REKLAMA
PIT 2023

ORANGEPL: wyniki finansowe

2023-10-23 17:08
publikacja
2023-10-23 17:08
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
MSSF_Q3_2023_OPL_Skonsolidowane.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
MSSF_Q3_2023_OPL_Jednostkowe.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
Komentarz_QSr_3-2023_OPL.A.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2023 okres od 2023-01-01 do 2023-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2022 okres od 2022-01-01 do 2022-09-30
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
I. Przychody 9.478.000 9.109.000 2.070.653 1.943.046
II. Zysk z działalności operacyjnej 1.112.000 905.000 242.938 193.046
III. Zysk przed opodatkowaniem 918.000 663.000 200.555 141.425
IV. Zysk netto 746.000 561.000 162.978 119.667
V. Zysk netto przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 746.000 561.000 162.978 119.667
VI. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) (podstawowy i rozwodniony) 0,57 0,43 0,12 0,09
VII. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1.312 1.312 1.312 1.312
VIII. Całkowite dochody ogółem 424.000 1.304.000 92.631 278.157
IX. Całkowite dochody ogółem przypisane właścicielom Orange Polska S.A. 424.000 1.304.000 92.631 278.157
X. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.626.000 2.426.000 573.702 517.492
XI. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.565.000) (1.248.000) (341.905) (266.212)
XII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.601.000) (705.000) (349.770) (150.384)
XIII. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (540.000) 473.000 (117.973) 100.896
stan na: 2023-09-30 2022-12-31 2023-09-30 2022-12-31
XIV. Aktywa obrotowe razem 3.915.000 4.507.000 844.551 961.001
XV. Aktywa trwałe razem 21.783.000 22.259.000 4.699.068 4.746.157
XVI. Suma aktywów 25.698.000 26.766.000 5.543.619 5.707.158
XVII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5.343.000 5.245.000 1.152.602 1.118.361
XVIII. Zobowiązania długoterminowe razem 6.924.000 8.068.000 1.493.657 1.720.292
XIX. Kapitał własny razem 13.431.000 13.453.000 2.897.360 2.868.505
XX. Kapitał własny przypisany właścicielom Orange Polska S.A. 13.429.000 13.451.000 2.896.928 2.868.078
XXI. Kapitał zakładowy 3.937.000 3.937.000 849.297 839.464
dane dotyczące skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego
I. Przychody 8.257.000 7.873.000 1.803.902 1.679.394
II. Zysk z działalności operacyjnej 1.053.000 926.000 230.048 197.526
III. Zysk przed opodatkowaniem 889.000 725.000 194.219 154.650
IV. Zysk netto 731.000 598.000 159.701 127.560
V. Zysk na jedną akcję (w złotych/euro) (podstawowy i rozwodniony) 0,56 0,46 0,12 0,10
VI. Średnia ważona liczba akcji (w milionach) 1.312 1.312 1.312 1.312
VII. Całkowite dochody ogółem 453.000 1.235.000 98.967 263.439
VIII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 2.617.000 2.458.000 571.734 524.317
IX. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (1.569.000) (1.221.000) (342.778) (260.452)
X. Środki pieniężne netto z działalności finansowej (1.539.000) (761.000) (336.224) (162.329)
XI. Zmiana stanu środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych, netto (491.000) 476.000 (107.268) 101.536
stan na: 2023-09-30 2022-12-31 2023-09-30 2022-12-31
XII. Aktywa obrotowe razem 3.510.000 3.941.000 757.184 840.317
XIII. Aktywa trwałe razem 20.978.000 21.338.000 4.525.412 4.549.777
XIV. Suma aktywów 24.488.000 25.279.000 5.282.596 5.390.094
XV. Zobowiązania krótkoterminowe razem 5.151.000 4.799.000 1.111.183 1.023.263
XVI. Zobowiązania długoterminowe razem 6.867.000 8.017.000 1.481.362 1.709.418
XVII. Kapitał własny razem 12.470.000 12.463.000 2.690.051 2.657.413
XVIII. Kapitał zakładowy 3.937.000 3.937.000 849.297 839.464
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
MSSF Q3 2023 OPL Skonsolidowane.A.pdfMSSF Q3 2023 OPL Skonsolidowane.A.pdf Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe
MSSF Q3 2023 OPL Jednostkowe.A.pdfMSSF Q3 2023 OPL Jednostkowe.A.pdf Skrócone Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe
Komentarz QSr 3-2023 OPL.A.pdfKomentarz QSr 3-2023 OPL.A.pdf Dodatkowy komentarz do Skonsolidowanego Raportu

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-10-23 Liudmila Climoc Prezes Zarządu
2023-10-23 Jacek Kunicki Członek Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Kredyt hipoteczny własny kąt 0% prowizji (RRSO: 9,83%)

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki