VINDEXUS S.A.: wyniki finansowe

2020-04-20 22:57
publikacja
2020-04-20 22:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Grupa_Kapitalowa_Vindexus_Raport_skonsolidowany_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
GPM_Vindexus_S.A._Raport_roczny_jednostkowy_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenia_zarzadu.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
oswiadczenie_i_ocena_Rady_Nadzorczej.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_badania_SF_skonsolidowane_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
VINSA_Sprawozdanie_bieglego_z_badania_SF_jednostkowe_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_PZ.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2019 2018 2019 2018
Skonsolidowane dane finansowe
I. Przychody z działalności operacyjnej 47 378 47 247 11 014 11 073
II. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
III. EBIT 19 534 23 653 4 541 5 543
IV. EBITDA 20 113 24 032 4 675 5 632
V. Zysk brutto 13 216 18 407 3 072 4 314
VI. Zysk netto 12 897 17 888 2 998 4 192
VII. Aktywa razem 291 201 264 595 68 381 61 534
VIII. Zobowiązania razem* 103 026 86 418 24 193 20 097
IX. w tym zobowiązania krótkoterminowe* 32 943 27 808 7 736 6 467
X. Kapitał własny 186 698 177 090 43 841 41 184
XI. Kapitał zakładowy 1 168 1 164 274 271
XII. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 680 000 11 640 000 11 680 000 11 640 000
XIII. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 15,98 15,21 3,75 3,54
XIV. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 1,11 1,54 0,26 0,36
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (18 176) 14 692 (4 225) 3 443
XVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (849) (5 810) (197) (1 362)
XVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 559 (17 138) 1 292 (4 016)
XVIII. Zmiana stanu środków pieniężnych (13 466) (8 256) (3 130) (1 935)
Jednostkowe dane finansowe
XIX. Przychody z działalności operacyjnej 20 980 21 893 4 877 5 131
XX. Koszt własny sprzedaży 0 0 0 0
XXI. EBIT 1 513 5 743 352 1 346
XXII. EBITDA 2 092 6 122 486 1 435
XXIII. Zysk brutto 14 655 19 685 3 407 4 613
XXIV. Zysk netto 10 564 15 624 2 456 3 662
XXV. Aktywa razem 295 883 269 772 69 481 62 738
XXVI. Zobowiązania razem* 100 187 85 516 23 526 19 887
XXVII. w tym zobowiązania krótkoterminowe* 30 104 26 906 7 069 6 257
XXVIII. Kapitał własny 164 399 157 124 38 605 36 540
XXIX. Kapitał zakładowy 1 168 1 164 274 271
XXX. Liczba udziałów/akcji w sztukach 11 680 000 11 640 000 11 680 000 11 640 000
XXXI. Wartość księgowa na akcję (PLN/EUR) 14,07 13,50 3,30 3,14
XXXII. Zysk netto na akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,91 1,35 0,21 0,32
XXXIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (950) 5 342 (221) 1 252
XXXIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (13 693) 1 655 (3 183) 387
XXXV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 4 807 (17 138) 1 117 (4 016)
XXXVI. Zmiana stanu środków pieniężnych (9 836) (10 141) (2 287) (2 377)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Grupa Kapitałowa Vindexus Raport skonsolidowany 2019.pdfGrupa Kapitałowa Vindexus Raport skonsolidowany 2019.pdf Raport skonsolidowany Grupy Kapitałowej GPM Vindexus SA
GPM Vindexus S.A. Raport roczny jednostkowy 2019.pdfGPM Vindexus S.A. Raport roczny jednostkowy 2019.pdf Raport jednostkowy GPM Vindexus SA
oświadczenia zarządu.pdfoświadczenia zarządu.pdf Oświadczenie Zarządu GPM Vindexus SA
oświadczenie i ocena Rady Nadzorczej.pdfoświadczenie i ocena Rady Nadzorczej.pdf Ocena i oświadczenie Rady Nadzorczej GPM Vindexus SA
Sprawozdanie z badania SF skonsolidowane 2019.pdfSprawozdanie z badania SF skonsolidowane 2019.pdf Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania sprawozdania skonsolidowanewgo
VINSA Sprawozdanie biegłego z badania SF jednostkowe 2019.pdfVINSA Sprawozdanie biegłego z badania SF jednostkowe 2019.pdf Sprawozdanie biegłego rewidentaz badania sprawozdania jednostkowego
List PZ.pdfList PZ.pdf List Prezesa Zarządu GPM Vindexus SA

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-20 Jan Kuchno Prezes Zarządu
2020-04-20 Artur Zdunek Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Firmy mogą zapłacić nawet 1 mln PLN kary

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki