REKLAMA
Tour de spółki

PRAGMA INKASO S.A.: Umorzenie części obligacji serii G

2020-08-06 13:58
publikacja
2020-08-06 13:58
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 27 / 2020
Data sporządzenia: 2020-08-06
Skrócona nazwa emitenta
PRAGMA INKASO S.A.
Temat
Umorzenie części obligacji serii G
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Pragma Inkaso S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2020 z dnia 22 lipca 2020 roku, informuje, iż w dniu 06 sierpnia 2020 roku dokonano z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych rozliczeń związanych z wcześniejszym częściowym wykupem 28.000 sztuk obligacji serii G. Emitent dokonał wszystkich czynności mających na celu zaspokojenie roszczeń obligatariuszy z części obligacji serii G co skutkowało nabyciem przez Emitenta 28.000 obligacji i ich umorzeniem. Emitent rozliczył z obligatariuszami kwotę 2.800.000,00 zł tytułem wartości nominalnej obligacji, kwotę 29.498,96 zł tytułem odsetek oraz kwotę 12.600,00 zł tytułem premii.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-08-06 Tomasz Boduszek Prezes Zarządu
2020-08-06 Michał Kolmasiak Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Prowadź konto za 0 złotych w banku Pekao S.A.

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki