NETIA: Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia spłaty dodatkowego zobowiązania finansowego umowy kredytów

2019-11-26 10:29
publikacja
2019-11-26 10:29
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2019
Data sporządzenia: 2019-11-26
Skrócona nazwa emitenta
NETIA
Temat
Podjęcie decyzji w sprawie zabezpieczenia spłaty dodatkowego zobowiązania finansowego umowy kredytów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
W nawiązaniu do raportów bieżących nr 35/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku oraz nr 42/2018 z dnia 16 czerwca 2018 roku Zarząd Netia S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka", "Netia") niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informację o podjętej przez Zarząd Spółki w dniu 26 listopada 2019 roku decyzji w sprawie wyrażenia zgody na objęcie zabezpieczeniami spłaty finansowania, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 35/2018 z dnia 13 czerwca 2018 roku, dodatkowego zobowiązania finansowego w postaci dodatkowej transzy kredytu do maksymalnej kwoty 1.000.000.000 (jeden miliard) PLN, w przypadku podjęcia przez Cyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie („CP”) decyzji o pozyskaniu dodatkowego finansowania dłużnego, o którym CP informował w raporcie bieżącym nr 30/2019 z dnia 30 października 2019 roku, w ramach Drugiej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej, o której CP informował w raporcie bieżącym nr 9/2018 z dnia 2 marca 2018.

W przypadku podjęcia przez CP decyzji o pozyskaniu dodatkowego finansowania dłużnego w ramach Drugiej Umowy Zmieniającej i Konsolidującej, o którym mowa powyżej, łączne zobowiązanie finansowe z tytułu kredytu terminowego wzrośnie do maksymalnej kwoty w wysokości 12.500.000.000,00 zł (dwanaście miliardów pięćset milionów złotych), przy czym zgodnie z raportami okresowymi CP, część tego zobowiązania została już spłacona zgodnie z harmonogramem spłat, o którym CP informował w raporcie bieżącym nr 9/2018. W zakresie kredytu rewolwingowego – zobowiązanie finansowe pozostanie na niezmienionym poziomie do maksymalnej kwoty w wysokości 1.000.000.000,00 zł (jeden miliard złotych).

Decyzja Zarządu Spółki, o której mowa powyżej jest warunkowana uzyskaniem przez Zarząd wymaganych przepisami prawa oraz postanowieniami statutu Spółki zgód korporacyjnych tj. zgody Rady Nadzorczej Netia. Zarząd Spółki przekaże do publicznej wiadomości informacje o udzieleniu zgody przez Radę Nadzorczą Netia, niezwłocznie po podjęciu decyzji w tym zakresie.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-26 Krzysztof Adaszewski Członek Zarządu
2019-11-26 Tomasz Dakowski Członek Zarządu
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Jak zyskać do 160 zł za otwarcie konta osobistego?

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki