REKLAMA
BADANIE

MANGATA HOLDING SA: Korekta raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 16.12.2022

2022-12-23 12:59
publikacja
2022-12-23 12:59
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 21 / 2022 K
Data sporządzenia: 2022-12-23
Skrócona nazwa emitenta
MANGATA HOLDING SA
Temat
Korekta raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 16.12.2022
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r., poz. 757), Zarząd MANGATA HOLDING S.A. z siedzibą w Bielsku – Białej („Emitent”) informuje, że dokonuje korekty raportu bieżącego nr 21/2022 z dnia 16 grudnia 2022 r. zawierającego informację o złożeniu przez Pana Zygmunta Mrożka rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej MANGATA HOLDING S.A. ze skutkiem na dzień 29 grudnia 2022 roku w ten sposób, że Zarząd Emitenta uzupełnia informacje zawarte w ww. raporcie bieżącym i wskazuje, że przyczyna rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Emitenta nie została przez Pana Zygmunta Mrożka wskazana Emitentowi.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-12-23 Katarzyna Kopytowska Pełnomocnik
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Konto firmowe z premią do 2000 zł od Banku Millennium + 400 zł od Bankier.pl

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki