REKLAMA

RELPOL: Rekomendacja wypłaty dywidendy

2019-05-10 14:55
publikacja
2019-05-10 14:55
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 7 / 2019
Data sporządzenia: 2019-05-10
Skrócona nazwa emitenta
RELPOL
Temat
Rekomendacja wypłaty dywidendy
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Relpol SA, mając na uwadze interes akcjonariuszy oraz sytuację finansową Spółki, będzie rekomendować najbliższemu Walnemu Zgromadzeniu wypłatę dywidendy z zysku netto za rok 2018 w wysokości 4.035.861,06 zł, czyli 0,42 zł na jedną akcję. Stanowi to 44,73 % zysku netto spółki osiągniętego w 2018 r. Pozostałą kwotę w wysokości 4.987.328,85 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Rekomendację taką Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej i została ona pozytywnie zaopiniowana.
Ostateczna decyzja o podziale zysku netto za rok 2018, podjęta zostanie przez akcjonariuszy na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-10 Sławomir Bialik Prezes Zarządu
2019-05-10 Krzysztof Pałgan Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Pakiet medyczny dla Ciebie za 45 zł. Rodzina 2+2 za 39,75 zł/os. Porównaj ceny »

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki