REKLAMA

RELPOL: wyniki finansowe

2021-04-28 07:57
publikacja
2021-04-28 07:57
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
relpol_2020-12-31.zip  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
relpol_2020-12-31.zip.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL_31122020_SSF_MSSF.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
RELPOL_31122020_SSF_MSSF.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Ocena_rocznych_sprawozdan_finansowych_za_2020_przez_RN.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2019 2020 2019
SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 120 989,00 117 552,00 27 041,00 27 326,00
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 225,00 6 673,00 2 062,00 1 551,00
III. Zysk (strata) brutto 10 072,00 6 454,00 2 251,00 1 500,00
IV. Zysk (strata) netto 7 787,00 4 913,00 1 740,00 1 142,00
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 570,00 13 438,00 2 809,00 3 124,00
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -8 661,00 -9 310,00 -1 936,00 -2 164,00
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 590,00 -3 696,00 -579,00 -859,00
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 1 319,00 432,00 295,00 101,00
SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ
IX. Aktywa razem 107 866,00 107 060,00 23 374,00 25 140,00
X. Zobowiązania długoterminowe 5 252,00 6 093,00 1 138,00 1 431,00
XI. Zobowiązania krótkoterminowe 13 681,00 19 073,00 2 965,00 4 479,00
XII. Kapitał własny 88 933,00 81 894,00 19 271,00 19 231,00
XIII. Kapitał zakładowy 48 046,00 48 046,00 10 411,00 11 282,00
POZOSTAŁE
XIV. Liczba akcji w szt. 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00
XV. Liczba akcji przyjęta do ustalenia rozwodnionego zysku przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00 9 609 193,00
XVI. Zysk (strata) na 1akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,81 0,51 0,17 0,12
XVII. Rozwodniony zysk (strata) na 1 akcję zwykłą (w zł / EUR) przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 0,81 0,51 0,17 0,12
XVIII. Wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) 9,25 8,52 2,01 2,00
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na 1 akcję (w zł / EUR) 9,25 8,52 2,01 2,00
XX. Wypłacona lub zadeklarowana dywidenda 0,00 0,42 0,00 0,10
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
relpol_2020-12-31.ziprelpol_2020-12-31.zip
relpol_2020-12-31.zip.XAdESrelpol_2020-12-31.zip.XAdES
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020.xhtmlList_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020.xhtml
List_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020.xhtml.xadesList_Prezesa_do_Akcjonariuszy_za_2020.xhtml.xades
RELPOL_31122020_SSF_MSSF.xhtmlRELPOL_31122020_SSF_MSSF.xhtml
RELPOL_31122020_SSF_MSSF.xhtml.xadesRELPOL_31122020_SSF_MSSF.xhtml.xades
Ocena_rocznych_sprawozdań_finansowych_za_2020_przez_RN.xhtmlOcena_rocznych_sprawozdań_finansowych_za_2020_przez_RN.xhtml
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020.xhtmlSprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020.xhtml
Sprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020.xhtml.xadesSprawozdanie_z_dzialalnosci_za_2020.xhtml.xades
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki