REKLAMA

QUARTICON: Uzupełnienie dokumentacji na ZWZ QuarticOn zwołane na dzień 28 sierpnia 2020 r. / Supplementation the documentation for the OGM convened for 28th August 2020

2020-08-18 16:29
publikacja
2020-08-18 16:29
POLISH VERSION:

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI nr 10/2020 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia QuarticOn S.A. na dzień 28 sierpnia 2020 r. („ZWZ”), Zarząd QuarticOn S.A. (“Spółka") przekazuje w załączeniu przyjętą opinię Zarządu Spółki uzasadniającą powód pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy spółki prawa poboru akcji serii h oraz proponująca sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii h. Podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii H z jednoczesnym pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru do akcji nowej emisji oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki przewidziane jest w ramach pkt 6 lit. p. zaplanowanego porządku obrad ZWZ.

ENGLISH VERSION:

With reference to the current report EBI No. 10/2020 on the convening of the Ordinary General Meeting of QuarticOn S.A. for 28th August 2020 ("OGM"), the Management Board of QuarticOn S.A. ("Company") encloses the adopted Opinion of the Management board of the Company substantiating the decision to deprive existing Company shareholders of their subscription rights to series h shares and suggesting the method of setting the issue price of series h shares. Increasing the share capital of the Company by issuing the Series H ordinary bearer shares and depriving the existing shareholders of the Company of their subscription rights to new shares, and on amending the Company’s Articles of Association is provided for under point 6 lit. p. the planned agenda of the OGM.
Załączniki
20200818_162913_0000128856_0000124382.pdf
20200818_162913_0000128856_0000124384.pdf
Źródło:NewConnect - komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Wybierz konto firmowe, które zarabia na Ciebie i zyskaj premię do 1250 zł.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki