REKLAMA
ZAGŁOSUJ

POLSKIE JADŁO S.A.: wyniki finansowe

2013-05-16 18:04
publikacja
2013-05-16 18:04
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_finansowe_I_kwartal_2013_Polskie_Padlo_.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do 1 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od do kwartał(y) narastająco / okres od do
I. Przychody netto zw sprzedaży produktów,towarów i materiałów 45 11
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej -36 -9
III. Zysk ( strata) brutto -46 -11
IV. Zysk (strata) netto -46 -11
V. Całkowite dochody ogółem -46 -11
VI. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 24 6
VII. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 21 5
VIII. Przepływy pieniężne z działalności finansowej -48 -11
IX. Przepływy pieniężne netto razem 3 1
X. Aktywa razem ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprazedniego roku obrotowego) 22382 22359 5358 5469
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 22923 22853 5487 5590
XII. Zobowiązania długoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 227 227 54 55
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 20044 19978 4798 4887
XIV. Kapitał własny ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -540 -494 -129 -121
XV. Kapitał zakładowy ( na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2338 2338 560 572
XVI. Liczba akcji ( w szt) 46 752 279 46752279 46 752 279 46752279
XVII. Zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą -001 001 -0,13 0,01
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcje zwykłą

Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. – (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. – (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie finansowe I kwartał 2013 Polskie Padło .pdfSprawozdanie finansowe I kwartał 2013 Polskie Padło .pdf Sprawozdanie finansowe za I kwartał 2013 roku

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-05-16 Dariusz Sitek Syndyk masy upadłościowej
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Otwórz konto w mBanku i zgarnij do 300 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki