14,0000 zł
-4,76% -0,7000 zł
Korporacja KGL SA (KGL)

Wyniki finansowe

Spis treści:

1. STRONA TYTUŁOWA

2. WYBRANE DANE FINANSOWE

3. KOREKTA RAPORTU

4. ZAWARTOŚĆ RAPORTU

5. PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ


Spis załączników:
Srodroczne_skrocone_sprawozdanie_finansowe_Grupy_KGL_za_3_kwartaly_2019.pdf  (ZAWARTOŚĆ RAPORTU)

STRONA TYTUŁOWA    >>>

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2019 okres od 2019-01-01 do 2019-09-30 kwartał(y) narastająco / 2018 okres od 2018-01-01 do 2018-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 303 294 285 913 70 393 67 440
II. Zysk (strata) brutto na sprzedaży 48 139 36 971 11 173 8 720
III. Zysk (strata) brutto 10 480 5 275 2 432 1 244
IV. Zysk (strata) netto 8 329 4 275 1 933 1 008
V. Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (zł/eur) 1,16 0,60 0,27 0,14
VI. EBIT 14 144 8 325 3 283 1 964
VII. EBITDA 27 743 19 068 6 439 4 498
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 16 374 18 681 3 800 4 406
IX. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (12 092) (8 947) (2 807) (2 110)
X. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (4 919) (14 635) (1 142) (3 452)
XI. Aktywa razem 290 499 274 246 66 421 62 877
XII. Kapitał własny 119 726 110 819 27 375 25 408
XIII. Zobowiązania długoterminowe 76 755 65 264 17 550 14 963
XIV. Zobowiązania krótkoterminowe 80 836 86 884 18 483 19 920
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 Ustawy o ofercie lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej Ustawy
Plik Opis
Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy KGL za 3 kwartały 2019.pdfŚródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy KGL za 3 kwartały 2019.pdf Śródroczne skrócone sprawozdanie finansowe Grupy KGL za 3 kwartały 2019

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2019-11-29 Krzysztof Gromkowski Lech Skibiński Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu
Źródło: GPW - komunikaty spółek (ESPI)
Dodałeś komentarz Twój komentarz został zapisany i pojawi się na stronie za kilka minut.

Jeszcze nikt nie skomentował tego artykułu - Twój komentarz może być pierwszy.

Nowy komentarz

Anuluj
Polecane
Najnowsze
Popularne
Przejdź do strony za 5 Przejdź do strony »

Czy wiesz, że korzystasz z adblocka?
Reklamy nie są takie złe

To dzięki nim możemy udostępniać
Ci nasze treści.