REKLAMA

PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.: Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail emitenta

2021-07-15 21:24
publikacja
2021-07-15 21:24
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 35 / 2021
Data sporządzenia: 2021-07-15
Skrócona nazwa emitenta
PLATYNOWE INWESTYCJE S.E.
Temat
Zmiana adresu strony internetowej oraz adresu e-mail emitenta
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ManyDev Studio SE („Emitent” lub „Spółka”) informuje, że zmianie uległ adres strony internetowej Emitenta. Strona internetowa Spółki znajduje się aktualnie pod adresem: https://www.manydevstudio.pl/. Na stronie tej będą publikowane informacje wymagane przepisami prawa (w tym raporty bieżące i okresowe Spółki), informacje z obszaru relacji inwestorskich oraz inne informacje korporacyjne.
Ponadto zmianie uległ adres poczty elektronicznej Emitenta. Aktualny adres poczty elektronicznej Spółki to: kontakt@manydevstudio.pl.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 ust. 10 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-07-15 Bartłomiej Bartula Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
 Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Ubezpieczenie NNW dla dzieci. Dla każdego dziecka od 4 miesiąca do 25 roku życia.

Powiązane

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki