REKLAMA
ZAGŁOSUJ

WAWEL SA: wyniki finansowe

2021-10-26 07:29
publikacja
2021-10-26 07:29
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
sprawozdanie_finansowe_3kw2021.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30
I. Przychody 338 217 320 691 74 195 72 195
II. Zysk z działalności operacyjnej 30 352 39 228 6 658 8 831
III. Zysk przed opodatkowaniem 30 369 39 191 6 662 8 823
IV. Zysk netto z działalności kontynuowanej 24 339 31 089 5 339 6 999
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -5 542 55 854 -1 216 12 574
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -4 827 -11 625 -1 059 -2 617
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -418 -46 721 -92 -10 518
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem -10 787 -2 493 -2 366 -561
IX. Aktywa razem 776 407 790 882 167 586 171 379
X. Zobowiązania długoterminowe i rezerwy na zobowiązania 19 781 21 055 4 270 4 562
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 67 338 67 384 14 535 14 602
XII. Kapitał własny 689 288 702 443 148 781 152 215
XIII. Kapitał zakładowy 7 499 7 499 1 619 1 625
XIV. Liczba akcji 1 499 755 1 499 755 1 499 755 1 499 755
XV. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 16,23 20,73 3,56 4,67
XVI. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 459,60 468,37 99,20 101,49
XVII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2019 (w zł / EUR) kurs NBP z dnia 31.12.2020 30,00 6,50
XVIII. Wypłacona dywidenda na jedną akcję z zysku roku 2020 (w zł / EUR) kurs NBP z dnia 30.09.2021 25,00 5,40


Wybrane dane ze sprawozdania z sytuacji
finansowej zostały zaprezentowane na dzień 30.06.2021 roku oraz dla
okresu porównawczego na dzień 31.12.2020 roku


Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
sprawozdanie finansowe 3kw2021.pdfsprawozdanie finansowe 3kw2021.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-26 Dariusz Orłowski Prezes Zarządu
2021-10-26 Janusz Serwoński Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Tanie konta z przelewami ekspresowymi – styczeń 2022 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki