5,04 zł
4,35% 0,21 zł
Polimex Mostostal SA (PXM)

Zawarcie i zmiana umów zastawów w zakresie dostosowania struktury zabezpieczeń Grupy do umowy z wierzycielami

Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 79 / 2017
Data sporządzenia: 2017-10-06
Skrócona nazwa emitenta
POLIMEX-MOSTOSTAL
Temat
Zawarcie i zmiana umów zastawów w zakresie dostosowania struktury zabezpieczeń Grupy do umowy z wierzycielami
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2017, Zarząd Polimex-Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent wraz ze spółkami z grupy Emitenta tj. Mostostal Siedlce sp. z o.o., Polimex SPV 1 sp. z o.o., Naftoremont - Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Energetyka Sp. z o.o., Polimex Budownictwo spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., zawarły pakiet umów z wierzycielami, które stanowią wykonanie uzgodnień zawartych w Umowie Pomiędzy Wierzycielami w wersji wprowadzonej Aneksem nr 3 z dnia z dnia 20 czerwca 2017 r. w zakresie dostosowania struktury zabezpieczeń do nowych postanowień tej umowy.
1. Zostały zmienione: (i) Umowa zastawu rejestrowego na prawach Mostostal Siedlce sp. z o.o. jako komplementariusza Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., (ii) Umowa zastawu rejestrowego na prawach Emitenta jako komandytariusza Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., (iii) Umowa zastawu rejestrowego na prawach Polimex SPV 1 sp. z o.o. jako komandytariusza Mostostal Siedlce spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., (iv) Umowa zastawu rejestrowego na udziałach Emitenta w spółkach zależnych "Polimex Mostostal" S.A. tj. w Mostostal Siedlce sp. z o.o. oraz Polimex Spv1 sp. z o.o. Zastaw Rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 8.000.000.000 zł. W zakresie każdej z tych umów zawarto również umowę na mocy której Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. przystąpiło do ww. umów jako nowy zastawnik.

2. Zmieniono zawartą z Emitentem umowę zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych i prawach będących własnością Emitenta, które stanowią zorganizowaną całość gospodarczą o zmiennym składzie. Szczegółowy wykaz aktywów jest określony umową. Zastaw Rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 231.750.000 zł. W zakresie tej umowy zawarto również umowę na mocy której Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. przystąpiło do umowy jako nowy zastawnik.

3. Zawarto umowę zmieniającą do umowy zastawów na mocy której Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. przystąpiło do umów zastawów rejestrowych na rachunkach projektu spółki Naftoremont - Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Energetyka sp. z o.o. oraz Emitenta.

4. Zawarto aneksy do umów zastawów finansowych na rachunkach projektu spółki Naftoremont - Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Energetyka Sp. z o.o. oraz Emitenta zmieniając maksymalny termin ustanowiania zastawu, który został ustalony na 31 grudnia 2026 roku.

5. Zmieniono umowy zastawów rejestrowych na rachunkach bankowych Emitenta w zakresie definicji i zmiany najwyższej sumy zabezpieczenia do kwoty wynoszącej 8.000.000.000 zł. W zakresie tej umowy zawarto również umowę na mocy której Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. przystąpiło do umowy. Ponadto ustanowiono nowe zastawy rejestrowe na rachunkach bankowych Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 231.750.000 zł oraz ustanowiono zastawy finansowe.

6. Zawarto umowę zmieniającą do umowy zastawu rejestrowego na udziałach w spółkach zależnych Emitenta tj. StalFa sp. z o.o., Centrum Projektowe Polimex - Mostostal sp. z o.o. w likwidacji, Polimex Engineering sp. z o.o. w upadłości, WBP Zabrze sp. z o.o. w likwidacji, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż-1 sp. z o.o. w restrukturyzacji, Pracownia Wodno-Chemiczna Ekonomia sp. z o.o. oraz Polimex Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o. Zastaw Rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 231.750.000 zł dla wszystkich ustanowionych zastawów za wyjątkiem StalFa sp. z o.o. oraz Pracownia Wodno-Chemiczna Ekonomia sp. z o.o. gdzie najwyższa suma zabezpieczenia wynosi 210.000.000 zł. W zakresie tej umowy zawarto również umowę na mocy której Towarzystwo Finansowe „Silesia” sp. z o.o. przystąpiło do umowy jako nowy zastawnik.

7. Zawarto umowę zmieniającą do umowy zastawów finansowych na udziałach w spółkach zależnych Emitenta tj. StalFa sp. z o.o., Centrum Projektowe Polimex - Mostostal sp. z o.o. w likwidacji, Polimex Engineering sp. z o.o. w upadłości, WBP Zabrze sp. z o.o. w likwidacji, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych PRInż-1 sp. z o.o. w restrukturyzacji, Pracownia Wodno-Chemiczna Ekonomia sp. z o.o., Polimex Centrum Usług Wspólnych sp. z o.o., BR Development sp. z o.o., Polimex Energetyka sp. z o.o., Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Budownictwo sp. z o.o.

8. Zawarto umowę zmieniającą do umowy zastawów rejestrowych na udziałach w spółkach Polimex Energetyka sp. z o.o., Naftoremont-Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Budownictwo sp. z o.o. sp.k.

9. Zawarto umowę zmieniającą do umowy przelewu na zabezpieczenie zawartej pomiędzy Emitentem a Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A.

10. Zawarto umowy zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych i prawach, które stanowią zorganizowaną całość gospodarczą o zmiennym składzie stanowiące własność odpowiednio Naftoremont - Naftobudowa sp. z o.o., Polimex Energetyka sp. z o.o. Polimex Budownictwo sp. z o.o. sp.k. Szczegółowy wykaz aktywów jest określony umową. Zastaw Rejestrowy został ustanowiony do najwyższej sumy zabezpieczenia wynoszącej 8.000.000.000 zł.

Powyższe umowy zawierają typowe postanowienia dla umów tego rodzaju. Spółka przekaże odrębnym raportem bieżącym fakt ustanowienia wszystkich zabezpieczeń w chwili ustanowienia ostatniego z nich.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2017-10-06 Aleksandra Ziarek Zastępca ds. obowiązku informacyjnego
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Zapisz się na bezpłatny newsletter Bankier.pl
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.

Przemek Barankiewicz - Redaktor naczelny portalu Bankier.pl

Jesteśmy najważniejszym źródłem informacji dla inwestorów, a nie musisz płacić za nasze treści. To możliwe tylko dzięki wyświetlanym przez nas reklamom. Pozwól nam się dalej rozwijać i wyłącz adblocka na stronach Bankier.pl

Przemek Barankiewicz
Redaktor naczelny portalu Bankier.pl