REKLAMA

LUBAWA: Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.

2023-07-19 17:09
publikacja
2023-07-19 17:09
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 16 / 2023
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
LUBAWA
Temat
Szacunkowe jednostkowe wyniki finansowe za I półrocze 2023 r.
Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd LUBAWA S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim (Emitent) podaje do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Emitenta, za I półrocze 2023 r., tj. za okres 01.01.2023-30.06.2023.

- Jednostkowy szacunkowy przychód ze sprzedaży Lubawa S.A. wyniósł 10,4 mln zł, wobec 31,2 mln zł w I półroczu 2022 r., co stanowi spadek o 20,8 mln zł tj. o 66,7% .

- Jednostkowa szacunkowa strata netto ze sprzedaży wyniosła 8,2 mln zł, wobec 0,4 mln zł zysku w I półroczu 2022 r., co stanowi spadek o 8,6 mln zł.

- Jednostkowa szacunkowa strata netto wyniosła 7,10 mln zł, wobec 0,05 mln zł zysku w I półroczu 2022 r., co stanowi spadek o 7,15 mln zł.

Zmniejszenie osiągniętych przychodów w stosunku do pierwszego półrocza ub.r. wynika z osiągnięcia w okresie porównawczym przychodów większych niż typowo osiągane w pierwszej połowie roku. Ponadto odczuwalny był wzrost kosztów stałych na skutek wzrostu wynagrodzeń oraz inflacji. Spółka poniosła także zwiększone wydatki w celu przygotowania się do realizacji pozyskanych w ostatnim okresie istotnych kontraktów, z których przychody będą osiągane w przyszłych kwartałach.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie półrocznym mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

Powyższe informacje zostały uznane za spełniające przesłanki Art. 7 ust. 1 MAR ze względu na istotne, zdaniem Zarządu Spółki, zmiany względem okresu porównywalnego.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2023-07-19 Krzysztof Dędek Wiceprezes Zarządu
2023-07-19 Łukasz Mazurowski Prokurent
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Ranking kont osobistych dla młodych – listopad 2023 r.

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki