4,7200 zł
0,43% 0,0200 zł
Makarony Polskie SA (MAK)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Sprawozdanie_I_kw_2019_-_ESPI.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-03-31
Wybrane skonsolidowane dane finansowe – Grupa Makarony Polskie
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 40 209 42 445 9 356 10 158
II. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 3 258 3 135 758 750
III. Zysk (strata) brutto 2 983 2 868 694 686
IV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 454 2 253 571 539
V. EBIT 3 258 3 135 758 750
VI. EBITDA (EBIT + amortyzacja) 4 736 4 576 1 102 1 095
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 1 986 - 109 - 462 - 26
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 3 763 - 776 - 876 - 186
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 750 - 186 1 338 - 45
X. Przepływy pieniężne netto, razem 1 - 1 071 0,2 - 256
XI. Aktywa razem *** 160 007 145 791 37 200 33 905
XII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** 78 724 66 962 18 302 15 573
XIII. Zobowiązania długoterminowe *** 29 286 21 686 6 808 5 043
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe *** 49 438 45 276 11 494 10 530
XV. Kapitał własny *** 81 283 78 829 18 897 18 332
XVI. Kapitał podstawowy *** 27 750 27 750 6 453 6 453
XVII. Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0,27 0,24 0,06 0,06
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 8,79 8,52 2,04 1,98
Wybrane jednostkowe dane finansowe – spółka Makarony Polskie SA
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów 37 026 34 697 8 615 8 304
XXII. Zysk (strata) z działalności kontynuowanej 2 710 2 641 631 632
XXIII. Zysk (strata) brutto 2 492 2 444 580 585
XXIV. Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 2 071 1 979 482 474
XXV. EBIT 2 710 2 641 631 632
XXVI. EBITDA (EBIT + amortyzacja) 3 874 3 539 901 847
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej - 2 612 91 - 608 22
XXVIII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej - 3 137 - 426 - 730 - 102
XXIX. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 5 798 193 1 349 46
XXX. Przepływy pieniężne netto, razem 49 - 142 11 -34
XXXI. Aktywa razem *** 144 381 132 640 33 567 30 847
XXXII. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania *** 67 885 58 215 15 782 13 538
XXXIII. Zobowiązania długoterminowe *** 28 523 21 337 6 631 4 962
XXXIV. Zobowiązania krótkoterminowe *** 39 362 36 878 9 151 8 576
XXXV. Kapitał własny *** 76 496 74 425 17 784 17 308
XXXVI. Kapitał podstawowy *** 27 750 27 750 6 452 6 453
XXXVII. Liczba akcji (w sztukach) 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XXXVIII. Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) w okresie danego roku obrotowego 9 250 071 9 250 071 9 250 071 9 250 071
XXXIX. Zyska/strata na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) * 0,22 0,21 0,05 0,05
XL. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) ** 8,27 8,05 1,92 1,87


* Zysk/strata netto na jedną akcję zwykłą =
wynik netto/średnia ważona liczba akcji w okresie **
Wartość księgowa na jedną akcję zwykłą = kapitały własne/liczba akcji na
dany moment bilansowy***
Porównywalne dane dotyczące sprawozdania z sytuacji finansowej według
stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku


W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać.

Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
”Rozszerzony” skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Sprawozdanie I kw 2019 - ESPI.pdfSprawozdanie I kw 2019 - ESPI.pdf Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2019 roku skonsolidowane i jednostkowe, sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-05-29 Zenon Daniłowski Prezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.