REKLAMA

Zysk netto Lotosu w I kw. 2016 r. wyniósł 106 mln zł, lepiej od konsensusu

2016-04-28 07:36
publikacja
2016-04-28 07:36

Zysk netto Grupy Lotos w I kwartale 2016 roku wzrósł do 106 mln zł wobec 101,4 mln zł straty rok wcześniej i był wyższy od prognoz analityków na poziomie 74,9 mln zł.

Zysk netto Lotosu w I kw. 2016 r. wyniósł 106 mln zł, lepiej od konsensusu / lotos.pl

Zysk operacyjny spadł do 137,8 mln zł z 267,7 mln zł przed rokiem i był również wyższy od konsensusu na poziomie 92 mln zł.

EBITDA grupy w pierwszych trzech miesiącach roku spadła do 400,3 mln zł z 445,5 mln zł przed rokiem. Analitycy zakładali, że wyniesie 322,5 mln zł.

Oczyszczony wynik EBITDA LIFO wzrósł do 547,1 mln zł z 461,3 mln zł i był wyższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 458,9 mln zł.

Natomiast oczyszczony EBIT LIFO wyniósł 284,6 mln zł wobec 283,5 mln zł w I kw. 2015 r. Konsensusu zakładał, że będzie to 239 mln zł.

Przychody grupy spadły do 3,9 mld zł z 5,1 mld zł przed rokiem. Analitycy spodziewali się, że wyniosą 4,07 mld zł.

Efekt LIFO wyniósł w I kwartale tego roku 192 mln zł.

Modelowa marża rafineryjna grupy wyniosła w ostatnim kwartale 4,74 USD na baryłkę.

Lotos informuje, że nastąpił wzrost jednego z kluczowych dla "modelowej baryłki" cracku na benzynę (+ 9,5 proc.). Jednocześnie dalej obniżały się cracki na średnie destylaty.

Znacząco wzrósł rok do roku spread Brent/Ural (o ok. 52 proc., czyli o 0,9 USD na baryłkę).

Poziom realizowanych przez gdański koncern marż wsparł średniokwartalny wzrost kursu USD/PLN, o ok. 6 proc.

Na zysk operacyjny grupy za pierwszy kwartał składały się: wynik segmentu produkcji i handlu na poziomie 122,1 mln zł, segmentu wydobywczego na poziomie 7,5 mln zł i strata operacyjna z pozostałej działalności w wysokości -0,6 mln zł, powiększona o korekty konsolidacyjne w wysokości 8,8 mln zł.

Spółka wskazuje na rekordowe wydobycie węglowodorów, na poziomie ok. 30 tys. boe dziennie. Wydobycie ropy i gazu z aktywów Sleipner w tym okresie wyniosło ok. 16 tys. boe dziennie.

Na koniec marca Lotos miał 477 stacji paliw wobec 476 na koniec 2015 r.

Wynik na działalności finansowej grupy w tym okresie wyniósł 46,8 mln zł. Złożyły się na niego głównie dodatnie różnice kursowe na poziomie 74,9 mln zł, dodatni efekt wyceny i rozliczenia transakcji zabezpieczających w wysokości 33,1 mln zł oraz ujemny wynik z tytułu skompensowania odsetek od zadłużenia, przychodów odsetkowych i prowizji na poziomie -59,1 mln zł.

Spółka informuje, że osłabienie dolara wobec złotego na koniec I kw. 2016 r. korzystnie wpłynęło na rewaluację długu zaciągniętego w dolarach.

Nakłady inwestycyjne w okresie styczeń-marzec 2016 r. wyniosły 324,4 mln zł. W segmencie wydobywczym Lotos zainwestował 99,6 mln zł, a w segmencie produkcji i handlu 224,8 mln zł, z czego 189,3 mln zł na program EFRA.

Saldo przepływów środków pieniężnych z działalności operacyjnej w I kw. tego roku wyniosło 319,2 mln zł.

Wyniki Grupy Lotos w I kw. 2016 roku vs. konsensus PAP

Poniżej przedstawiamy wyniki Grupy Lotos w pierwszym kwartale 2016 r. oraz ich odniesienie do konsensusu PAP i poprzednich rezultatów.

Dane w mln zł/1Q2016wynikikons.różnicar/rg/g
Przychody
3936,0
4074,3
-3,4%
-23,3%
-24,7%
EBITDA
400,3
322,5
24,1%
-10,1%
EBITDA LIFO
547,1
458,9
19,2%
18,5%
12,5%
EBIT
137,8
92,0
49,8%
-48,5%
EBIT LIFO
284,6
239,0
19,1%
0,4%
Zysk netto
106,0
74,9
41,6%
marża EBITDA
10,2%
7,9%
2,23
1,49
12,95
marża EBIT
3,5%
2,1%
1,37 
-1,72
9,61
marża netto
2,7%
1,8%
0,93
4,67
10,18

Wyniki finansowe Lotosu za I kw. '16 wg segmentów działalności

Poniżej przedstawiamy kluczowe wyniki finansowe grupy Lotos w poszczególnych segmentach działalności za pierwszy kwartał 2016 roku.

Wyniki operacyjne segmentu wydobywczego
mln zł 
I kw. 2016
 IV kw. 2015
I kw. 2015
przychody 
291,3
159
185,9
EBIT
7,5
-118,3
12,3
amortyzacja
142,2 
52,6
62,8
EBITDA
149,7
-65,7
75,1
oczyszczony EBIT
12,8 
18
12,3
oczyszczony EBITDA
155 70,6 75,1
Wyniki operacyjne segmentu produkcji i handlu
mln zł
I kw. 2016 IV kw. 2015 I kw. 2015
przychody
3730,9
5179,9
 5029,2
EBIT
122,1
-195,2
203,1
amortyzacja
119,2
120,3
113,8
EBITDA
241,3
-74,9
316,9
EBIT LIFO
314,1
-189
218,1
EBITDA LIFO
433,3
-68,7
331,9
oczyszcz. EBITDA LIFO
382,8 
420,4
332,7
Wyniki operacyjne obszaru detalicznego
mln zł
I kw. 2016
IV kw. 2015
 I kw. 2015
wolumen sprzedaży
303,1
328,8 
250,8
przychody
1241,9
1475,8
1204,2
EBIT 
3
-8,2
6,2
amortyzacja
16,9
16,6 
14,5
EBITDA
19,9
8,4
20,7

(PAP)

morb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Załóż Konto Przekorzystne na selfie

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki