REKLAMA

MOVIE GAMES S.A.: Zmiana stanu aktywów

2022-08-16 22:39
publikacja
2022-08-16 22:39
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 11 / 2022
Data sporządzenia: 2022-08-16
Skrócona nazwa emitenta
MOVIE GAMES S.A.
Temat
Zmiana stanu aktywów
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:

Zarząd Movie Games S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, że w związku ze sporządzaniem raportu za II kwartał 2022 r. powziął informację o błędnym rozliczeniu połączenia i rozpoznania utraty kontroli nad Pixel Crow sp. z o.o., co nie miało miejsca w myśl MSSF UE.

Mając na uwadze postanowienia par. 38 MSSF 3, Spółka nie utraciła kontroli nad spółką Pixel Crow sp. z o.o. W wyniku połączenie Pixel Crow Games S.A. wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki Pixel Crow sp. z o.o. Równocześnie z wpisem połączenia ze spółką Pixel Crow Games S.A. do KRSU i wykreśleniem sp. z o.o. z obrotu prawnego, Spółka uzyskała kontrolę nad Pixel Crow Games S.A..

W skonsolidowanym raporcie za 1 kwartał 2022 roku Spółka prezentowała wartość firmy powstałą w związku z objęciem kontroli nad Pixel Crow Games S.A. w kwocie 20 452 tys. zł. W wyniku dokonanej korekty rozliczenia połączenia Pixel Crow sp. z o.o. i Pixel Crow Games S.A. w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Spółki za II kwartał 2022 r. zaprezentowano wartość firmy w kwocie 450 tys. zł, zamiast 20 452 tys. zł zaprezentowanych w I kwartale 2022 roku.

W wyniki dokonanej korekty obniżeniu uległa suma aktywów o 20 mln zł

Niezależnie od powyższej korekty przy sporządzaniu raportu za II kwartał 2022 r. zidentyfikowano poniższe zdarzenia.

W związku ze zbyciem akcji spółki Movie Games Mobile S.A. Spółka utraciła kontrolę nad spółką, w wyniku czego rozpoznany został wynik na utracie kontroli w wysokości 3.279.000 zł.

W związku ze zbyciem akcji spółki Goat Gamez S.A. Spółka utraciła kontrolę nad spółką, w wyniku czego rozpoznany został wynik na utracie kontroli w wysokości 2.896.000 zł.

Zarząd Spółki wskazuję, że szczegółowy opis wskazanych zdarzeń zostanie opisany w raporcie okresowym za II kwartał 2022 r.

Mając na uwadze powyższe Zarząd zobowiązuje się do sporządzenia niezwłocznie korekty raportu okresowego za I kwartał 2022 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-08-16 Mateusz Wcześniak Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki