REKLAMA

Zysk netto grupy BOŚ w I półr. wzrósł do 83,9 mln zł

2022-08-10 06:36, akt.2022-08-10 08:54
publikacja
2022-08-10 06:36
aktualizacja
2022-08-10 08:54
Zysk netto grupy BOŚ w I półr. wzrósł do 83,9 mln zł
Zysk netto grupy BOŚ w I półr. wzrósł do 83,9 mln zł
fot. Andrzej Bogacz / / FORUM

Zysk netto grupy BOŚ w pierwszym półroczu 2022 roku wzrósł do 83,9 mln zł z 6,9 mln zł zysku osiągniętego rok wcześniej - poinformował bank w raporcie.

W pierwszym półroczu wynik odsetkowy wyniósł 334 mln zł, czyli wzrósł 88,2 proc. rdr, natomiast wynik z tytułu opłat i prowizji wyniósł 68,6 mln zł, spadając 1,8 proc. rdr.

Marża odsetkowa wynosi 2,6 proc.

Ogólne koszty administracyjne wyniosły 237,3 mln zł, co oznacza wzrost o 20,4 proc. rdr.

W ogólnych kosztach administracyjnych została uwzględniona cała ustalona przez BFG roczna składka na fundusz przymusowej restrukturyzacji banków za 2022 rok w wysokości 21,9 mln zł wobec 15,7 mln zł za 2021 rok. Łącznie składki na BFG wliczone w ciężar kosztów pierwszego półrocza 2022 roku wynoszą 33,1 mln zł wobec 21,4 mln zł w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Rezerwy w pierwszym półroczu były na poziomie 92,5 mln zł, czyli wzrosły 46,4 proc. rdr, głównie z powodu niższych odpisów w pionie klientów instytucjonalnych.

Koszty ryzyka prawnego kredytów hipotecznych w walutach obcych wyniosły ok. 5 mln zł.

Łączna wartość rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne wynosi 481,4 mln zł.

Bank uruchomił program ugód ws. kredytów CHF pod koniec stycznia 2022 roku i w pierwszym półroczu zawarł 126 ugód dotyczących walutowych kredytów hipotecznych. Do banku wpłynęło 598 wniosków o ugody. Saldo do spłaty tych kredytów przed konwersją wyniosło 83,8 mln zł.

„Odnotowane w pierwszych miesiącach tego roku wysokie tempo poprawy wyników finansowych Grupy BOŚ, a także zmiany w otoczeniu zewnętrznym Banku, m.in. uwarunkowania rynkowe i makroekonomiczne, skłoniły nas do zaktualizowania strategii rozwoju na lata 2021 – 2023 i podwyższenia aspiracji finansowych BOŚ, pomimo wielu wyzwań i stanu znaczącej niepewności regulacyjno-gospodarczej, w jakim od dłuższego czasu funkcjonujemy. Zgodnie z opublikowaną w czerwcu br. nową projekcją finansową, zakładamy osiągnięcie w 2023 r. wyniku na działalności bankowej powyżej 734 mln zł oraz wskaźnika ROE na poziomie 6,3 proc.” – powiedział cytowany w komunikacie prezes Banku Ochrony Środowiska Wojciech Hann.

„Kierunki strategicznego rozwoju Grupy BOŚ pozostają bez zmian. Konsekwentnie dążymy m.in. do zwiększenia do 50 proc. udziału zielonych kredytów w wolumenie kredytów ogółem. W pierwszym półroczu tego roku kredyty proekologiczne odpowiadały za ponad połowę nowej sprzedaży kredytów. Saldo zielonych kredytów na koniec czerwca tego roku przekroczyło poziom 5 mld zł i było o 6 proc. wyższe niż na koniec 2021 r. Udział kredytów proekologicznych w portfelu kredytowym Banku wzrósł tym samym do 39,4 proc. z 37,1 proc. na koniec minionego roku” – dodał prezes BOŚ.

W pierwszym półroczu 2022 r. obroty BOŚ z tytułu transakcji faktoringowych sięgnęły 3 mld zł, co oznacza wzrost o 49 proc. w porównaniu z pierwszym półroczem 2021 r. Bank podał także, że w związku z dużym zainteresowaniem dopłatami do leasingu pojazdów elektrycznych, na początku sierpnia br. NFOŚiGW zwiększył pulę środków przekazanych do dyspozycji BOŚ (będącego jedynym bankiem-operatorem programu „Mój elektryk w ramach tzw. ścieżki leasingowej) o dodatkowe 100 mln zł, podwajając tym samym dostępną pulę pieniędzy na dopłaty. Łączna wartość przyznanych dotychczas dotacji wyniosła 81,5 mln zł (wg stanu na 02 sierpnia 2022r.).

Poniżej skonsolidowane wyniki BOŚ Banku w pierwszym półroczu 2022 r. w porównaniu do wyników osiągniętych rok wcześniej.

w mln zł I półr. 2022 I półr. 2021 różnica
rdr
Wynik odsetkowy 334 177,5 88,2%
Wynik z prowizji 68,6 69,8 -1,8%
Koszty ogółem 237,3 197,1 20,4%
Saldo rezerw -92,5 -63,1 46,4%
Wynik netto 83,9 6,9 1122,0%

Suma bilansowa grupy na koniec czerwca 2022 roku wyniosła 23.609,6 mln zł i była wyższa o 14,7 proc. w porównaniu do stanu na koniec grudnia 2021 roku.

Łączny współczynnik kapitałowy wynosi 14,32 proc. (PAP Biznes)

doa/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Najlepsze konto dla wymagających Klientów

Komentarze (1)

dodaj komentarz
qwertas
W końcu dobre sygnały z BOŚ Banku!

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki