REKLAMA

People Can Fly idzie na giełdę [Analiza IPO]

Adam Hajdamowicz2020-11-27 06:00redaktor Bankier.pl
publikacja
2020-11-27 06:00
People Can Fly

People Can Fly, czołowy polski producent gier, zadebiutuje na GPW. Twórca „Painkillera” niedługo zaprezentuje grę „Outriders”, która jest jedną z najbardziej wyczekiwanych na świecie. Zapisy na akcje spółki już trwają.

Spółka PCF Group (znana także jako People Can Fly) jest jednym z najbardziej doświadczonych polskich producentów gier wideo z segmentu AAA, tj. gier wysokobudżetowych charakteryzujących się wysoką jakością produkcji, dedykowanych na komputery osobiste (PC) oraz konsole PlayStation i Xbox.

Działający w branży gier PCF Group zamierza pozyskać z emisji nowych akcji około 85–95 mln zł netto. Oferta publiczna PCF Group będzie obejmować łącznie nie więcej niż 4 125 024 akcje, w tym nie więcej niż 2 062 512 nowych akcji serii B i nie więcej niż 2 062 512 istniejących akcji serii A (akcje sprzedawane przez dotychczasowych akcjonariuszy spółki). Cenę maksymalną akcji w ofercie ustalono na 46 zł, co daje wycenę spółki na poziomie ok. 1,3 mld zł. Kapitalizacja People Can Fly byłaby zatem porównywalna do wyceny 11 bit studios (1,1 mld zł).

Cele emisji akcji

People Can Fly zamierza całość środków pozyskanych z emisji akcji przeznaczyć na realizację celów strategicznych:

  • Dalszy rozwój zespołów produkcyjnych we wszystkich lokalizacjach, w tym rozbudowa zespołów produkcyjnych w Nowym Jorku i Montrealu do 50-60 deweloperów z doświadczeniem w produkcji światowej klasy gier wideo oraz przeniesienie powiększonych zespołów do nowych siedzib. Rozbudowa istniejących zespołów produkcyjnych do łącznej liczby 300 osób tylko w obrębie już zawartych umów.
  • Pozyskanie nowego lub nowych zespołów produkcyjnych lub uruchomienie nowych studiów produkcyjnych lub przejęcie podmiotów zajmujących się produkcją gier wideo.
  • Dalszy rozwój PCF Framework (własnego, unikalnego oprogramowania i narzędzi wykorzystywanych w procesie tworzenia gier).
  • Opracowanie koncepcji wykorzystania potencjału IP będącego własnością grupy lub wytworzenie nowego IP, obejmujące: 
    – rozpoczęcie prac nad produkcją nowej gry wykorzystującej IP grupy (istniejące lub nowo wytworzone) oraz związana z tym budowa zespołu deweloperów
    – produkcję w modelu self-publishing, tj. jako wydawca wyprodukowanej gry, co będzie się wiązało z dalszym rozwojem PCF Framework, a także zbudowaniem kompetencji grupy w obszarze wydawniczym.

Weterani branży gier

W przeciwieństwie do wielu debiutujących w ostatnich latach spółek People Can Fly może pochwalić się wieloletnią historią. Studio zostało założone w 2002 roku, a w 2007 roku większościowym wspólnikiem spółki stał się Epic Games, amerykański producent gier oraz twórca Unreal Engine – popularnego silnika do budowy gier, na którym bazują produkcje People Can Fly. Kolejnym etapem rozwoju firmy był wykup menadżerski od Epic Games w 2015 roku przez Sebastiana Wojciechowskiego.

Spółka posiada zespół około 250 pracowników i współpracowników, w tym około 190 osób pracujących nad produkcją gier w czterech studiach i dwóch „start up” studiach. Firma ocenia, że taka struktura daje jej możliwość realizacji co najmniej dwóch gier z dużymi budżetami produkcyjnymi (tzw. segment AAA) jednocześnie.

Wśród gier wyprodukowanych przez People Can Fly znajdują się tytuły takie jak: "Painkiller”, „Bulletstorm” oraz „Gears of War: Judgment". Ponadto, w ramach trwającego osiem lat partnerstwa z Epic Games, firma współpracowała przy tworzeniu takich projektów jak: „Gears of War”, „Gears of War 2”, „Gears of War 3”, „Unreal Tournament”, „Spyjinx” i „Fortnite".

Obecnie studio pracuje w głównej mierze nad grą „Outriders”, której premiera zaplanowana jest na 2 lutego 2021 roku. Jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych gier na świecie, o czym świadczy m.in. 22. miejsce na liście życzeń Steam. Z polskich gier wyprzedzają go jedynie absolutnie topowe produkcje, czyli „Cyberpunk 2077” od CD Projektu oraz „Dying Light 2” od Techlandu.

Nie mogę zdradzić, jakie mamy prognozy sprzedaży Outriders, ale ma to być nasza dotychczas największa i najbardziej ambitna produkcja. Ponadto w naszym oddziale w Nowym Jorku rozpoczęliśmy kilkanaście miesięcy temu prace nad kolejną nową grą, która podobnie jak Outriders będzie realizowana przy współpracy z międzynarodowym wydawcą. A to nie wszystko, jeżeli chodzi o nasze plany rozwoju. Cieszę się, że w kolejnych jego etapach będą mogli uczestniczyć nowi akcjonariusze spółki – dodaje Wojciechowski.

Nietypowy model działalności

Przyjęty przez PCF model prowadzenia działalności wyraźnie wyróżnia się na tle innych wiodących polskich producentów gier. Spółka ta tworzy produkcje bez powiązania ich z własną działalnością wydawniczą. Model biznesowy opiera się na długofalowej współpracy z wydawcami nad produkcją wysokobudżetowych gier wideo w zamian za wynagrodzenie otrzymywane od wydawców za wykonanie kolejnych etapów prac nad poszczególnymi grami (tzw. milestone’ów).

Ponadto, po wydaniu gry spółka People Can Fly jest uprawniona do udziału w zyskach ze sprzedaży gry (tzw. tantiem). Powyższy model pozwala na zapewnienie grupie płynności finansowej poprzez stałe przepływy pieniężne od wydawcy oraz realizację marży niezależnej od sprzedaży samej gry, tj. bez ponoszenia ryzyka związanego z sukcesem wydawniczym. Minusem takiego modelu jest jednak to, że korzyści z tego ewentualnego sukcesu produkcji w znacznej mierze trafią do wydawcy.

Wyniki finansowe

W pierwszym półroczu 2020 roku spółka People Can Fly wypracowała blisko 53 mln zł przychodów, czyli prawie o 97 proc. więcej rdr. EBITDA po pierwszym półroczu wyniosła ponad 21 mln zł, a zysk netto wyniósł ponad 17 mln zł. – Wyniki grupy PCF potwierdzają zdolność do generowania znacznych przepływów pieniężnych i dalsze możliwości rozwoju. W latach 2017–2019 skumulowany roczny wskaźnik wzrostu przychodów wyniósł 38%. Skuteczność naszego modelu biznesowego odzwierciedlają także wyniki wypracowane w pierwszym półroczu 2020 roku – stwierdza Michał Sokal, dyrektor finansowy PCF Group.

I półrocze 2020 r.

I półrocze 2019 r.

2019 r.

2018 r.

2017 r.

Przychody ze sprzedaży

52,6

26,8

83,9

70,3

44,1

Zysk brutto ze sprzedaży

22,8

7

19,7

26,5

23,3

Zysk z działalności operacyjnej

18,2

0,6

5,3

18,5

18,6

Zysk netto

17,3

0,8

4,8

15,9

14

Źródło: prospekt emisyjny PCF Group, dane w mln zł

W rzeczywistości zyski netto jednak nie zawsze mają pokrycie w przepływach pieniężnych. O ile jeszcze w 2017 i 2018 roku przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynosiły ok. 20 mln zł, to w roku 2019 było to już zaledwie 1,8 mln zł. Natomiast w pierwszym półroczu 2020 roku PCF wykazał w tej pozycji stratę 4,6 mln zł.

Skąd zatem taka rozbieżność w 2020 roku? Wynika to ze specyficznego sposobu księgowania. Za większość zysku netto PCF w pierwszym półroczu odpowiadał bowiem wzrost tak zwanych aktywów z tytułu umowy, które tylko w 2020 roku zwiększyły się o 32 mln zł (+555,5 proc.). Jak czytamy w prospekcie, tak ogromny wzrost aktywów wynikał m.in. „z wyceny zaawansowania prac dotyczących umowy produkcyjno-wydawniczej ze Square Enix na produkcję gry Outriders”, jak również „z wykonywania dla Take-Two Interactive prac związanych z produkcją Project Dagger”.

Zaraportowane przychody zostały tu oszacowane w oparciu o wysokość poniesionych kosztów w relacji do planowanych łącznych kosztów niezbędnych do poniesienia celem wywiązania się z zobowiązania kontraktowego. Pisząc prościej, jest to na razie wyłącznie zabieg księgowy i nie ma nic wspólnego z realnym doływem gotówki. Na pojawienie się środków pieniężnych należy natomiast jeszcze poczekać.

Na uwagę zasługują także inne jednorazowe zdarzenia, w tym chociażby ujęcie w sprawozdaniu najmu biura w Warszawie (wzrost o 10 mln zł aktywów), czy też umorzenie 50 proc. wartości subwencji na podstawie umowy z Polskim Funduszem Rozwoju, co dość istotnie powiększyło pozostałe przychody operacyjne.

Polityka dywidendowa

People Can Fly zamierza dzielić się z akcjonariuszami osiąganym zyskiem. – W odniesieniu do zysków wypracowanych za rok obrotowy 2020 i kolejne lata obrotowe zarząd przewiduje rekomendowanie wypłaty dywidendy na poziomie od 10 proc. do 20 proc. zysku netto – napisano w prospekcie.

 Każdorazowo, przy ostatecznym ustalaniu wartości dywidendy, która będzie rekomendowana walnemu zgromadzeniu, zarząd weźmie pod uwagę w szczególności perspektywy grupy, przyszłe oczekiwane zyski, pozycję finansową grupy oraz plany rozwoju grupy, a także mające zastosowanie regulacje prawne  dodano.

W 2019 r. spółka wypłaciła wspólnikom przed przekształceniem w spółkę akcyjną dywidendę za 2018 r. w łącznej kwocie 5 mln zł. PCF z kolei nie wypłacił dywidendy za 2017 r., ani za 2019 r. przeznaczając cały zysk netto na kapitał zapasowy. Będziemy zatem mieli na GPW kolejny podmiot, który chce się dzielić zyskiem. Póki co jego historia dywidendowa jest jednak bardzo skromna.

Harmonogram oferty PCF Group

Termin

Etap

26 listopada – 3 grudnia 2020 r.

przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych

27 listopada – 4 grudnia 2020 r.

proces budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych

4 grudnia 2020 r.

publikacja ostatecznej ceny emisji

7 – 9 grudnia 2020 r.

przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych

do 10 grudnia 2020 r.

ewentualne zapisy inwestorów zastępczych

do 11 grudnia 2020 r.

przydział akcji oferowanych

ok. 2 tygodnie od przydziału akcji oferowanych

zakładany pierwszy dzień notowania istniejących akcji i praw do akcji nowej emisji na GPW

ok. 6 tygodni od przydziału akcji oferowanych

zakładany pierwszy dzień notowania akcji nowej emisji na GPW

Źródło:
Adam Hajdamowicz
Adam Hajdamowicz
redaktor Bankier.pl

Redaktor działu Rynki Bankier.pl. Głównym obszarem jego zainteresowań są rynki akcji, w szczególności skupia się na opisywaniu sytuacji spółek z Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Śledzi także wpisy na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego. Absolwent finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu, posiadacz licencji maklera papierów wartościowych nr 3313.

Tematy
Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Boom na hipoteki oswoil spoleczenstwo z ubezpieczeniami

Komentarze (8)

dodaj komentarz
wallyglow
Polska giełda kocha spółki gamingowe, co np. wykorzystuje playway, pchając na parkiet co rusz nowe spółeczki-córeczki, będące de facto gamingowymi mikrowarsztatami podwykonawczymi przy pozycjach niskobudżetowych. Na takim tle kurs pcf poszybuje pewnie bez trudu na 100+ przy okazji premiery outridersów (ileż już było Polska giełda kocha spółki gamingowe, co np. wykorzystuje playway, pchając na parkiet co rusz nowe spółeczki-córeczki, będące de facto gamingowymi mikrowarsztatami podwykonawczymi przy pozycjach niskobudżetowych. Na takim tle kurs pcf poszybuje pewnie bez trudu na 100+ przy okazji premiery outridersów (ileż już było takich gier), ale widoków na kurs 300+ to raczej nie będzie...
cyklotron
GDZIE c/Z?
skoro zyski z 2020 to jakies niby są ? to jaki jest c/z? czy to wogóle ma sens?
bialy_kruk
Nazwa tej firmy mówi mi żeby zostać na ziemi i nie pchać się pod nóż.
6tyzmysl
Martwi mnie, że nikt tym się nie jara... czyli może być lipa.
bartsson
„Outriders”, która jest jedną z najbardziej wyczekiwanych na świecie ? nie przesadzajmy
20 pozycja na liście wishlist steam
elon80
to jest gra na konsole nie na PC dlatego steam nie jest aż tak istotny
inwestor66
Zyski za 2020r to grubymi nićmi szyte.
Problemem tej spółki jest, że jet stabilna (chyba), ale bez wielkich wygranych.
W przypadku mega sukcesu gry, zysk zgarnie wydawca, jako, że finansuje to w całości.
PCF zostaną stabilne wpływy za milestony.
Aby zwiększyć zyski, musza po prostu więcej produkować gier.
Zyski za 2020r to grubymi nićmi szyte.
Problemem tej spółki jest, że jet stabilna (chyba), ale bez wielkich wygranych.
W przypadku mega sukcesu gry, zysk zgarnie wydawca, jako, że finansuje to w całości.
PCF zostaną stabilne wpływy za milestony.
Aby zwiększyć zyski, musza po prostu więcej produkować gier.
Taki model nie rozpala mojej wyobraźni jak tobi to cdp, 11b, farm51 czy tsg.
elon80
Robią już grę pod własne IP w modelu self publishing. Biorąc pod uwagę doświadczenie w AAA to hit jest pewny. Robią równolegle 2 gry z dużymi budżetami, więc lepiej niż CDP.

Powiązane: Gry komputerowe

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki