POLNORD: Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

2020-07-24 19:49
publikacja
2020-07-24 19:49
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 59 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
POLNORD
Temat
Drugie wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji
Podstawa prawna
Inne uregulowania
Treść raportu:
Zarząd POLNORD SA z siedzibą w Warszawie („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.
Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki tj. ul. A. Branickiego 15, 02-972 Warszawa, w dniach roboczych (od poniedziałki do piątku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Niniejsze wezwanie jest drugim spośród pięciu wymaganych przez przepisy prawa.
Spółka udostępni również informację o wezwaniu na stronie internetowej Spółki pod adresem: http://www.ri.polnord.pl/spolka/dematerializacjaakcji.html

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-07-24 Michał Melaniuk Prezes Zarządu
2020-07-24 Péter Bódis Członek Zarządu
2020-07-24 Marcin Gomoła Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki