REKLAMA

ZUK: Informacja nt. dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii C oraz rejestracji tych akcji w depozycie papierów wartościowych

2021-05-18 07:23
publikacja
2021-05-18 07:23
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2021
Data sporządzenia: 2021-05-18
Skrócona nazwa emitenta
ZUK
Temat
Informacja nt. dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego akcji serii C oraz rejestracji tych akcji w depozycie papierów wartościowych
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2018 oraz 22/2018 dotyczących dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego oraz rejestracji w depozycie papierów wartościowych 900.757 akcji serii C Zakładów Urządzeń Kotłowych "Stąporków" S.A. [Spółka, Emitent] Zarząd Emitenta informuje, iż na podstawie uchwały nr 202/2021 z dnia drugiego marca 2021 r. Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. [GPW] do obrotu giełdowego na rynku równoległym dopuszczonych zostało 1.080.908 (jeden milion osiemdziesiąt tysięcy dziewięćset osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii C spółki ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOTŁOWYCH STĄPORKÓW S.A., o wartości nominalnej 0,34 zł (trzydzieści cztery grosze) każda. Ponadto zgodnie z ww. uchwałą Zarząd Giełdy postanowił wprowadzić we wskazanej w tej uchwale dacie do obrotu giełdowego na rynku równoległym ww. akcje Spółki pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. [KDPW] w tej dacie rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLSTPRK00019”. Emitent informuje, iż powyższy warunek rejestracji akcji Spółki w KDPW został spełniony w przewidzianej dacie zgodnie z oświadczeniem KDPW nr 1304/2020 oraz komunikatem operacyjnym Krajowego Depozytu nr ONP/2021/035.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-18 SŁAWOMIR JĘDRZEJCZAK PREZES ZARZĄDU
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Załóż eKonto w promocji i zyskaj 150 zł od Bankier.pl + do 300 zł od mBanku + do 300 zł w programie poleceń

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki