REKLAMA
ZAGŁOSUJ

SCO-PAK S.A.: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

2019-08-08 13:21
publikacja
2019-08-08 13:21
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2019
Data sporządzenia: 2019-08-08
Skrócona nazwa emitenta
SCO-PAK S.A.
Temat
Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zgodnie z §5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Zarząd Spółki SCO-PAK S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 7 sierpnia 2019 roku otrzymał rezygnację Pana Marcina Tymury z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.
W uzasadnieniu rezygnacji Pan Marcin Tymura poinformował, iż powodem rezygnacji są przyczyny osobiste (zdrowotne).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-08-08 Grzegorz Pleskot Prezes Zarządu Grzegorz Pleskot
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Inspirujące pomysły na urządzenie pomieszczeń dla firm

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki