REKLAMA

Rzecznik Finansowy odpowiedział Izbie Cywilnej SN ws. kredytów frankowych

2021-06-24 12:13
publikacja
2021-06-24 12:13
Rzecznik Finansowy odpowiedział Izbie Cywilnej SN ws. kredytów frankowych
Rzecznik Finansowy odpowiedział Izbie Cywilnej SN ws. kredytów frankowych
/ Rzecznik Finansowy

Przeciw możliwości pobierania przez bank wynagrodzenia za korzystanie z kapitału opowiedział się Rzecznik Finansowy w swoim stanowisku dotyczącym kredytów frankowych przesłanym do Sądu Najwyższego - poinformowało w czwartek Biuro Rzecznika Finansowego.

Izba Cywilna Sądu Najwyższego zwróciła się 11 maja m.in. do Rzecznika Finansowego o stanowisko w sprawie sześciu pytań dotyczących "najpoważniejszych kontrowersji", jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej dotyczącej kredytów frankowych.

Jak podano w czwartkowym komunikacie Biura Rzecznika Finansowego, w odpowiedzi na zapytanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznik Finansowy przedstawił swoje stanowisko dotyczące kierunków rozstrzygnięcia zagadnień prawnych przedstawionych przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego, w sprawach związanych z kredytami indeksowanymi i denominowanymi do waluty obcej.

Rzecznik Finansowy w stanowisku przypomniał o bogatym orzecznictwie TSUE w zakresie ochrony kredytobiorców, którzy zawarli umowy kredytu w oparciu o sporządzone przez banki wzory zawierające postanowienia niedozwolone oraz o nadrzędnym celu wprowadzenia przepisów prawa unijnego w zakresie ochrony konsumenta.

Dodano, że w treści stanowiska Rzecznik Finansowy wskazał, że co prawda, co do zasady, możliwe byłoby uzupełnienie luki powstałej w umowie kredytu po usunięciu postanowienia niedozwolonego przepisem dyspozytywnym, jednak takiego przepisu, mogącego mieć zastosowanie w sprawach kredytów indeksowanych i denominowanych, Rzecznik Finansowy nie znajduje w prawie polskim.

Rzecznik Finansowy podkreślił, że w razie niemożliwości ustalenia wiążącego strony kursu walutowego w umowie kredytu indeksowanego albo denominowanego, umowa ta może zachować moc obowiązującą tylko w sytuacji, w której kredytobiorca będący konsumentem, w sposób świadomy i dobrowolny zgodzi się na dalsze obowiązywanie nieuczciwych postanowień dotyczących ustalenia takiego kursu. Co więcej - jak podkreślono w informacji - Rzecznik Finansowy wskazał na możliwość ustalenia nieważności umowy na podstawie przesłanek innych niż zawarcie w jej treści postanowień niedozwolonych.

Przypomniał też uchwałę Sądu Najwyższego III CZP 6/21, podjętą na wniosek Rzecznika Finansowego, zgodnie z którą, w przypadku nieważności lub bezskuteczności umowy kredytu, zastosowanie ma tzw. teoria dwóch kondykcji. Zgodnie z nią obu stronom umowy przysługują odrębne roszczenia o zwrot spełnionych świadczeń.

Uznał także, zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, iż bieg przedawnienia roszczenia banku o zwrot kwot wypłaconych z tytułu kredytu, rozpoczyna się od chwili, w której umowa kredytu stała się trwale bezskuteczna. "Za trwałą bezskuteczność należy uznać brak świadomej i wolnej zgody na postanowienie niedozwolone wyrażony w pierwszym wystąpieniu skierowanym przez konsumenta do banku, kwestionującym ważność umowy albo wskazującym na abuzywny charakter jej postanowień" - napisano w informacji Rzecznika.

Jednoznacznie Rzecznik odniósł się do kwestii żądania przez kredytodawców wynagrodzenia na korzystanie ze środków pieniężnych udostępnionych kredytobiorcom przez bank, czyli tzw. wynagrodzenia za kapitał. "W ocenie Rzecznika takie żądania pozostają sprzeczne z prawem Unii Europejskiej, tj. Dyrektywą 93/13 i nie znajdują podstaw w przepisach prawa krajowego. Przyjęcie odmiennego stanowiska spowodowałoby powstanie sytuacji, w której bank stosujący niedozwolone postanowienia umowne, uzyskałby korzyść kosztem konsumenta, zamiast ponieść negatywne konsekwencje stosowania klauzul niedozwolonych" - podkreślono.

W komunikacie wskazano, że podobnie Rzecznik Finansowy wypowiedział się we wniosku o zadanie pytania prejudycjalnego w sprawie toczącej się z powództwa banku przeciw konsumentowi. Rzecznik przyjął stanowisko, że skutkiem nieważności czynności prawnej (umowy kredytu indeksowanego lub denominowanego do waluty obcej) jest zobowiązanie stron do zwrotu sobie wzajemnych świadczeń, o tyle żądanie banku, będącego stroną takiej umowy, w zakresie wynagrodzenia za korzystanie przez konsumenta z kapitału uzyskanego na podstawie nieważnej umowy kredytu, jest sprzeczne zarówno z prawem Unii Europejskiej, a zwłaszcza dyrektywą 93/13, jak i z polskim prawem.

"Złożone przez nas stanowisko utrzymuje dotychczasową linię poglądów Rzecznika Finansowego, uzupełniając ją o dodatkowe argumenty wynikające z najnowszego orzecznictwa i doktryny" - wskazał Rzecznik Finansowy Mariusz Golecki, cytowany w komunikacie. "Przygotowując odpowiedź dla Sądu Najwyższego, zasięgnęliśmy także opinii szeregu środowisk i specjalistów z zakresu prawa cywilnego i konsumenckiego. Chciałbym zapewnić, że kierowany przeze mnie urząd będzie nadal bezwzględnie wspierał konsumentów, korzystając ze wszelkich prawnie dostępnych instrumentów we wszystkich rodzajach spraw" - podkreślono.

Izba Cywilna Sądu Najwyższego w pełnym składzie odroczyła 11 maja bez terminu posiedzenie ws. zagadnień prawnych przedstawionych przez I prezes SN Małgorzatę Manowską i dotyczącą spraw odnoszących się do kredytów walutowych. Izba zajmowała się wnioskiem, który I prezes SN Małgorzata Manowska skierowała w końcu stycznia br. do rozstrzygnięcia przez skład całej Izby Cywilnej SN. Obejmuje on sześć pytań, na które odpowiedzi powinny w kompleksowy sposób "rozstrzygnąć najpoważniejsze kontrowersje", jakie ujawniły się na tle praktyki orzeczniczej w kwestii kredytów walutowych, w szczególności tzw. kredytów frankowych. Nie wydała jednak oczekiwanej uchwały w tej sprawie, a podjęła postanowienia o zwróceniu się o stanowiska w sprawie przedstawionych zagadnień do: Rzecznika Praw Obywatelskich, Rzecznika Praw Dziecka, prezesa Narodowego Banku Polskiego, Komisji Nadzoru Finansowego i Rzecznika Finansowego. (PAP)

autorka: Małgorzata Werner-Woś

mww/ amac/

Źródło:PAP
Tematy
Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Sprawdź jak zyskać 350 zł z Kontem Jakie Chcę

Advertisement

Komentarze (5)

dodaj komentarz
wojtek2u
Sąd Najwyższy musiał dopiero zapytać RF czy bank po ukaraniu za naciąganie konsumenta na walutowe instrumenty finansowe zamiast kredytu, może sobie zrównoważyć karę obciążając konsumenta w inny sposób - za korzystanie z kapitału. To tak jakby złodziej dostał rekompensatę za to że musiał zwrócić skradzione rzeczy.Sąd Najwyższy musiał dopiero zapytać RF czy bank po ukaraniu za naciąganie konsumenta na walutowe instrumenty finansowe zamiast kredytu, może sobie zrównoważyć karę obciążając konsumenta w inny sposób - za korzystanie z kapitału. To tak jakby złodziej dostał rekompensatę za to że musiał zwrócić skradzione rzeczy. Śmieszne a nawet przerażające
marxs
a dlaczego tzw."rzecznik finansowy" nie reaguje wcale na plany ewidentnej kradzieży przez PISty kasy w OFE? czyżby dlatego że prokuratorzy i sędziowie tam nic nie mają ale za mają kosmiczne kredyty hipoteczne we frankach i chcą żeby to inni je spłacili?
my_kroolik
Bo Rzecznik Finansowy pochodzi z nadania PIS. Spodziewasz się, że oni nominują na jakiekolwiek stanowisko osobę niezależną? Banaś to wypadek przy pracy
pagodzik
A czy ktoś skierował do niego pytanie w tej sprawie?
ja-gna
"dlatego że prokuratorzy i sędziowie tam nic nie mają ale za mają kosmiczne kredyty hipoteczne we frankach i chcą żeby to inni je spłacili?"

zapomniales dodac, ze ci prokuratorzy i sedziowie mają wujków i ciocie w TSUE i dlatego TSUE od lat wydaje prokonsumenckie wyroki :)

Niektorym bardzo trudno
"dlatego że prokuratorzy i sędziowie tam nic nie mają ale za mają kosmiczne kredyty hipoteczne we frankach i chcą żeby to inni je spłacili?"

zapomniales dodac, ze ci prokuratorzy i sedziowie mają wujków i ciocie w TSUE i dlatego TSUE od lat wydaje prokonsumenckie wyroki :)

Niektorym bardzo trudno pojąć, że w cywilizowanym świecie standardy ochrony konsumentów są wysokie i nalezy sie do nich stosowac jak do kazdego innego prawa,

Powiązane: Frankowcy w sądach

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki