Superfund Goldfuture (Superfund SFIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

SUP08

Wartość jednostki: 559,13 zł
Aktywa: 6 690 550 zł
Max 1R: 559,13 zł
Min 1R: 457,47 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: pozostałe
Rodzaj: rynku surowców - metale szlachetne
Towarzystwo: SUPERFUND TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze rynku surowców - metale szlachetne
1D 553,50 1,02% 1,09%
7D 532,18 5,06% -0,02%
1M 541,25 3,46% -1,54%
3M 487,70 14,65% -0,69%
6M 509,65 10,42% -6,67%
1R 530,98 5,30% -8,75%
3L 604,11 -7,45% -16,49%
YTD 457,47 21,00% 2,05%

Najlepsze fundusze rynku surowców - metale szlachetne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
Superfund Goldfuture (Superfund SFIO) 559,13 zł 5,30%
QUERCUS Gold (Parasolowy SFIO) 52,30 zł -1,86%
FIZ Metali Szlachetnych 976,28 zł -2,49%
Investor Gold Otwarty (Investor SFIO) 145,46 zł -3,28%
Investor Gold Plus FIZ 8896,76 zł -7,28%

Zarządzający

Zarządzający funduszemDepartament Zarządzania i Analiz
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl