotny

Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii J od inwestorów instytucjonalnych.

WZA

NWZA ws. zmiany statutu, przesunięcia środków z kapitału zapasowego na kapitał rezerwowy utworzony uchwałą nr 20/05/2018 ZWZ z dnia 30 maja 2018 r., zmieniony uchwałą nr 22/06/2020 ZWZ z 25 czerwca 2020 r. oraz zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków RN.

Sobota
Niedziela
-

Indeksy

WIG20 1 670,18 -35,73 (-2,09%) 24.03
DAX 14 957,23 -253,16 (-1,66%) 24.03
SP500 3 970,99 22,27 (0,56%) 24.03
FTSE 7 405,45 -94,15 (-1,26%) 24.03
CAC 7 015,10 -124,15 (-1,74%) 24.03

Notowania akcji

piątek, 17:04 piątek, 17:04 piątek, 17:04
DINOPL 387,2000 -3,99%
PKNORLEN 56,2600 -2,36%
PKOBP 26,7200 -2,48%
CDPROJEKT 110,6000 0,55%
PZU 32,0000 -2,74%
KGHM 114,9500 -2,09%
PEKAO 78,9000 -2,83%
ALLEGRO 26,0150 -1,38%
SANPL 271,2000 -1,24%
PEPCO 41,3400 -1,10%
GREENX 1,73 -4,10%
PKNORLEN 56,26 -2,36%
BOGDANKA 38,10 -3,00%
ALLEGRO 26,02 -1,38%
JSW 45,44 -2,17%
CDPROJEKT 110,60 0,55%
BIOMEDLUB 5,29 -3,78%
KGHM 114,95 -2,09%
PKOBP 26,72 -2,48%
ALIOR 34,11 -1,02%
Zaloguj się lub zarejestruj się na Bankier.pl, aby móc zarządzać swoją listą spółek.

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 18,4% II 2023
PKB rdr 2,0% IV kw. 2022
Stopa bezrobocia 5,5% I 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 329,96 zł XII 2022
Produkcja przemysłowa rdr -1,2% II 2023
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.