REKLAMA

ODLEWNIE: Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04.05.2020 r.

2020-04-28 08:06
publikacja
2020-04-28 08:06
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2020
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
ODLEWNIE
Temat
Odwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04.05.2020 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE z siedzibą w Starachowicach (Spółka) informuje, że z uwagi na powzięcie informacji o dużej liczbie akcjonariuszy zarejestrowanych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki i oceniając ryzyko zapewnienia bezpieczeństwa akcjonariuszy i innych osób biorących udział w Walnym Zgromadzeniu Spółki, a ponadto z uwagi na obowiązek przestrzegania ograniczeń i zakazów wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii [Dz. U. poz. 491 z póżn. zm.], w dniu 28 kwietnia 2020 r. podjął decyzję o odwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, które zostało zwołane na dzień 04 maja 2020 roku, na godzinę 12.00 w siedzibie Spółki o czym Spółka poinformowała raportem bieżącym nr 9/2020 z dnia 07 kwietnia 2020 r.


Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie zostanie zwołane ponownie w terminie późniejszym, po ustabilizowaniu się sytuacji epidemiologicznej w kraju, w terminie zgodnym z kodeksem spółek handlowych. O zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w nowym terminie Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-04-28 Zbigniew Ronduda Prezes Zarządu
2020-04-28 Leszek Walczyk Wiceprezes Zarządu
2020-04-28 Ryszard Pisarski Wiceprezes Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Jak otrzymać nawet 1500 zł od Alior Banku + 300 zł od Bankier.pl SPRAWDŹ!

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki