REKLAMA

Zysk netto Alior Banku w IV kw. '20 wyniósł 120,3 mln zł wobec konsensusu 71,5 mln zł

2021-02-26 06:48, akt.2021-02-26 11:32
publikacja
2021-02-26 06:48
aktualizacja
2021-02-26 11:32
fot. Jaap Arriens/NurPhoto via ZUMA Press / FORUM

Zysk netto grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2020 wyniósł 120,3 mln zł - wynika z wyliczeń PAP Biznes na podstawie raportu rocznego. Konsensus oczekiwań zakładał wypracowanie przez bank zysku na poziomie 71,5 mln zł.

Oczekiwania 12 biur maklerskich, co do zysku banku za IV kwartał, wahały się od 40 mln zł do 97 mln zł. - Alior zaprezentował mocny zestaw wyników, które zostały obciążone jednorazowymi pozycjami. Uważamy, że wyniki są pozytywne, ponieważ bank wykazuje odporność na warunki pandemiczne. Bank ogłosił też program oszczędnościowy, który powinien pomóc obniżyć koszty o około 100 mln zł w 2021 roku - napisali analitycy BM mBanku. Akcje banku drożeją w pierwszej godzinie piątkowej sesji o 8,5 proc.

W całym 2020 rok strata netto wyniosła 311,2 mln zł, wskaźnik ROE -4,68 proc. W 2019 roku zysk netto wyniósł 248,3 mln zł, a wskaźnik ROE 3,76 proc.

Wynik odsetkowy banku w IV kwartale wyniósł 666,7 mln zł i był zgodny z oczekiwaniami oczekiwań analityków, którzy liczyli, że wyniesie on 665,5 mln zł (w przedziale oczekiwań 644,8-693,2 mln zł). Wynik odsetkowy spadł 11 proc. rdr.

Marża odsetkowa w IV kwartale wyniosła 3,63 proc.

Wyniki grupy Alior Banku w czwartym kwartale 2020 roku na podstawie wyliczeń PAP Biznes w oparciu o wyniki roczne i ich odniesienie do konsensusu PAP oraz poprzednich wyników
w mln zł 4Q2020 konsensus różnicaPAP


Wynik odsetkowy 666,7 665,5 0%

Wynik z prowizji 177,0 174,1 2%

Koszty ogółem 380,5 402,1 -5%

Saldo rezerw -295,3 -297,2 -1%

Zysk netto 120,3 71,5 68%
4Q2020 4Q2019 różnica 3Q2020 różnica
w mln zł

rdr
kdk


Wynik odsetkowy 667 747 -11% 683 -2%
Wynik z prowizji 177 165 7% 169 5%
Koszty ogółem 380 352 8% 408 -7%
Saldo rezerw -295 -335 -12% -291 1%
Zysk netto 120 -20
82 47%

Bank podał, że wynik odsetkowy w IV kwartale uwzględnia 30 mln zł dodatkowych rezerw związanych z korektą modeli dotyczącą przedterminowej spłaty kredytów. Marża odsetkowa netto wyłączająca tę korektę wyniosłaby 3,79 proc.

Wynik z prowizji ostatnim kwartale 2020 roku wyniósł 177 mln zł i był 2 proc. powyżej oczekiwań rynku, który spodziewał się 174,1 mln zł (oczekiwania wahały się od 167,3 mln zł do 180 mln zł). Wynik z prowizji wzrósł 9 proc. rdr.

Alior podał, że wynik z tytułu pozostałej działalności uwzględnia 35 mln zł dodatkowej rezerwy na tzw. małe TSUE oraz 48 mln zł zysku rozpoznanego na sprzedaży papierów wartościowych.

Ponadto, na wynik netto ostatniego kwartału wpływ miały zdarzenia o charakterze jednorazowym: odpisanie pozostałej części wartości firmy powstałej po przejęciu Meritum Bank (-40 mln zł), dekonsolidacja RUCH SA (+12 mln zł), odpis wartości aktywów niefinansowych (-23 mln zł), oraz rozwiązanie rezerwy na premie (+14,5 mln zł).

Koszty ogółem wyniosły 380,5 mln zł, były więc 5 proc. niższe niż oczekiwał rynek (402,1 mln zł). Koszty wzrosły 8 proc. rdr.

W IV wskaźnik kosztów do dochodów wyniósł 41,7 proc. wobec 43,8 proc. rok wcześniej.

Odpisy (wynik z tytułu odpisów na straty oczekiwane i wynik z tytułu utraty wartości aktywów niefinansowych) wyniósł 295,3 mln zł. Rynek oczekiwał odpisów na poziomie 297,2 mln zł (w przedziale od 270 mln zł do 349,1 mln zł).

Bank podał, że udział zakończonych wakacji kredytowych obsługiwanych bez istotnych opóźnień w spłacie wynosi 93 proc.

W IV kwartale sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 866 mln zł, co oznacza wzrost 78 proc. rdr. Sprzedaż leasingu wyniosła 684 mln zł ( wzrost o 11 proc. rdr i 8 proc. kdk). Sprzedaż kredytów ratalnych wzrosła w IV kw. 20 o 26 proc. rdr i wyniosła 1,46 mld zł.

W 2020 roku sprzedaż kredytów hipotecznych wyniosła 2.969 mln zł. W 2021 r. bank zamierza utrzymać sprzedaży na poziomie osiągniętym w 2020 r

Współczynnik wypłacalności wynosi 15,85 proc. Grupa dysponuje nadwyżką kapitałów Tier 1 w wysokości ponad 2,4 mld zł powyżej minimów regulacyjnych.

Bank oczekuje, że w 2021 roku osiągnie zysk

Alior Bank oczekuje, że w 2021 roku osiągnie zysk netto - poinformowała wiceprezes zarządu kierująca pracami zarządu, Iwona Duda.

"Tak, mamy takie prognozy, to jest nasza ambicja" - powiedziała Duda, pytana o plan osiągnięcia zysku w 2021 roku.

W 2020 rok strata netto wyniosła 311,2 mln zł, wskaźnik ROE -4,68 proc. W 2019 roku zysk netto wyniósł 248,3 mln zł, a wskaźnik ROE 3,76 proc.

"Strategia ta obecnie podlega weryfikacji i prawdopodobnie po pierwszym kwartale zaprezentujemy jej aktualizację. Podstawowe kierunki, które zostały w tej strategii określone, a więc rozwój bardzo nowoczesnych narzędzi, rozwój świata cyfrowego, pozostają głównym kierunkiem" - powiedziała.

Dodała, że w zaktualizowanej strategii bank postawi między innymi na leasing, faktoring i liczy na sprzedaż wynikającą ze współpracy z PZU.

Wcześniej bank zakładał, że nową strategię przedstawi na początku 2021 roku.

Bank podał w piątek, że wdraża program oszczędnościowy i szacuje, że łączny wpływ inicjatyw oszczędnościowych na wynik brutto grupy w 2021 r. wyniesie nie mniej niż 100 mln zł. Inicjatywy kosztowe dotyczą m.in. kosztów osobowych (optymalizacja struktury organizacyjnej, dalsza automatyzacja procesów), kosztów IT, kosztów nieruchomości, samochodów oraz kosztów spółek zależnych.

"Nie planujemy zwolnień grupowych (...) nie planujemy zamykania placówek własnych, myślimy o tym, by - gdzie jest to wskazane - niektóre placówki połączyć" - powiedział wiceprezes banku Dariusz Szwed.

Alior zatrudnia 7.878 osób.

Wiceprezes Duda oceniła, że bank nie ma problemów z kredytami w CHF, Alior jest tylko w kilku sporach z klientami, a portfel tych kredytów jest w skali całego banku minimalny i wynosi około 150 mln zł.

"Gdyby były takie koszty ugód, to naprawdę, to nie jest problem dla banku. Szacowaliśmy je wstępnie, roboczo, że nawet jeśli byłaby konieczność zwrotu całości, to jest to około 30 mln zł, to małe kwoty" - powiedziała Duda.

Alior Bank zakłada, że w przypadku ustabilizowania się sytuacji makro oraz braku zdarzeń jednorazowych, koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2,2 proc.

Koszty ryzyka w IV kwartale 2020 roku wyniosły 1,48 proc., podczas gdy w III kwartale 1,86 proc.

"Przestrzegam przez hurraoptymizmem, bo COVID-19 w dalszym ciągu istnieje, w dalszym ciągu nie wiadomo do końca, jak się gospodarka zachowa" - powiedział wiceprezes banku odpowiedzialny za obszar ryzyka Maciej Brzozowski.

Łączny wolumen kredytów Alior Banku, które były objęte wakacjami kredytowymi, wynosił 8,9 mld zł.

Bank podał, że udział zakończonych wakacji kredytowych obsługiwanych bez istotnych opóźnień w spłacie wynosi 93 proc.

W samym obszarze klienta indywidualnego na koniec 2020 uruchomionych było 300 mln zł ustawowych wakacji kredytowych, z czego kredyty o wartości 30 mln zł miały opóźnienia w spłatach powyżej 30 dni.

"Sytuacja portfela kredytowego nie uległa pogorszeniu i to nas bardzo cieszy" - powiedział Brzozowski.

Alior wdraża program oszczędnościowy

Alior Bank wdraża program oszczędnościowy i szacuje, że łączny wpływ inicjatyw oszczędnościowych na wynik brutto grupy w 2021 r. wyniesie nie mniej niż 100 mln zł - poinformował bank w prezentacji.

Bank podał, że w celu zwiększenia efektywności funkcjonowania w dobie COVID-19 jego zarząd wdraża program oszczędnościowy, którego celem jest zredukowanie poziomu kosztów działania.

Inicjatywy kosztowe dotyczą m.in. kosztów osobowych (optymalizacja struktury organizacyjnej, dalsza automatyzacja procesów), kosztów IT, kosztów nieruchomości i samochodów i kosztów spółek zależnych.

Koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2,2 proc.

Alior Bank zakłada, że w przypadku ustabilizowania się sytuacji makro oraz braku zdarzeń jednorazowych, koszty ryzyka nie powinny przekraczać 2,2 proc. - poinformował bank w prezentacji.

Koszty ryzyka w IV kwartale 2021 roku wyniosły 1,48 proc., podczas gdy w III kwartale 1,86 proc., a w II kwartale 5,94 proc.

"Po znacznym wzroście kosztów ryzyka w II kw. 2020, nastąpił spadek do poziomów nieco poniżej długookresowej średniej" - napisano w prezentacji.

"Straty kredytowe w drugiej połowie 2020 r. były niższe niż zakładane, głównie ze względu na pomoc finansową, jaką otrzymały firmy. Sytuacja wielu przedsiębiorstw jest jednak niepewna i nadal istnieje ryzyko, że straty kredytowe, na które odpisy zostały zawiązane w II kw. 2020 r., zmaterializują się w 2021 r" - dodano.

seb/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Kredyt dla firm. Marża od 2,4% z ubezpieczeniem. 0% prowizji za udzielenie.

Advertisement

Komentarze (4)

dodaj komentarz
katzpodola
Ale się lewaki posrają ze zgryzoty. Jak możliwe by państwowa spółka miała zysk
marxs
"W całym 2020 rok strata netto wyniosła 311,2 mln zł, wskaźnik ROE -4,68 proc. W 2019 roku zysk netto wyniósł 248,3 mln zł, a wskaźnik ROE 3,76 proc. "-widać że ostatnią rzeczą jaka można znaleźć u PISiarza to rozum i czytanie ze zrozumieniem
marok
Ten Alior, przejety przez inną spółkę Skarbu Państwa? Niemożliwe. Przecież wg. liberałów takie firmy mogą przynosić jedynie straty, a dochody przynoszą spółki prywatne, jak Czarneckiego Getin , czy Idea.

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki