REKLAMA
WAŻNE

ZWG S.A.: Korekta raportu bieżącego Nr 5/2014 z dnia 20.06.2014 r. oraz raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 12.12.2014 r.

2014-12-23 14:49
publikacja
2014-12-23 14:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2014
Data sporządzenia: 2014-12-23
Skrócona nazwa emitenta
ZWG S.A.
Temat
Korekta raportu bieżącego Nr 5/2014 z dnia 20.06.2014 r. oraz raportu bieżącego nr 15/2014 z dnia 12.12.2014 r.
Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie - WZA lista powyżej 5 %
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ZWG S.A. z siedzibą w Iwinach, informuje, iż w dniu 23.12.2014 r. wpłynęło od Pana Marcina Sutkowskiego Uzupełnienie do Zawiadomień o treści :

W Zawiadomieniu z dnia 29.05.2014 roku oraz Sprostowaniu z dnia 20.06.2014 r. a także Zawiadomieniu z dnia 12.12.2014 r. dotyczącym m.in. przekazania przez p. Marcina Sutkowskiego na rzecz Fundacji "Przystań" akcji ZWG S.A. zabrakło informacji dotyczącej, powiązania przedmiotowej Fundacji z panem Marcinem Sutkowskim jako osobą zobowiązaną do złożenia Zawiadomienia.

W związku z powyższym informuję, iż po zawarciu transakcji, o których informowałem w Zawiadomieniu z dnia 29.05.2014 r. oraz Sprostowaniu z dnia 20.06.2014 r. powinien znaleźć się zapis o treści:

"Po zawarciu wyżej wymienionych transakcji Pan Marcin Sutkowski na dzień 30.05.2014 r. posiada 7 331 866 sztuk akcji Spółki, stanowiących 26,11% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 7 331 866 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 26,11% ogólnej liczby głosów. Podmiotem zależnym od Pana Marcina Sutkowskiego jest Fundacja "Przystań", która posiada 300 000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 1,1% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 300 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 1,1% ogólnej liczby głosów."

W Zawiadomieniu z dnia 12.12.2014 r. wprowadza się uzupełnienie o treści:

"Po zawarciu wyżej wymienionej transakcji Pan Marcin Sutkowski na dzień 08.12.2014 r. posiada 2 500 000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,90% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 500 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,90% ogólnej liczby głosów. Podmiotem zależnym od Pana Marcina Sutkowskiego jest Fundacja "Przystań", która posiada 5 126 761 sztuk akcji dających prawo do 5 126 761 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 18,26 % ogólnej ilości głosów i 18,26% udziału w kapitale zakładowym Emitenta."

Na dzień sporządzenia niniejszego Uzupełnienia do Zawiadomień tj. 23.12.2014 r posiadam 2 507 000 sztuk akcji Spółki, stanowiących 8,93% kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 2 507 000 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 8,93 % ogólnej liczby głosów. Podmiotem zależnym od mojej osoby jest Fundacja "Przystań", która posiada 5 126 761 sztuk akcji Spółki, stanowiących 18,26 % kapitału zakładowego Spółki i uprawniających do 5 126 761 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 18,26 % ogólnej liczby głosów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-23 Edward Brzózko Członek Zarządu
2014-12-23 Andrzej Bukowczyk Prokurent
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki