REKLAMA

VINDEXUS S.A.: wyniki finansowe

2021-05-31 20:51
publikacja
2021-05-31 20:51
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Grupy_Kapitalowej_GPM_Vindexus_za_1_Q_2021_r.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2021 okres od 2021-01-01 do 2021-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-03-31
Skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody z działalności operacyjnej 17 980 10 015 3 933 2 315
II. Koszt własny przychodów 0 0 0 0
III. EBIT 8 222 1 897 1 798 439
IV. EBITDA 8 417 2 056 1 841 475
V. Zysk brutto 7 362 533 1 610 123
VI. Zysk netto 6 778 734 1 482 170
VII. Aktywa razem 302 614 294 377 64 934 64 666
VIII. Zobowiązania razem* 98 833 105 400 21 207 23 153
IX. w tym zobowiązania krótkoterminowe* 43 139 28 306 9 257 6 218
X. Kapitał własny 198 988 187 432 42 699 41 173
XI. Kapitał zakładowy 1 168 1 168 251 257
XII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 680 000 11 680 000 11 680 000 11 680 000
XIII. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 17,04 16,05 3,66 3,53
XIV. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,58 0,06 0,13 0,01
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 10 714 9 404 2 343 2 174
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 663 1 403 145 324
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (442) 385 (96) 89
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych 10 935 11 192 2 392 2 587
Jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody z działalności operacyjnej 6 539 5 456 1 430 1 261
XX. Koszt własny przychodów 0 0 0 0
XXI. EBIT 1 098 79 240 18
XXII. EBITDA 1 260 238 276 55
XXIII. Zysk brutto 7 462 1 054 1 632 244
XXIV. Zysk netto 5 952 813 1 302 188
XXV. Aktywa razem 320 902 299 625 68 859 65 818
XXVI. Zobowiązania razem* 107 061 102 605 22 973 22 539
XXVII. w tym zobowiązania krótkoterminowe* 36 792 25 511 7 895 5 604
XXVIII. Kapitał własny 178 349 165 212 38 270 36 292
XXIX. Kapitał zakładowy 1 168 1 168 251 257
XXX. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 680 000 11 680 000 11 680 000 11 680 000
XXXI. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 15,27 14,14 3,28 3,11
XXXII. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,51 0,07 0,11 0,02
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (12 290) (851) (2 688) (197)
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 12 066 403 2 639 93
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 234 401 51 93
XXXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych 10 (47) 2 (11)
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport Grupy Kapitałowej GPM Vindexus za 1 Q 2021 r.pdfRaport Grupy Kapitałowej GPM Vindexus za 1 Q 2021 r.pdf Raport skonsolidowany

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-05-31 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2021-05-31 Artur Zdunek Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Otwórz Konto z Kartą Otwartą na Dzisiaj i ciesz się nią bezpłatnie!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki