REKLAMA

PYRAMID GAMES S.A.: Zawarcie umowy z Humble Bundle Inc.

2020-10-15 17:19
publikacja
2020-10-15 17:19
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 36 / 2020
Data sporządzenia: 2020-10-15
Skrócona nazwa emitenta
PYRAMID GAMES S.A.
Temat
Zawarcie umowy z Humble Bundle Inc.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki Pyramid Games S.A. z siedzibą w Lublinie (dalej jako: Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu 15 października 2020 r. powziął informację o zawarciu umowy z Humble Bundle Inc. (dalej jako: HB).

Na podstawie niniejszej umowy gra Rover Mechanic Simulator (dalej jako: Gra) w okresie od 6 listopada do 4 grudnia 2020 r. weźmie udział w abonamencie Humble Choice organizowanym przez HB. Za udostępnienie Gry Spółka otrzyma jednorazowe, określone w umowie wynagrodzenie, płatne w ciągu 30 dni od zakończenia okresu jej dostępności w ww. abonamencie.

HB prowadzi platformę internetową, za pośrednictwem której gracze mają możliwość zakupu wybranego pakietu gier za dowolną cenę, z czego określona przez kupującego część kwoty przeznaczana jest na cele charytatywne. Niezależnie od w/w promocji Spółka prowadzi również ciągłą sprzedaż Gry również w sklepie Humble Store prowadzonym przez HB.

W opinii Zarządu Emitenta zawarta umowa będzie miała wpływ nie tylko na wyniki finansowe Spółki, ale również z uwagi na popularność serwisu Humble Bundle może mieć pozytywny wpływ na wzrost rozpoznawalności i sprzedaż Gry.

Zarząd Emitenta zdecydował o publikacji powyższej informacji z uwagi na fakt, iż może mieć ona istotny wpływ na kształtowanie się sytuacji finansowej i majątkowej Emitenta oraz potencjalnie istotny wpływ na wycenę instrumentów finansowych Spółki notowanych w alternatywnym systemie obrotu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-10-15 Jacek Wyszyński Prezes Zarządu Jacek Wyszyński
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Rekrutujesz? Odbierz 50% rabatu na pierwsze ogłoszenie na Pracuj.pl

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki