REKLAMA
BADANIE

QUARTICON: Treść uchwał NWZ QuarticOn S.A. po wznowieniu obrad w 10 stycznia 2023 roku. // Resolutions of the EGM of QuarticOn S.A. after the break on 10 January 2023

2023-01-10 14:14
publikacja
2023-01-10 14:14
POLISH VERSION:
Zarząd QuarticOn S.A. [Spółka] przekazuje w załączeniu treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenie QuarticOn S.A. [NWZ] zwołanego na dzień 14 grudnia 2022 roku, które wznowiło obrady po przerwie w dniu 10 stycznia 2023 r.
Jednocześnie Spółka informuje, że po przerwie NWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów porządku obrad, a Akcjonariusze nie zgłosili sprzeciwów do podjętych uchwał. W związku z przyjętym przez NWZ porządkiem obrad podczas obrad nie było również uchwał objętych porządkiem obrad, a nie podjętych przez NWZ.
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7-9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


ENGLISH VERSION:
The Management Board of QuarticOn S.A. [“Company”] hereby attaches the contents of the resolutions of the Extraordinary General Meeting of QuarticOn S.A. [EGM] convened for 14 December 2022, which, after adjournment, recommenced on 10 January 2023.
At the same time, the Company informs that after the break, the EGM did not refrain from considering any of the items on the agenda, and the Shareholders did not raise any objections to the adopted resolutions. In connection with the agenda adopted by the EGM, there were no resolutions included in the agenda that had not been adopted by the EGM.
Legal ground: § 4 sub-paragraph 2 point 7-9 of the Exhibit 3 to the Alternative Trading System Rules „Current and Periodical Information in the Alternative Trading System on the NewConnect Market”.

Załączniki
20230110_141447_0000144700_0000146847.pdf
20230110_141447_0000144700_0000146848.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki