REKLAMA

TXM S.A.: Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 12 października 2021 r.

2021-10-12 18:44
publikacja
2021-10-12 18:44
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Protokol_NWZA.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2021
Data sporządzenia: 2021-10-12
Skrócona nazwa emitenta
TXM S.A.
Temat
Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte w dniu 12 października 2021 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd TXM S.A. („Spółka”, „Emitent”), w załączniku do niniejszego raportu, przekazuje treść uchwał podjętych w dniu 12 października 2021 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie („NWZ”).

NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a do protokołu nie zgłoszono sprzeciwów.

Jednakże, Zarząd informuje, że uchwały nr 5 i 7 zostały poddane pod głosowanie i podjęte bez zachowania wymaganego kworum. Zarząd zamierza zwołać Walne Zgromadzenie celem ponownego poddania pod głosowanie uchwał, które zostały dotknięte ww. wadą.

Podstawa prawna:

§ 19 ust. 1 pkt 6, 7, 8 i 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
Załączniki
Plik Opis
Protokół_NWZA.pdfProtokół_NWZA.pdf Protokół NWZA

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-10-12 Marcin Łużniak Wiceprezes Zarządu
2021-10-12 Agnieszka Smarzyńska Wiceprezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki