15,4500 zł
8,04% 1,1500 zł
LSI Software SA (LSI)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU

6. PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH


Spis załączników:
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_skonsolidowane_LSI_Software_31.12.2018.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)
BDO_SzB_skonsolidowane_LSI_Software_31.12.2018.pdf.XAdES  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2018 2017 2018 2017
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 47 667 47 568 11 171 11 206
II. Zysk (strata) ze sprzedaży 11 335 13 317 2 656 3 137
III. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 642 5 727 1 557 1 349
IV. Zysk (strata) brutto 6 728 5 853 1 577 1 379
V. Zysk (strata) netto 6 067 5 039 1 422 1 187
VI. Zysk (strata) neto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 6 067 5 039 1 422 1 187
VII. Aktywa, razem 44 442 44 092 10 335 10 571
VIII. Kapitał własny 32 856 32 101 7 641 7 696
IX. Kapitał zakładowy 3 261 3 261 758 782
X. Kapitały przypadające akcjonariuszom podmiotu dominującego 32 856 32 101 7 641 7 696
XI. Zobowiązania długoterminowe 2 035 2 034 473 488
XII. Zobowiązania krótkoterminowe 9 551 9 957 2 221 2 387
XIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 204 7 542 2 157 1 777
XIV. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -5 473 -8 319 -1 283 -1 960
XV. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -600 -872 -141 -205
XVI. Zwiększenie / zmniejszenie netto środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 131 -1 649 734 -388
XVII. Liczba akcji (w szt.) 3 260 762 3 260 762 3 260 762 3 260 762
XVIII. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,86 1,55 0,44 0,36
XIX. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,86 1,55 0,44 0,36
XX. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 10,08 9,84 2,34 2,36
XXI. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR) 10,08 9,84 2,34 2,36


Tabela nr 252/A/NBP/2018 z dnia 2018-12-31Tabela nr 251/A/NBP/2017 z
dnia 2017-12-29Średnia arytmetyczna za okres 01-01-2018 - 31-12-2018Średnia
arytmetyczna za okres 01-01-2017 - 31-12-2017


Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2018.pdfSkonsolidowane_sprawozdanie_finansowe_2018.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok 2018
BDO_SzB_skonsolidowane_LSI_Software_31.12.2018.pdfBDO_SzB_skonsolidowane_LSI_Software_31.12.2018.pdf Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego 2018
BDO_SzB_skonsolidowane_LSI_Software_31.12.2018.pdf.XAdESBDO_SzB_skonsolidowane_LSI_Software_31.12.2018.pdf.XAdES Sprawozdanie niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego 2018 podpisy

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu
2019-04-30 Michał Czwojdziński Wiceprezes Zarządu
2019-04-30 Grzegorz Strąk Członek Zarządu


PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-04-30 Bartłomiej Grduszak Prezes Zarządu - Dyrektor Finansowy
2019-04-30 Dariusz Górski Główny Księgowy
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.