PKO Akcji Plus A1 (Parasolowy FIO)

? Indeks porównawczy dla funduszu, umożliwiający porównanie stóp zwrotu funduszu ze stopami zwrotu, które osiągał rynek. Benchmark dobierany jest indywidualnie dla każdego z funduszy, tak aby jego skład aktywów był zbliżony do składu aktywów funduszu. Jeżeli fundusz osiąga wyższe stopy zwrotu niż benchamark, oznacza to, że historycznie radził sobie lepiej niż szeroki rynek. Wartość bazowa benchmarku wynosi 1000.

PCS21A1

Wartość jednostki: 93,55 zł
Aktywa: b.d.
Max 1R: 98,94 zł
Min 1R: 87,68 zł
Ranking funduszy 12M: b.d.
Ranking funduszy 36M: b.d.
Zasięg geograficzny:
Typ: akcyjne
Rodzaj: akcji polskich uniwersalne
Towarzystwo: PKO TFI
Więcej o tym TFI

Stopa zwrotu

Okres Wycena Zmiana Średnia z fundusze akcji polskich uniwersalne
1D 93,14 0,44% 0,27%
7D 92,78 0,83% 0,31%
1M 89,44 5,86% 2,74%
3M 95,81 -2,36% -2,81%
6M 97,17 -3,73% -3,83%
1R 95,01 -1,54% -3,54%
3L 79,34 18,25% 5,12%
YTD 94,49 0,09% 0,34%

Najlepsze fundusze akcji polskich uniwersalne

Fundusz Wycena Stopa zwrotu 12M
mBank Akcji Polskich (mBank FIO) 101,71 zł 6,66%
MetLife Akcji (Krajowy FIO) 15,22 zł 2,98%
Ipopema Akcji (Ipopema SFIO) 134,88 zł 2,63%
QUERCUS Agresywny (Parasolowy SFIO) 145,56 zł 2,53%
AXA Selektywny Akcji Polskich (AXA FIO) 123,92 zł 2,33%

Zarządzający

Zarządzający funduszemKarol Chrystowski
Robert Florczykowski
Jacek Lichocki
Rafał Matulewicz
Lech Mularzuk
Remigiusz Nawrat
Michał Rabiega
Sławomir Sklinda
Jarosław Stefanoff
Tomasz Ściesiek
Robert Wasiak
Marcin Zięba
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl