REKLAMA

YOLO S.A.: Złożenie wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego i upadłościowego

2022-03-31 10:52
publikacja
2022-03-31 10:52
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 25 / 2020
Data sporządzenia: 2022-03-31
Skrócona nazwa emitenta
YOLO S.A.
Temat
Złożenie wniosków o otwarcie postępowania sanacyjnego i upadłościowego
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd YOLO S.A. z siedzibą w Pile („Spółka”) informuje, że w dniu 30 marca 2022r. złożył do właściwego Sądu Upadłościowego w Poznaniu wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego oraz wniosek o ogłoszenie upadłości.

Przyczyną złożenia w/w wniosków jest zabezpieczenie wykonania zobowiązania podatkowego nałożonego przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 18/2022 z dnia 1 marca 2022 r., co doprowadziło do utracenia zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych.
Spółka wskazuje, że we wniosku o ogłoszenie upadłości wskazała, że został również złożony wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego wraz z wnioskiem o rozpoznanie w pierwszej kolejności wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. W przypadku powodzenia wniosku sanacyjnego wniosek o ogłoszenie upadłości zostanie odrzucony i w ogóle nie będzie rozpatrywany.
Spółka w kolejnych raportach bieżących będzie informować o przebiegu przedmiotowych postępowań.

Spółka utrzymuje swoje stanowisko wskazane w odwołaniu od decyzji Naczelnika Małopolskiego UCS, o którym informowała w raporcie bieżącym nr 22/2022 z dnia 15 marca 2022 r., a podjęte działania mają zabezpieczyć działalność operacyjną Spółki oraz interesy jej akcjonariuszy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)


The Management Board of YOLO S.A. with its registered
office in Piła (“Spółka”) informs that on 30 March 2022 it submitted to
the appropriate Insolvency Court in Poznan a motion to open sanitation
proceedings and a motion for the declaration of bankruptcy.


The reason for filing the aforementioned motions is
to secure the execution of the tax obligation imposed by the Head of the
Małopolska Customs and Tax Office in Kraków, of which the Company
notified in current report no. 18/2022 of 1 March 2022, whereby the
company lost its ability to perform its due monetary obligations.


The Company notes that in its insolvency petition it
indicated that a request had also been made for the opening of
sanitation proceedings, accompanied by a request that the first priority
is given to the request for the opening of sanitation proceedings.
Should the sanitation motion be successful, the insolvency motion will
be rejected and will not be considered at all.


The Company will provide information on the course of
the proceedings in question in subsequent current reports.


The Company maintains its position indicated in the
appeal against the decision of the Head of Małopolska Custom and Tax
Office, about which it informed in current report No. 22/2022 of 15
March 2022, while the undertaken actions are to secure the operational
activity of the Company and the interests of its shareholders.


INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-03-31 Paweł Kiciński Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Otwórz konto, które samo oszczędza na 2,2% i zgarnij nawet 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki