3,9000 zł
0,26% 0,0100 zł
Mostostal Warszawa SA (MSW)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Raport_Q3_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody ze sprzedaży 769 869 537 923 178 682 126 466
II. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 22 250 24 823 5 164 5 836
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 001 -12 161 697 -2 859
IV. Zysk (strata) brutto -10 943 -21 453 -2 540 -5 044
V. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej -14 064 -22 779 -3 264 -5 355
VI. Zysk (strata) netto -14 064 -22 779 -3 264 -5 355
VII. Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -47 888 -93 173 -11 115 -21 905
VIII. Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 38 972 2 511 9 045 590
IX. Środki pieniężne netto z działalności finansowej -984 41 331 -228 9 717
X. Środki pieniężne na koniec okresu 91 790 26 913 20 987 6 301
XI. Aktywa razem na: 30.09.2019 r., 31.12.2018 r. 890 001 882 184 203 494 205 159
XII. Zobowiązania długoterminowe na: 30.09.2019 r., 31.12.2018 r. 198 750 285 375 148 383 66 366
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe na: 30.09.2019 r., 31.12.2018 r. 648 966 540 460 148 383 125 688
XIV. Zobowiązania razem na: 30.09.2019 r., 31.12.2018 r. 847 716 825 835 193 826 192 055
XV. Kapitał własny ogółem na: 30.09.2019 r., 31.12.2018 r. 42 285 56 349 9 668 13 104
XVI. Kapitał podstawowy na: 30.09.2019 r., 31.12.2018 r. 44 801 44 801 10 244 10 419
XVII. Liczba akcji w szt. na: 30.09.2019 r., 31.12.2018 r. 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XVIII. Zysk / (strata) netto -14 064 -22 779 -3 264 -5 355
XIX. Średnia ważona liczba akcji zwykłych 20 000 000 20 000 000 20 000 000 20 000 000
XX. Zysk / (strata) netto na jedną akcję zwykłą w zł -0,70 -1,14 -0,16 -0,27
Wybrane dane finansowe z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Raport_Q3_2019.pdfRaport_Q3_2019.pdf Jednostkowe sprawozdanie finansowe III kw. 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Alvaro Javier de Rojas Rodríguez Członek Zarządu
2019-11-29 Jarosław Reszka Prokurent
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.