REKLAMA
JUŻ JUTRO

KRYNICKI RECYKLING S.A.: Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał

2022-07-20 19:28
publikacja
2022-07-20 19:28
Spis treści:

1. RAPORT BIEŻĄCY

2. MESSAGE (ENGLISH VERSION)

3. INFORMACJE O PODMIOCIE

4. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
20220720_ESPI_32_NWZ_16-08-2022_1_OGLOSZENIE_O_ZWOLANIU_NWZ_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)
20220720_ESPI_32_NWZ_16-08-2022_2_UCHWALY_NWZ_2022.pdf  (RAPORT BIEŻĄCY)

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 32 / 2022
Data sporządzenia:
Skrócona nazwa emitenta
KRYNICKI RECYKLING S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd KRYNICKI RECYKLING S.A. z siedzibą w Olsztynie przy ul. Iwaszkiewicza 48/23, 10-089 Olsztyn (dalej: „Spółka”), działając na podstawie Art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „KSH”), niniejszym na żądanie akcjonariusza Spółki, tj. SCR-Sibelco N.V. z siedzibą w Antwerpii, Belgia, z dnia 20 lipca 2022 r. („Demand to convene an Extraordinary Shareholder’s Meeting of Krynicki Recykling S.A.”) złożone w trybie Art. 400 § 1 KSH zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki (dalej: „Walne Zgromadzenie") i zgodnie z brzmieniem Art. 4022 KSH przedstawia następujące informacje:
I. DATA, GODZINA I MIEJSCE WALNEGO ZGROMADZENIA ORAZ SZCZEGÓŁOWY PORZĄDEK OBRAD
Zarząd Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie na dzień 16 sierpnia 2022 roku na godzinę 11.00 w Warszawie, pod adresem biura kancelarii prawnej Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i wspólnicy spółka komandytowa, ul. Lwowska 19, 00-660 Warszawa, 3 piętro, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia wyborów Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór członków Komisji Skrutacyjnej.
4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
5. Stwierdzenie należytego zwołania Zgromadzenia i zdolności Zgromadzenia do podejmowania wiążących uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wycofania akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały 17/05/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2022 r. w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (2022-2025).
9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego członka Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej polityki wynagrodzeń w Spółce.
11. Podjęcie uchwały w sprawie kosztów Zgromadzenia.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu.
Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: www.krynicki.pl

Podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018 poz. 757 z późn. zm.).Załączniki
Plik Opis
20220720 ESPI 32 NWZ 16-08-2022 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_2022.pdf20220720 ESPI 32 NWZ 16-08-2022 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_2022.pdf 20220720 ESPI 32 NWZ 16-08-2022 1_OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NWZ_2022
20220720 ESPI 32 NWZ 16-08-2022 2_UCHWAŁY NWZ_2022.pdf20220720 ESPI 32 NWZ 16-08-2022 2_UCHWAŁY NWZ_2022.pdf 20220720 ESPI 32 NWZ 16-08-2022 2_UCHWAŁY NWZ_2022

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

INFORMACJE O PODMIOCIE    >>>

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2022-07-20 Adam Krynicki Prezes Zarządu
Źródło:Komunikaty spółek (ESPI)
Tematy
Wyprodukuj wodę pod własną marką

Wyprodukuj wodę pod własną marką

Advertisement

Komentarze (0)

dodaj komentarz

Powiązane

Polecane

Najnowsze

Popularne

Ważne linki