Nowa ustawa da szansę płatniczym eksperymentom

Michał Kisiel2017-05-12 08:39analityk Bankier.pl
publikacja
2017-05-12 08:39

10 maja opublikowano projekt nowelizacji ustawy o usługach płatniczych. Przewiduje on możliwość tworzenia małych instytucji płatniczych oraz wprowadzenie usług, które będą mogły świadczyć podmioty trzecie – inicjowania płatności i informacji o rachunku. Klienci mogą liczyć na większy zakres ochrony przed oszustwami i nowy tryb reklamacji transakcji płatniczych.

Druga dyrektywa o usługach płatniczych PSD2 jest od dłuższego czasu jednym z najgorętszych tematów w świecie finansów. Wiąże się z nią nadzieje na pobudzenie konkurencji na rynku płatności za sprawą „otwarcia” banków na zewnętrzne podmioty. Dyrektywa przewiduje nowe, że dostawcy usług płatniczych będą musieli przygotować się na umożliwienie firmom trzecim dostępu do inicjowania płatności w imieniu klienta (PIS – payment initiation service) oraz pobierania danych o rachunku (AIS – account information service). Sprawi to, że usługi działające dziś w legislacyjnej próżni (np. agregacji rachunków czy płatności w handlu elektronicznym takich jak Sofort czy Trustly) zyskają podstawy rozwoju, a na rynku może pojawić się szereg innowacji – od automatycznych doradców finansowych do nowych schematów płatności.

Ministerstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt ustawy wdrażającej dyrektywę PSD2 / YAY Foto

10 maja opublikowano projekt ustawy, która ma wprowadzić do polskiego prawa rozwiązania narzucane przez PSD2. W projekcie znalazły się ogólne zasady obowiązujące dostawców usług AIS i PIS – m.in. obowiązek zidentyfikowania się wobec dostawcy usługi płatniczej, ograniczenie zakresu przetwarzanych danych oraz zasady odpowiedzialności za wykonanie zlecanych transakcji. Szczegóły określić mają regulacyjne standardy techniczne (RTS) przygotowane przez europejski nadzór.

Małe instytucje płatnicze – pierwszy krok dla start-upów

Jedną z proponowanych nowości, nie ujętą wprost w unijnej dyrektywie, jest mała instytucja płatnicza. Taki status będą mogły otrzymać przedsiębiorstwa, które zechcą prowadzić rachunki płatnicze, wydawać instrumenty (np. karty lub płatności mobilne) i obsługiwać transakcje płatnicze na niewielką skalę – do 1,5 mln euro miesięcznie.

Konieczne będzie uzyskanie wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF oraz spełnienie uproszczonych wymagań (m.in. przygotowanie planu działalności i posiadanie procedury zarządzania ryzykiem oraz wykonywanie obowiązków związanych z zapobieganiem praniu pieniędzy). Mała instytucja płatnicza nie będzie mogła na rachunku jednego użytkownika przechowywać środków przekraczających równowartość 2 tys. euro, ale będzie zobowiązana do stosowania takich samych mechanizmów ochrony jak „duże” instytucje.

Nowa forma działalności może zainteresować start-upy, które nie są w stanie spełnić wymogów typowych dla instytucji płatniczych, ale chcą przetestować swoje rozwiązania zanim trafią one do szerokiego grona odbiorców. Status małej instytucji płatniczej pozwoli im sprawdzić się na rynku, by później starać się o „pełną” licencję lub znaleźć inwestora czy partnera biznesowego, który posiada odpowiednie zezwolenie.

Dla konsumentów – 15 dni na rozpatrzenie reklamacji

W projekcie nowelizacji znajdziemy kilka rozwiązań istotnych dla konsumentów. Dostawcy usług płatniczych będą mieli obowiązek informowania swoich klientów o incydentach związanych z bezpieczeństwem, jeśli mogą one mieć wpływ na interesy finansowe konsumentów. W powiadomieniu trzeba będzie wskazać niezwłocznie dostępne środki, które mogą ograniczyć negatywne skutki zdarzenia (np. konieczność zresetowania hasła).

Unijna dyrektywa wprowadza obowiązek stosowania silnego uwierzytelniania użytkowników przy zdalnym dostępie do rachunku, inicjowaniu transakcji elektronicznych oraz dokonywaniu operacji, które mogą wiązać się z ryzykiem oszustwa. Wymogi te zmienią sposób korzystania z bankowości elektronicznej oraz dokonywania płatności. Szerzej zagadnienie to zostanie uregulowane w standardach przygotowywanych przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego.

Projekt wprowadza także nową procedurę rozstrzygania reklamacji związanych z usługami płatniczymi. W tym przypadku nie będą obowiązywać wszystkie regulacje z ustawy o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Termin na udzielenie odpowiedzi na skargę będzie krótszy – 15 dni. Niedotrzymanie tego terminu oznaczać będzie, że wniosek klienta został rozpatrzony zgodnie z jego żądaniem. Dostawca usług płatniczych będzie musiał także wskazać co najmniej jeden podmiot, przed którym będzie możliwe postępowanie polubowne.

Zmiana dotknie także m.in. kwoty, która stanowi limit odpowiedzialności płatnika za nieautoryzowane transakcje. Obecnie, jeśli ukradziono nam instrument płatniczy i nie zgłosiliśmy tego faktu dostawcy usługi, maksymalna strata klienta ograniczona jest do równowartości 150 euro. Nowy limit wynosić będzie 50 euro.

Ustawa ma wejść w życie z dniem 13 stycznia 2018 roku, czyli dokładnie w terminie wynikającym z zapisów w unijnej dyrektywie. Opinie do projektu będzie można zgłaszać do końca maja.

Źródło:
Michał Kisiel
Michał Kisiel
analityk Bankier.pl

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z psychologią finansów, analizuje jak płacą i zadłużają się Polacy. Doktor nauk ekonomicznych, zwolennik idei społeczeństwa bez gotówki. Pomysłodawca finansowego eksperymentu "2 tygodnie bez portfela", w ramach którego banknoty i karty płatnicze zamienił na smartfona.

Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki