REKLAMA

PROTEKTOR: Podpisanie z NCBR umowy o dofinansowanie projektu.

2021-03-29 11:18
publikacja
2021-03-29 11:18
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 9 / 2021
Data sporządzenia: 2021-03-29
Skrócona nazwa emitenta
PROTEKTOR
Temat
Podpisanie z NCBR umowy o dofinansowanie projektu.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd spółki działającej pod firmą PROTEKTOR Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie (dalej „Emitent” lub „Spółka”), realizując obowiązek Emitenta określony w art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (rozporządzenie MAR) niniejszym informuje, że w dniu 29.03.2021 r. Spółka uzyskała informację o podpisaniu przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju („NCBR”) w dniu 26.03.2021 r. umowy o dofinansowanie przez NCBR zgłoszonego przez Spółkę projektu pn. „Obuwie przyszłości - opracowanie inteligentnych rozwiązań (smartware) dla pensjonariuszy i pracowników domów opieki, szpitali, jak również rozwiązań wspierających pracę ratowników, w szczególności straży pożarnej” (numer wniosku: POIR.01.01.01-00-1326/20) („Projekt”). O zakwalifikowaniu Projektu do dofinansowania Spółka informowała raportem bieżącym nr 1/2021.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 15.712.186,25 złotych. Wysokość przyznanego dofinansowania równa jest kwocie wnioskowanej przez Spółkę i wynosi 6.284.874,50 złotych. Okres kwalifikowalności kosztów Projektu kończy się, zgodnie z ww. umową, 31.12.2023 r.

Realizacja Projektu stanowi element wdrażania w życie strategii na lata 2020-2023.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-03-29 Tomasz Malicki Prezes Zarządu
2021-03-29 Mariusz Drużyński Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Konto Firmowe i Karta przez rok za bezwarunkowe 0 zł

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki