REKLAMA

OPEN FINANCE S.A.: KOREKTA RAPORU BIEŻĄCEGO NUMER 152/2021: REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.

2021-09-22 11:14
publikacja
2021-09-22 11:14
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 152 / 2021 K
Data sporządzenia: 2021-09-22
Skrócona nazwa emitenta
OPEN FINANCE S.A.
Temat
KOREKTA RAPORU BIEŻĄCEGO NUMER 152/2021: REZYGNACJA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ OPEN FINANCE S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Open Finance S.A. („Emitent”) z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 92, w nawiązaniu do informacji zawartych w przekazanym przez Emitenta w dniu 10 września 2021 r. raporcie bieżącym nr 152/2021 informującym o rezygnacji Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A. Zarząd informuje o omyłce w tytule raportu bieżącego nr 152/2021 którego tytuł brzmiał „Rezygnacja Członka Zarządu Open Finance S.A.”, natomiast poprawny tytuł brzmi: „Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej Open Finance S.A.”


Podstawa prawna: § 5 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 757.)


MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2021-09-22 Tomasz Chwiejczak Prokurent
2021-09-22 Magdalena Czwarno - Sieroń Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Otwórz Konto Mój Biznes i zyskaj nawet 1800 zł

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki