REKLAMA

ONCOARENDI THERAPEUTICS S.A.: wyniki finansowe

2021-03-31 00:17
publikacja
2021-03-31 00:17
Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU


Spis załączników:
OAT_Sprawozdanie_Jednostkowe_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OAT_Sprawozdanie_Jednostkowe_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
31122020_JSF_ONCO_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
31122020_JSF_ONCO_Sprawozdanie_z_badania_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml.xades  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2020 2 019 2020 2 019
I. Razem przychody z działalności operacyjnej 124 833,00 1 937,00 27 901,00 450,00
II. Razem koszty z działalności operacyjnej bez wpływu programu motywacyjnego 51 002,00 5 362,00 11 399,00 1 247,00
III. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 73 831,00 -4 827,00 16 501,00 -1 122,00
IV. Zysk (strata) przed opodatkowaniem 73 623,00 -4 222,00 16 455,00 -981,00
V. Suma całkowitych dochodów 64 244,00 -4 222,00 14 359,00 -981,00
VI. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 57 570,00 -7 138,00 12 867,00 -1 659,00
VII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 230,00 -32 252,00 2 063,00 -7 497,00
VIII. Środki pieniężne netto z działalności finansowej 19 482,00 21 509,00 4 354,00 5 000,00
IX. Liczba akcji w szt. 13 600 000,00 13 670 000,00 13 600 000,00 13 670 000,00
X. Zysk (strata) netto na jedną akcję w zł 4,72 -0,31 1,02 -0,07
Stan na
XI. Aktywa razem 153 239,00 85 450,00 33 206,00 20 066,00
XII. Zobowiązania razem 10 075,00 6 530,00 2 183,00 1 533,00
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe razem 6 593,00 3 940,00 1 429,00 925,00
XIV. Zobowiązania długoterminowe razem 3 482,00 2 590,00 754,00 608,00
XV. Kapitał własny 143 164,00 78 920,00 31 023,00 18 532,00
XVI. Kapitał zapasowy 89 434,00 89 434,00 19 380,00 21 001,00
XVII. Liczba akcji w szt. 13 600 000,00 13 670 000,00 13 600 000,00 13 670 000,00
XVIII. Wartość aktywów netto na jedną akcję w zł 10,53 5,77 2,28 1,36
Do przeliczenia wybranych danych finansowych zastosowano kurs euro NBP:
Dla wartości sprawozdania z sytuacji finansowej:
- na dzień 31.12.2020 r.: 4,6148
- na dzień 31.12.2019 r.: 4,2585

Dla wartości sprawozdania z całkowitych dochodów i przepływów pieniężnych:
Średni kurs euro obliczony na podstawie kursów zamknięcia dla każdego m-ca roku:
- 2020 r.: 4,4742
- 2019 r.: 4,3018
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
OAT_Sprawozdanie_Jednostkowe_2020.xhtmlOAT_Sprawozdanie_Jednostkowe_2020.xhtml Jednostkowe sprawozdanie finansowe OAT za 2020 rok
OAT_Sprawozdanie_Jednostkowe_2020.xhtml.xadesOAT_Sprawozdanie_Jednostkowe_2020.xhtml.xades
OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtmlOAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml Sprawozdanie Zarządu OAT z działalności za rok 2020
OAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xadesOAT_Sprawozdanie_Zarzadu_2020.xhtml.xades
31122020_JSF_ONCO_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml31122020_JSF_ONCO_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego
31122020_JSF_ONCO_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml.xades31122020_JSF_ONCO_Sprawozdanie z badania_2020.xhtml.xades
OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtmlOAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml List do Akcjonariuszy OAT
OAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml.xadesOAT_List_do_akcjonariuszy_2020.xhtml.xades
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy

Otwórz Konto Firmowe Godne Polecenia i zyskaj nawet 1600 zł premii!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki