REKLAMA

ONEMORE: Zarejestrowanie przez Sąd zmian w Statucie Spółki

2021-10-14 20:54
publikacja
2021-10-14 20:54
Zarząd spółki One More Level S.A. z siedzibą w Krakowie ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął informację o wydaniu postanowienia przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy KRS z dnia 6 października 2021 r., w przedmiocie m. in. zarejestrowania zmiany §8 ust. 1 Statutu Spółki, która została uchwalona przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwałą nr 17/06/2021 w dniu 29 czerwca 2021 r.
- dotychczasowa treść §8 ust. 1 Statutu Spółki:
„Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu. Prezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.”
- obecna treść §8 ust. 1 Statutu Spółki:
„Zarząd Spółki składa się z od jednego do pięciu członków, z których jeden pełni funkcję Prezesa Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego co najmniej jeden pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu. Prezesa Zarządu, Wiceprezesa Zarządu i pozostałych Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza na wspólną 5-letnią kadencję.”
W załączeniu Zarząd przekazuje tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: §3 ust. 1 pkt 2 oraz § 4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
20211014_205455_0000136974_0000135522.pdf
Źródło:Komunikaty spółek (EBI)
Tematy
Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Otwórz PKO Konto za Zero na selfie albo zamów kuriera!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki