REKLAMA

Zysk netto Santander Bank Polska w II kw. znacznie powyżej oczekiwań

2021-07-28 07:48, akt.2021-07-28 10:20
publikacja
2021-07-28 07:48
aktualizacja
2021-07-28 10:20
Zysk netto Santander Bank Polska w II kw. znacznie powyżej oczekiwań
Zysk netto Santander Bank Polska w II kw. znacznie powyżej oczekiwań

Zysk netto grupy Santander Bank Polska w drugim kwartale 2021 roku spadł do 222,5 mln zł z 304,9 mln zł rok wcześniej - poinformował bank w raporcie. Zysk banku okazał się 113 proc. powyżej oczekiwań analityków, którzy spodziewali się, że wyniesie on 104,4 mln zł.

Oczekiwania 9 biur maklerskich, co do zysku netto Santander Bank Polska za drugi kwartał, wahały się od 54 mln zł do 167 mln zł.

W I połowie 2021 roku zysk netto wynosi 374,3 mln zł, podczas gdy rok wcześniej był na poziomie 475,8 mln zł.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 263,8 mln zł, czyli były 17 proc. niższe od konsensusu. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 318,3 mln zł w przedziale oczekiwań od 295 mln zł do 370 mln zł. Odpisy spadły 45 proc. rdr i 27 proc. w ujęciu kwartalnym.

Bank podał, że największym obciążeniem dla wyniku finansowego za pierwszą połowę 2021 r. były rezerwy na indywidualne sprawy sądowe oraz oceniane portfelowo ryzyko prawne, które wzrosły łącznie o 327 proc. rdr do 762,2 mln zł.

Rezerwy na zobowiązania sporne i inne aktywa wyniosły w I połowie 2021 roku 566,6 mln zł, w tym 530,6 mln zł dotyczyło roszczeń na zobowiązania sporne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi Santander Bank Polska i Santander Consumer Bank. Rezerwa portfelowa na ryzyko prawne wynosiła z kolei 195,6 mln zł.

Bank podał, że obecnie całkowite rezerwy na sprawy sporne oraz portfelowe stanowią 14 proc. aktywnego portfela kredytów walutowych CHF.

Grupa podała, że pod koniec czerwca 2021 roku była pozwana w 6,5 tys. postępowań dot. kredytów indeksowanych lub denominowanych, w tym 2 pozwy zbiorowe objęte są ustawą o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym.

Santander poinformował, że propozycja KNF w sprawie zawierania ugód jest obecnie przedmiotem analizy wewnątrz banku oraz w ramach zespołu złożonego z przedstawicieli banków. Prowadzone są również konsultacje z Komisją Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwem Finansów.

"Bank prowadzi testy zawierania tego rodzaju ugód. W zależności od wyników testów możliwe są dalsze kroki postępowania, takie jak pilotaż na wybranej próbie kredytobiorców, a całościowy wynik prac będzie stanowił istotny wkład do podjęcia decyzji odnośnie przystąpienia do zawierania ugód w szerszym wymiarze" - napisano w raporcie.

Wynik odsetkowy banku w drugim kwartale wyniósł 1.411,1 mln zł i okazał się zgodny z oczekiwaniami analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 1.406,1 mln zł (w przedziale oczekiwań 1.392 - 1.417 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 3 proc. rdr i wzrósł 3 proc. kdk.

W I połowie 2021 r. marża odsetkowa netto (annualizowana w ujęciu narastającym) wyniosła 2,59 proc. i była niższa w porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku o 50 pb.

"W II kwartale przyspieszyła sprzedaż kredytów konsumpcyjnych i kredytów dla małych i średnich przedsiębiorstw, co jest efektem poprawy sytuacji gospodarczej w kraju w 2021 r. i bardziej optymistycznych prognoz jej dalszego rozwoju. Jednocześnie zmniejszyły się w skali kwartału koszty odsetkowe z tytułu depozytów, co wiąże się m.in. z dalszym spadkiem wolumenu środków terminowych. Ponadto negatywny wpływ na marżę odsetkową netto miał rosnący portfel dłużnych papierów wartościowych" - napisano w raporcie.

"Mamy nadzieję na pozytywny trend w dalszej części roku, jeśli chodzi o marżę odsetkową i wynik odsetkowy netto" - powiedział Gajewski.

Wynik z opłat i prowizji wyniósł 600,1 mln zł i również był zgodny z szacunkami rynku, który spodziewał się 597,7 mln zł (oczekiwania wahały się od 580,9 mln zł do 614 mln zł). Wynik prowizyjny wzrósł 22 proc. rdr i spadł 2 proc. w ujęciu kwartalnym.

Koszty banku w II kwartale wyniosły 874,7 mln zł i były zgodne z oczekiwaniami (873,3 mln zł). Koszty wzrosły 8 proc. rdr i spadły 14 proc. kdk.

Pod koniec II kwartału aktywa ogółem grupy wyniosły 231,4 mld zł, co oznacza wzrost w skali roku o 4,4 proc., a w skali półrocza o 0,9 proc.

Bank podał, że dzięki przyspieszeniu dynamiki sprzedaży w II kwartale, nowo uruchomione kredyty hipoteczne osiągnęły po I półroczu wartość 3,5 mld zł, czyli o 33,4 proc. więcej rdr. W samym II kwartale sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2,16 mld zł, czyli była 76 proc. wyższa niż rok wcześniej. Portfel brutto kredytów hipotecznych Santander Bank Polska wzrósł o 1,8 proc. do 51,4 mld zł

Łączny współczynnik kapitałowy jest na poziomie 21,16 proc.

Wyniki grupy Santander Bank Polska w drugim kwartale 2021 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich wyników
w mln zł 2Q2021 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 1 411,1 1 406,1 -2,1%

Wynik z prowizji 600,1 597,7 2,3%

Koszty ogółem 874,7 873,3 16,8%

Saldo rezerw -263,8 -318,3 14,1%

Zysk netto 222,5 104,4 45,4%
2Q2021 2Q2020 różnica 1Q2021 różnica
w mln zł

rdr
kdk


Wynik odsetkowy 1 411 1 458 -3,2% 1 377 2,5%
Wynik z prowizji 600 492 22,0% 611 -1,8%
Koszty ogółem 875 814 7,5% 1 020 -14,2%
Saldo rezerw -264 -481 -45,1% -363 -27,3%
Zysk netto 223 305 -27,0% 152 46,6%

Santander BP liczy na utrzymanie niskich rezerw kredytowych w kolejnych kwartałach

"Rozwiązaliśmy tzw. rezerwę COVID na około 90 mln zł, ale też informujemy, że nastąpił przegląd modeli, który działał w drugim kierunku. Ujmujemy czynniki związane z COVID w parametrach modeli szacujących straty kredytowe. Parametry COVID-owe +weszły+ w modele, więc jest to częściowo neutralizowane" - powiedział Reluga.

"Rezerwy kredytowe w II kwartale są relatywnie niskie, myślę, że to wynika z dobrego otoczenia i tak długo, jak ono będzie kontynuowane, to myślę, że podobne trendy mogą się utrzymać (...) Ogólnie tendencja jest dosyć dobra i II kwartał pokazuje, że rezerwy kredytowe są niższe i miejmy nadzieję, że się to utrzyma w kolejnych kwartałach" - dodał.

Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów wyniosły w drugim kwartale 263,8 mln zł, czyli były 17 proc. niższe od konsensusu.

Bank podał, że w II kwartale rozwiązał odpis na oczekiwane straty kredytowe w związku z COVID-19 w wysokości 89 mln zł.

seb/ osz/ mfm/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

​Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki