REKLAMA

Śnieżka chce docelowo obniżyć zadłużenie do poziomu 1x EBITDA

2019-09-20 11:28
publikacja
2019-09-20 11:28

Śnieżka, po zakończeniu dużych inwestycji, co jest planowane w 2022 roku, będzie chciała ograniczyć wydatki inwestycyjne. Zakłada, że docelowo wskaźnik długu netto/EBITDA obniży się do poziomu 1x - poinformowali przedstawiciele spółki na konferencji prasowej.

/ fot. śnieżka / Śnieżka

"Nie chcemy przekraczać wskaźnika długu netto/EBITDA na poziomie 2,5x, a docelowo zadłużenie powinno spaść do poziomu 1x EBITDA. Taki poziom zadłużenia pozwala na to, by przeprowadzić jakąś inwestycję finansową, gdyby pojawił się interesujący cel inwestycyjny" - powiedział prezes Piotr Mikrut.

Na koniec półrocza wskaźnik dług netto/EBITDA wynosił 2,17x.

Wartość programu inwestycyjnego grupy, zaplanowanego na lata 2018-2022, może wynieść ponad 300 mln zł.

W I półroczu 2019 roku nakłady inwestycyjne w grupie Śnieżka wyniosły 116,2 mln zł i były o 211,3 proc. wyższe rdr. Główna ich część została przeznaczona na nabycie 80 proc. udziałów w węgierskiej spółce Poli-Farbe.

Poza tą akwizycją największym przedsięwzięciem grupy jest budowa centrum logistycznego. Planowany koszt budowy I etapu, tj. hali magazynowej, to 76,64 mln zł.

"Zakładamy, że uruchomimy w pełni funkcjonalny magazyn w czwartym kwartale 2021 roku albo w 2022 roku" - powiedział prezes Mikrut.

Śnieżka zakłada powrót rentowności EBITDA sprzed przejęcia Poli-Farbe najwcześniej po 2021 r.

"Powrót do rentowności EBITDA za 2018 rok to nasz cel strategiczny. Na pewno jeszcze nie osiągniemy tego celu w 2020 i 2021 roku, ale nie deklarujemy też, że to się stanie w 2022 roku" - powiedział prezes Piotr Mikrut.

W 2018 roku marża EBITDA wynosiła 16,8 proc. wobec 15,9 proc. rok wcześniej.

W drugim kwartale 2019 roku marża EBITDA spadła o 4,9 p.p. do 15,8 proc. W I półroczu 2019 roku marża EBITDA spadła o 2,3 p.p. do 16,5 proc.

Śnieżka zapowiadała już wcześniej, że rentowność EBITDA grupy może się czasowo obniżyć z powodu przejęcia węgierskiego producenta farb Poli-Farbe (konsolidacja wyników od maja tego roku).

Jak tłumaczy spółka, obniżenie rentowności grupy to z jednej strony konsolidacja spółki węgierskiej, a z drugiej wzrost kosztów sprzedaży i kosztów ogólnego zarządu. Chodzi m.in. o koszty kampanii reklamowych i koszty transakcyjne nabycia udziałów w Poli-Farbe.

W I półroczu przychody grupy wzrosły o 9,7 proc. rdr do 329,5 mln zł. EBIT spadł o 9,2 proc. rdr do 42,9 mln zł, EBITDA spadła o 3,8 proc. do 54,4 mln zł, a zysk netto zmniejszył się o 8,8 proc. rdr do 34,4 mln zł.

"Nie jesteśmy zaniepokojeni tym, że wskaźniki rentowności się pogorszyły. Pewne rzeczy przewidywaliśmy i są one zgodne z naszymi planami" - powiedział prezes Mikrut.

Dodał, że w drugim półroczu tego roku też będzie można obserwować efekt pogorszenia wskaźników.

Przedstawiciele spółki wskazali, że są już pierwsze efekty integracji Poli-Farbe i w przyszłym roku węgierska spółka powinna poprawić wskaźniki finansowe.

"Poli-Farbe uzyskało już dostęp do tańszych surowców. Ponadto węgierska spółka we współpracy z działem badań i rozwoju Śnieżki pracuje nad optymalizacją portfolio i zastosowaniem nowych surowców do dotychczas stosowanych formulacji. Oczekuję, że dla najważniejszych produktów Poli-Farbe proces ten zostanie zakończony do końca przyszłego roku" – powiedział prezes Mikrut.

W drugim kwartale sprzedaż grupy na rynku węgierskim wyniosła 22,2 mln zł. Docelowo Węgry mają stać się drugim najważniejszym rynkiem dla grupy i stanowić 20 proc. udziału w jej skonsolidowanych przychodach.

Wiceprezes Śnieżki Witold Waśko wskazał, że na Węgrzech, podobnie jak w Polsce, widać trend wybierania przez klientów produktów wyższej jakości, o wyższych cenach.

Przychody Śnieżki w Polsce w I półroczu wzrosły o 4,2 proc. rdr do 243,8 mln zł. Na Ukrainie sprzedaż spadła w tym okresie o 1,8 proc. do 35,9 mln zł, a na Białorusi o 6 proc. do 13,9 mln zł.

"Na rynku ukraińskim jesteśmy zadowoleni z naszej strategii i akceptujemy pewien spadek przychodów przy poprawie rentowności. Nie jesteśmy zadowoleni z tego, co się dzieje na rynku białoruskim. Pracujemy tam nad nowym portfolio produktów. Obserwujemy, że białoruskie społeczeństwo przesunęło się w stronę produktów tańszych" - powiedział prezes Piotr Mikrut.

Planowane inwestycje Śnieżki

Śnieżka inwestuje też w rozwój organiczny. Do końca 2019 roku planowane jest m.in. zakończenie modernizacji (w tym automatyzacji) i rozbudowy linii w zakładach produkcyjnych w Lubzinie, a w I kwartale 2020 roku – w Pustkowie. Z kolei na początku 2020 roku powinny zakończyć się główne wdrożenia systemu w ramach transformacji cyfrowej Change IT, we współpracy z SAP Polska.

Prezes poinformował, że w przyszłym roku nakłady inwestycyjne grupy mogą być nieco mniejsze rok do roku (bez uwzględnienia tegorocznej transakcji nabycia Poli-Farbe).

Śnieżka podtrzymuje politykę dywidendową, chce się dzielić zyskami z akcjonariuszami.

"Nasza polityka dywidendowa się nie zmienia mimo historycznie wysokiego programu inwestycyjnego" - powiedział wiceprezes Witold Waśko.

Za 2018 roku spółka wypłaciła 32,8 mln zł dywidendy, czyli 2,6 zł na akcję. Z zysku w 2017 roku dywidenda wyniosła 2,2 zł na akcję.

Prezes poinformował, że obecnie spółka nie przewiduje przeprowadzenia skupu akcji własnych.

Wyniki Śnieżki w drugim kwartale 2019 roku i ich odniesienie do konsensusu PAP Biznes oraz poprzednich wyników (dane w mln PLN):

2Q2019 wyniki kons. różnica r/r q/q YTD 2019 rdr
Przychody 201,0 205,7 -2,3% 10,5% 56,4% 329,5 9,7%
EBITDA 31,8 38,2 -16,7% -15,4% 40,8% 54,4 -3,8%
EBIT 25,6 32,5 -21,2% -21,8% 48,1% 42,9 -9,2%
zysk netto j.d. 19,5 25,2 -22,7% -26,5% 38,7% 33,5 -8,8%
marża EBITDA 15,8% 18,6% -2,81 -4,85 -1,76 16,52% -2,32
marża EBIT 12,7% 15,9% -3,12 -5,26 -0,71 13,01% -2,71
marża netto 9,7% 12,3% -2,64 -4,87 -1,23 10,17% -2,06

pel/ osz/

Źródło:PAP Biznes
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane: Prognozy i wyniki finansowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki