MANGATA HOLDING SA: Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

2020-05-13 15:03
publikacja
2020-05-13 15:03
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 3 / 2020
Data sporządzenia: 2020-05-13
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Rekomendacja Zarządu dotycząca przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd Mangata Holding S.A. („Emitent”, „Spółka”) informuje, że w dniu 13 maja 2020 roku podjął uchwałę w sprawie przeznaczenia zysku netto Emitenta za rok obrotowy 2019, zgodnie z którą postanowił przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Emitenta wniosek o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2019 w kwocie 32.854.273,45 zł w całości na kapitał zapasowy.

Powyższa rekomendacja uzasadniona jest aktualną sytuacją związaną z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2 (COVID-19), która negatywnie wpływa na sytuację gospodarczą, a także otoczenie rynkowe. Zarząd identyfikuje ryzyko spadku przychodów ze sprzedaży spowodowane przez ograniczenia zamówień przez kontrahentów oraz zakłóceń w funkcjonowaniu łańcucha logistycznego. Przeznaczenie zysku za 2019 rok na kapitał zapasowy Spółki umożliwi dodatkowe zabezpieczenie pozycji gotówkowej na okres niepewności na rynkach. Zarząd ocenia obecną sytuację bezpieczeństwa finansowego jako stabilną a posiadane środki pieniężne oraz dostępne linie kredytowe świadczą o wysokiej elastyczności finansowej Grupy Kapitałowej.

Rekomendacja Zarządu zostanie przedstawiona Radzie Nadzorczej Spółki w celu zaopiniowania, a ostateczną decyzję dotyczącą przeznaczenia zysku z 2019 roku podejmie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2020-05-13 Katarzyna Kopytowska Pełnomocnik
Źródło:GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Zapytaj eksperta o kredyt hipoteczny

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki