REKLAMA

OPTEAM S.A.: wyniki finansowe

2020-11-05 23:16
publikacja
2020-11-05 23:16
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
0_RAPORT_za_III_kw._2020_OPTeam_S.A._publik_2020.11.05_DRJBTO.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2020 okres od 2020-01-01 do 2020-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów 36 008 35 585 8 106 8 259
II. Zysk (strata) na sprzedaży -612 -2 542 -138 -590
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 347 -2 038 78 -473
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 806 3 566 181 828
V. Zysk (strata) netto, 720 2 493 162 579
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 179 73 716 17
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 305 -3 870 -744 -898
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -209 3 784 -47 878
IX. Przepływy pieniężne netto razem - zmiana stanu środków pieniężnych 891 -13 201 -3
X. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( PLN / EUR ) 0,10 0,34 0,02 0,08
XI. Stan na 30.09.2020 r. Stan na 31.12.2019 r. Stan na 30.09.2020 r. Stan na 31.12.2019 r.
XII. Aktywa razem 55 058 59 550 12 158 13 984
XIII. Długoterminowe zobowiązania i rezerwy 9 616 7 807 2 123 1 833
XIV. Krótkoterminowe zobowiązania i rezerwy 13 784 20 805 3 044 4 886
XV. Kapitał własny 31 658 30 938 6 991 7 265
XVI. Kapitał zakładowy 730 730 161 171
XVII. Średnia ważona liczba akcji w szt. 7 299 666 7 299 666 7 299 666 7 299 666
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą(PLN/ EUR) 4,34 4,24 0,96 1,00
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
0_RAPORT za III kw. 2020 OPTeam S.A._publik 2020.11.05_DRJBTO.pdf0_RAPORT za III kw. 2020 OPTeam S.A._publik 2020.11.05_DRJBTO.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-11-05 Tomasz Ostrowski Prezes Zarządu
2020-11-05 Jacek Błahut Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Otwórz konto dla firm i zyskaj do 1200 zł premii!

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki